Електронна пошта. Принципи її функціонування. Робота з електронною поштою з використанням веб-інтерфейсу.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Версія від 05:22, 19 березня 2012, створена Golovko ni (обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Тема. Електронна пошта. Принципи її функціонування. Робота з електронною поштою з використанням веб-інтерфейсу.

Мета уроку: дидактична: ознайомити учнів з електронною поштою, формувати знання про принципи функціонування електронної пошти,формувати основні навички роботи з електронною поштою з використанням веб-інтерфейсу; виховна: показати важливість знань і умінь у сфері інформаційних комп'ютерних технологій, виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість; розвиваюча: розвивати пізнавальні інтереси, увагу, пам’ять.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: комп'ютер, проектор, комп'ютерна презентація.

Тривалість уроку: 1год 30 хв.


План уроку

I. Орг. Момент.

II. Пояснення нового матеріалу

III. Інструктаж з Т.Б.

IV. Практична робота

V. Повідомлення домашнього завдання

VI. Підсумок уроку.

Хід уроку:

I. Орг. момент.

       Пояснення ходу уроку

II. Пояснення нового матеріалу.

— Поняття електронної пошти

— Клієнт-серверна технологія

— Поняття електронної поштової скриньки

— Адреса електронної поштової скриньки

— Програми для роботи з електронною поштою

— Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс

 реєстрація поштової скриньки,

 структура та властивості електронного листа

 надсилання, отримання повідомлень


— Для чого існує звичайна пошта? (Для пересилання листів)

— Яким чином вона працює? (Лист повинен потрапити на поштове відділення, потім на інше поштове відділення, тоді до адресата)

— Чи зручно з такою поштою? (Ні)


Подібно до традиційної пошти є електронна пошта. Як ви думаєте, що це за пошта? (Пошта в Інтернеті). Вірно. Запишіть у зошитах тему уроку: «Служби Інтернету. Електронна пошта» , а також означення:

Електронна пошта — це служба Інтернету, призначена для пересилання комп’ютерними мережами повідомлень від деякого користувача одному чи групі адресатів.

— Як ви гадаєте, електронна пошта зручніша за звичайну? Які її переваги? (Учні об’єднуються в групи з метою написати якнайбільше переваг електронної пошти. Одна з груп, тим часом, малює схему, як відбувається процес листування через звичайну пошту)

Процес листування.jpg

Електронна пошта працює за клієнт-серверною технологією. Що це? (Вчитель на намальованій учнями схемі проводить аналогію:) Схема доставки електронних листів.jpg

До функцій поштового сервера входить виділення певного обсягу дискового простору на комп’ютері-сервері для збереження повідомлень користувача, забезпечення їх отримання та відправлення. При виділенні користувачу відповідних апаратних і програмних ресурсів говорять про створення його електронної поштової скриньки. Запишіть в зошитах означення:

Поштовий клієнт — це спеціальна поштова програма, установлена та налаштована на комп’ютері користувача, призначена створювати, відправляти, отримувати, зберігати й обробляти електронні повідомлення.

Поштовий сервер — це спеціальна програма, яку встановлюють на вузлових комп’ютерах мережі для передавання електронних повідомлень між комп’ютерами.

Електронна скринька — це частина вільного дискового простору на сервері з конкретним ім'ям (адреса), де можна зберігати Поштові реквізити для користувачів Інтернету.

— Що таке адреса електронної поштової скриньки? Наведіть приклади. З яких частин вона складається?(Для того, щоб електронний лист дійшов до адресата, воно, окрім самого повідомлення, обов'язково повинне містити адресу електронної пошти одержувача листа. Адреса електронної пошти записується по певній формі і складається з двох частин: ім’я_користувача@ім’я_сервера. Приклад, ivan@yandex.ru, sidorov@mail.ru. )

Адреса електронної пошти записується тільки латинськими буквами і не повинен містити пропусків.

Працювати з електронною поштою можна двома способами:

— з допомогою встановлених спеціальних програм — поштових клієнтів;

— на багатьох веб-сайтах.

Якщо ми створили електронну пошту на веб-сайті, то говоримо, що працюємо з електронною поштою через інтерфейс. Які ви знаєте сайти веб-пошти?

Сайти веб-пошти.jpg

Запишіть в зошитах для практичних робіт: Практична робота №8. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу.

Послуги веб-сайтів у створенні електронної пошти безкоштовні. Для доступу до поштової скриньки вам потрібний будь-який комп'ютер, що має підключення до мережі Інтернет.

Для використання електронної пошти вам перш за все потрібно зареєструвати свою поштову скриньку. Одночасно з поштовою скринькою на сервері створюється обліковий запис користувача. Обліковий запис (акаунт) — сукупність даних, які забезпечують ідентифікацію користувача під час звернення до ресурсів сервера.

