“ЩАСЛИВИЙ ВИПАДОК”

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Мета: Узагальнити й систематизувати знання учнів, отримані під час вивчення предмету «Інформатика» (операційних систем, апаратних засобів ПК та прикладних програм, удосконалити знання правил, визначень і термінології); Розвивати швидкість мислення та послідовність суджень, а також їхні пізнавальні здібності; Виховувати наполегливість у досягненні поставленої мети, старанність, ігрову культуру та комунікабельність, вміння працювати в групах, і в колективі в цілому.

Обладнання: Персональні комп’ютери, роздаткові картки, годинник із секундною стрілкою, атрибутика гри;

ХІД ГРИ

І. Організаційна частина

ІІ. Оголошення теми й мети Оголошується учням за 1-2 тижні до проведення, для того, що учні могли придумати назви своїх команд, підготувати емблеми і представлення.

ІІІ. Повідомлення правил гри “Щасливий випадок”, послідовності конкурсів 1. Конкурс капітанів «І один у полі воїн»; 2. Конкурс «Розминка»; 3. Конкурс «Ти – мені, я – тобі»; 4. Конкурс “Чорний ящик”; 5. Конкурс “Влучити у десятку”; 6. Конкурс “Гонитва за лідером”; 7. “Фініш”

IV. Основна частина – проведення гри “ЩАСЛИВИЙ ВИПАДОК” Запрошується журі, яке складається із запрошених вчителів школи. Журі наприкінці гри в цілому оцінює виступи команд в кожному з конкурсів, а також найбільш активних учасників змагання. Бали для команд нараховуються викладачем інформатики за допомогою ПК впродовж кожного конкурсу і представляються як загальна сума очок, зароблених командами.

Кожна команда вибирає поміж своїх гравців капітана. Перед конкурсами відбувається жеребкування команд, тобто визначення, яка команда першою починає змагання (для цього капітани обирають один з двох даних ПК і вгадують на якому з них заставка «Фіалка»). Кожна команда надалі працює за тим ПК, який вибрала. Надалі на наступних етапах гри черговість змінюватиметься послідовно.

Після жеребкування для проведення конкурсу «Влучити у десятку» двом парам учасників з кожної команди дається по 2 завдання на роздаткових картках. До проведення даного конкурсу учасники команд повинні виконати практичні завдання на ПК

1. КОНКУРС КАПІТАНІВ «І ОДИН У ПОЛІ ВОЇН»

Представлення капітанами команд, їх назв (примірні назви команд ХАКЕР та ПРОГРАМІСТ). Капітани коротко пояснюють вибрану назву. Захищають виконані в кольорі емблеми. Оцінюється як точність формулювань в твердженнях, так і артистизм (гумор, „декорації”, новизна і т. п.). На кожну з презентацій відведено по 1 хв., в яку обов’язково потрібно вкластися. Цей конкурс оцінюється журі за 5-бальною шкалою.2. КОНКУРС «РОЗМИНКА»

На дошці представлені таблиці з позначенням категорій, у котрих будуть змагатися команди:

– ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ – РОБОТА З ДИСКАМИ – БУДОВА ПК – ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР – ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ – БАЗИ ДАНИХ – КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ, ІНТЕРНЕТ Капітани команд вибирають послідовність категорій. Викладач задає по одному запитанню з кожної категорії. Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал.

Категорія: “ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ” 1) Назвати всі види вікон, які застосовуються в ОС WINDOWS. (вікна програм, вікна документів, діалогові вікна, інформаційні вікна) 2) Яка будова робочого столу ОС WINDOWS? (на робочому столі знаходяться «Мій комп’ютер», «Мої документи», «Корзина», «Internet Explorer», «Корзина»та ін., в низу Робочого столу знаходиться кнопка «Пуск», панель швидкого запуску, панель задач, панель автоматичного запуску)

Категорія "РОБОТА З ДИСКАМИ”: 1) Назвіть операції, які можна проводити з дисками. (Форматувати, проводити діагностику, дефрагментацію, перевіряти на вміст вірусів, архівувати файли) 2) Назвати види антивірусних програм. (Детектори (сканери), Фаги (поліфаги), Ревізори, Охоронці (резидентні програми), Вакцини)


Категорія “БУДОВА ПК” 1) Назвати основні складові персонального комп’ютера. (Системний блок, монітор, клавіатура, мишка, колонки) 2) Основні характеристики монітора. (Роздільна здатність, кількість кольорів (палітра) та розмір екрана)

Категорія “ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР” 1) Дати загальну характеристику вікна програми MICROSOFT WORD. (Стрічка заголовку, меню, панелі інструментів, лінійки, полоси прокрутки, рядок стану, робочий листок) 2) Дати коротку характеристику найбільш використовуваним панелям інструментів MICROSOFT WORD. (Найбільш використовувані панелі – Стандартная і Форматирование, часто використовуються також Таблицы и границы та Рисование)

Категорія “ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ” 1) Що таке оператори і операнди в MICROSOFT EXCEL? (Оператори – +, -, *, /, =, <, >, а операндом може бути число, текст, логічне значення, адреса клітинки (посилання на клітинку), функція; сукупність операндів, з'єднаних між собою знаками операцій і круглих дужок складають формули) 2) Що таке адреса клітинки? (Адреса клітинки включає назву колонки і номер рядка. Адреси клітинок (посилання на клітинки) можна використовувати у формулах)

Категорія “БАЗИ ДАНИХ” 1) Які категорії об’єктів вміщує База даних MICROSOFT АССЕSS? (Кожній із категорій відповідає своя вкладка вікна бази даних: Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты, Макросы, Модули) 2) Які моделі баз даних існують? (1. Реляційна модель. (Учасники – спорядження); 2. Ієрархічна модель. Це сукупність об’єктів різного рівня, причому об’єкти нижнього рівня підпорядковуються об’єктам верхнього рівня. 3. Мережна модель. Це сукупність об’єктів різного рівня, однак схема зв’язків між об’єктами може бути будь-якою)

Категорія “КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ, ІНТЕРНЕТ” 1) Що таке локальна і глобальна комп’ютерні мережі? (Комп’ютерна мережа – це система розподіленої обробки інформації між комп’ютерами за допомогою засобів зв’язку. По ступеню розосередження комп’ютерні мережі поділяються на локальні, регіональні і глобальні. У локальних мережах інформація передається на невелику відстань. Локальні мережі поєднують комп'ютери, що розташовані недалеко один від одного. Для передачі інформації використовуються високошвидкісний канал передачі даних, швидкість у якому приблизно така сама, як швидкість внутрішньої шини комп'ютера. Глобальні обчислювальні системи охоплюють територію держави чи декількох держав і видовжуються на сотні і тисячі кілометрів. Глобальні обчислювальні мережі часто з’єднують багато локальних і регіональних мереж. У порівнянні з локальними більшість глобальних мереж відрізняє повільна швидкість передачі і більш низька надійність. Найбільш відомою глобальною мережею є мережа Internet) 2) Що потрібно для під’єднання до мережі Інтернет? (Для підключення до мережі комп’ютери повинні мати: апаратні засоби, що з’єднують комп’ютери із середовищем передачі даних (модем); мережеве програмне забезпечення, за допомогою якого здіснюється доступ до послуг мережі (Internet Explorer)

(За кожну правильну відповідь команда одержує 1 бал.)

3. Конкурс «ТИ – МЕНІ, Я – ТОБІ»

Під час цього конкурсу команди-суперники задають одна одній по 3 запитання. За кожну правильну відповідь команда одержує по 1 балу.

Перша команда: 1) Як створити таблицю у Microsoft Word? (Таблицю стандартної конфігурації можна створити за допомогою команди Таблица / Добавить / Таблица. У діалоговому вікні Вставка таблицы вказують кількість стовпців та рядків) 2) Що таке файл? Охарактеризуйте його. (Файл – це поіменована область на диску або на іншому носієві інформації, де можуть зберігатися тексти, графічні образи, готові до виконання програми, будь-які інші дані. Кожен файл має своє унікальне ім’я, за яким він ідентифікується ОС або відповідною програмою. Ім’я файлу складається з двох частин: власного імені і розширення, що починається з крапки) 3) Що називається операційною системою? (Операційною системою називається комплекс системних управляючих програм, які здійснюють управління комп’ютерною системою (ввід, вивід, обмін інформацією та даними). ОС являється своєрідним посередником між користувачем і його прикладними програмами. Це своєрідна оболонка через яку користувач в досить простій формі може вести діалог з комп’ютерною системою. ОС виконує всі команди користувача та управляє різними блоками комп’ютера (дисками, клавіатурою, диками, принтером та ін. пристроями). Крім управляючих до складу ОС також входять сервісні програми, які надають користувачу допоміжні функції – копіювання файлів, виведення інформації на диск, виведення параметрів комп’ютерної системи і т.д.)