На різних серверах створення електронної пошти відбувається по-різному, але загальні підходи однакові.

Розглянемо, як відбувається реєстрація поштової скриньки, читання, створення та відправлення електронного листа, формування адресної книги на сайті веб-пошти Gmail. (Слайди 1-6)

Розглянемо структуру вікна електронної пошти. (Слайди 6-13) 1— Рядок пошуку 2— Гіперпосилання Вибрати (усі, жодного, прочитані, непрочитані,із зірочкою тощо) 3 — Гіперпосилання Оновити 4 — Гіперпосилання Більше (для виконання більшої кількості дій з листами) 5 — Гіперпосилання Налаштування 6— Гіперпосилання Написати листа 7 — Список папок

Розглянемо структуру листа. (Слайди 14-15)

З чого складається звичайний лист? (Конверт із зазначенням адрес, аркуш з текстом листа, можуть бути вкладені листівки, фото)

Електронний лист має схожу структуру: аналогом конверта є заголовок листа, тіло листа містить текст повідомлення, прикріплені файли нагадують вкладені в конверт додатки.

Заголовок листа містить службові дані, необхідні для забезпечення доставки листа і складається з кількох полів:

Кому — поле для введення адреси електронної поштової скриньки одержувача.

Тема — короткий опис змісту повідомлення.

Тіло листа містить безпосередньо текст повідомлення.

Користувач може розробити текст власного підпису, який буде автоматично додаватися до листа.(Слайд 16)

Чи ми дотримуємось під час спілкування правил ввічливості? Яких?

Етикет електронного листування

1. Починайте текст листа з привітання, звернення до людини, з якою спілкуєтеся електронним листом, адже це є проявом гарного тону під час спілкування, навіть електронного.

2. Будьте ввічливою людиною.

 Якщо звертаєтеся до людини, з якою ви особисто не знайомі, назвіть себе.

 Не забудьте вживати слова «будь ласка» (якщо звертаєтеся до кого-небудь з про-ханням) та «дякую» (якщо хтось вам в чомусь допоміг).

 Слідкуйте за тоном вашого листа, намагайтеся уникати фраз, що можуть стати причиною конфлікту на релігійній, расовій, політичній чи іншій основі.

3. Заповнюйте поля Кому, Тема, Важливість листа.

 Поле Кому (To) потрібно заповнити обов’язково, інакше залишиться незрозумі-лим, на яку адресу треба доставити ваш лист. Якщо ви відправляєте повідомлення кільком одержувачам, у полі Кому зазначайте їхні електронні адреси, розділяючи їх комами. У разі якщо потрібно, щоб одержувачі листа не бачили, кому ще спря-моване таке саме повідомлення, указуйте адреси електронних поштових скри-ньок одержувачів у полі Прихована копія (Bcc).

 У полі Тема (Subject) завжди вказуйте головну думку електронного листа. Неза-повнення цього поля вважають ознакою «дурного тону», виказаного під час спіл-кування з людиною.

 Ви можете зазначати ступінь важливості електронного повідомлення. Якщо лист позначений як важливий, людина намагається прочитати та відреагувати на лист одразу. Проте не зловживайте цією можливістю, оскільки якщо всі ваші повідом-лення будуть мати таку позначку, то ваші партнери по листуванню досить швидко зрозуміють, що не варто звертати на них увагу.

4. Працюйте з адресною книгою. Після заповнення Адресної книги використовуйте її, щоб правильно зазначити адресу одержувача електронного повідомлення в тексто-вому полі Кому.

5. Сортування отриманих повідомлень. Отримані повідомлення варто розміщувати в тематичних папках, щоб полегшити подальшу роботу з пошуку та написання відпові-ді на електронні листи. Непотрібні вам повідомлення взагалі варто видаляти, щоб не засмічувати зайвими листами власну поштову скриньку.

6. Відповідайте на отримані повідомлення. Щоб відповісти на отримане повідомлен-ня, достатньо у вікні вашого поштового клієнта натиснути кнопку Відповісти (Reply). При цьому на екрані з’явиться форма для нового повідомлення, у якій автоматично буде заповнено поле Кому, а в тілі листа буде наведено текст отриманого листа.

7. Використовуйте цитати. Якщо вам потрібно посилатися на деякі слова співрозмов-ника, включайте до повідомлення цитати.

8. Розмір повідомлення та його вміст. Намагайтеся зіставити розмір створюваного електронного повідомлення з його вмістом і метою листування.

 Завжди відокремлюйте абзаци в тілі електронного листа, щоб полегшити сприй-няття їх вмісту.

 Намагайтеся будувати речення грамотно, ураховуючи правила граматики та орфо-графії. Не відправляйте електронною поштою вкрай особисту, фінансову й дуже важливу інформацію.

 Намагайтеся завжди дотримуватися теми листа, яку ви визначили.

 Якщо в листі потрібно розглянути більшу кількість запитань чи поспілкуватися з інших тем, розбийте свій лист на кілька частин, надсилаючи кожну з них окремим повідомленням.

9. Виражайте емоції. Спілкування через електронну пошту не дає нам змоги безпо-середньо виразити власні емоції. Тому в тексті електронних листів використовують спеціальні зображення – смайлики, за допомогою яких намагаються передати емоційний стан людини в момент написання певного фрагмента повідомлення. Проте зловживати використанням смайликів не треба, особливо в діловому листуванні.

10. Робота із вкладеннями. Не додавайте без потреби вкладення до листа, це суттєво впливає на його розмір. За можливості стискайте файли, що прикріплюються, вико-ристовуючи програми-архіватори. Повідомляйте адресата, які файли додаєте до листа, оскільки часто через прикріплені файли розповсюджуються комп’ютерні ві-руси. Не намагайтеся прикріпити до листа вкладення великого розміру. Обмежте їх розмір до 2 Мбайт.

11. Використовуйте електронний підпис. Електронний підпис – це спеціально створений файл (signature) вашого тексто-вого підпису, що його поштовий сервер автоматично додає після змістової частини електронного листа.

III. Інструктаж з Т.Б. Давайте пригадаємо правила техніки безпеки і сідаємо за комп'ютери для виконання практичної роботи.

o Не торкатися проводів, роз’ємів , розеток;

o Не торкатися тильної сторони приладів комп’ютера

o Не вмикати апаратуру без догляду вчителя

o Очі повинні бути на відстані витягнутої руки (min 60 см) від екрану;

o Розмістити на столі зошит або підручник так, щоб вони не заважали роботі за комп’ютером

o Не напружувати очі.

o Руки мають бути сухими та чистими;

o Плавно натискати на клавіші;

o Не класти речі на комп’ютер

o Не торкатися екрану монітору.


IV. Практична робота

Практична робота №8. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу.

Мета: Навчитися користуватися електронною поштою за допомогою веб-інтерфейсу безкоштовної служби Gmail: зареєструвати власну поштову скриньку, прочитати надіслані електронні повідомлення; виконати електронне листування в поштовій службі Gmail: відповісти на листи від однокласників та переслати поштою файл.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Електроонна поошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail)— це служба Інтернету, призначена для пересилання комп’ютерними мережами повідомлень.

Адреса електронної пошти записується по певній формі і складається з двох частин: ім’я_користувача@ім’я_сервера

Хід роботи 1. Зареєструйте поштову скриньку в безкоштовній службі Gmail

— Відкрити браузер, увівши адресу http://gmail.com/

— Натиснути посилання Створити обліковий запис.

— Заповнити поля реєстраційної форми (відомості про себе, ім’я користувача та пароль).

Ім’я користувача — можна використовувати літери англійського алфавіту, цифри та крапки.

Пароль — використайте принаймні 8 символів.

— Поставити прапорець Я приймаю загальні положення та умови.

— Натиснути посилання Наступний крок. Якщо всі дані введені правильно, відкриється вікно Створення профілю.

— Натиснути посилання Наступний крок. Відкриється вікно Ласкаво просимо.

— Натиснути посилання Перейти до Gmail.

2. Надішліть на адресу вчителя інформатики електронний лист з темою Народні свята:

— У текст листа включити опис традицій, пов'язаних із вашим улюбленим святом. Відповідний матеріал знайти в Інтернеті та скопіювати до тексту вашого листа.

— Знайти в Інтернеті та зберегти на робочому столі зображення, пов'язане з описаним святом. Прикріпити знайдене зображення до вашого листа.

— Розробити власний підпис так, щоб він містив привітання зі святом. Підписати ваш лист.

3. Створіть в адресній книзі групу Група 17, включіть до групи три контакти — вчителя інформатики та двох одногрупників. Надішліть створений вами попередньо лист одногрупникам.

— Натиснути Контакти.

— Вибрати Нова група.

— Ввести назву групи.

— Натиснути Новий контакт, ввести адресу електронної скриньки та ім'я вчителя інформатики, натиснути кнопку Додати.

— Аналогічно додати контакти одногрупників.

4. Збережіть зображення, отримане від ваших одногрупників, на робочий стіл, а також створіть і надішліть відповідь на отриманий вами лист зі словами подяки.

V. Повідомлення домашнього завдання

Підручник: с. 186-206

• Відпрацювати навички відсилання листів, прикріплення файлів, формування та форматування ділового листа.

VI. Підсумок уроку.

1. Що таке електронна пошта?

2. Чи можна в наш час обійтись без електронної пошти?

3. Чи потрібні вам особисто вміння користуватись електронною поштою?

4. Які недоліки електронної пошти ви помітили під час виконання практичної роботи?


Базовий підручник Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько, Інформатика 10 клас, К, Генеза, 2010.