Друга команда: 1) Як встановити поля на сторінці документа у Microsoft Word? (Потрібно вибрати команду Параметры страницы... у меню Файл, а потім – вкладку Поля. У поля Верхнее, Нижнее, Левое або Правое ввести розміри полів. При бажанні можна задати додаткові параметри) 2) Назвіть відомі типи принтерів. Охарактеризуйте їх. (1. Матричні принтери – найстаріші з нині вживаних типів принтерів, його механізм був винайдений в 1964 році корпорацією Seiko Epson. Матричні принтери стали першими пристроями, що забезпечили графічне виведення твердої копії. Зображення формується друкуючою головкою, яка складається з набору голок (голчата матриця), що приводяться в дію електромагнітами. 2. Струменеві принтери. Принцип дії струменевих принтерів схожий на матричні принтери тим, що зображення на носієві формується з крапок. Але замість головок з голками в струменевих принтерах використовується матриця що друкує рідкими фарбниками. Картриджі з фарбниками бувають з вбудованою друкуючою головкою 3. Лазерні принтери. Технологія – пращур сучасного лазерного друку з'явився в 1938 році – Честер Карлсон винайшов спосіб друку, названий електрографія, а потім перейменований в ксерографію. Принцип технології полягав в наступному. По поверхні фотобарабану коротроном або валом заряду рівномірно розподіляється статичний заряд, після цього світлодіодним лазером на фотобарабані знімається заряд – тим самим на поверхню барабана поміщається приховане зображення. Далі на фотобарабан наноситься тонер, після цього барабан прокатується по паперу, і тонер переноситься на папір) 3) Який інтерфейс має операційна система Windows? (Інтерфейс – оболонка, за допомогою якої користувач спілкується з комп'ютером. У операційної системи Windows графічний, багатомовний, багатозадачний, багатокористувацький інтерфейс)

4. КОНКУРС “ЧОРНИЙ ЯЩИК”

Під музичний супровід (через ПК) в клас заносять 2 чорних ящики. В кожному такі предмети – материнська плата, а в іншому – відеокарта. Викладач в описовій формі почергово розповідає командам про ці складові ПК. Команди, порадившись, повинні вірно їх назвати. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 1. Пояснення до материнської плати: системна головна плата на ПК, на якій встановлені процесор, пристрої внутрішньої пам’яті та інше.

2. Пояснення до відеокарти: пристрій, що на сьогоднішній день дуже потрібний. Без нього ми б не бачили зображення на екрані і не могли грати ігри.


5. КОНКУРС “ВЛУЧИТИ У ДЕСЯТКУ” До моменту проведення даного конкурсу по дві пари від кожної команди повинні виконати свої завдання, роздані на картках. Кожна пара описує хід своєї практичної роботи, виконаної на ПК, команді-суперниці. За описом виконаних дій супротивники повинні відгадати, яку ж практичну роботу було виконано. На підтвердження роботи демонструються на екрані ПК. У цьому конкурсі журі оцінює роботу кожної пари обох команд за п’ятибальною шкалою, зокрема правильність і якість виконаних завдань, науковість і термінологічна точність пояснень та встановлення виду роботи суперниками.

6. КОНКУРС “ГОНИТВА ЗА ЛІДЕРОМ”

Цей конкурс полягає в тому, що викладач задає спочатку одній команді, а потім другій по 50 запитань впродовж 5 хв. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

№ п/п Запитання для першої команди № п/п Запитання для другої команди 1. Технологія “Бери і тягни” (Drag-and-Drop) 1. Технологія “Встав і працюй” (Plug-and-Play) 2. «Макрокоманди», що запускаються простим натисканням кількох клавіш (макроси) 2. Отримання даних з однієї або кількох таблиць в MICROSOFT АССЕSS (запит) 3. Людина-творець ОС Windows (Білл Гейтс) 3. Людина-творець ОС Linux (Освальд Лінукс) 4. Скільки задач одночасно виконуються в DOS? (одна) 4. Скільки задач одночасно виконуються у Windows? (багато) 5. Найменша одиниця виміру інформації (1 біт) 5. 8 біт – це... (1 байт) 6. 1024 Мбайти – це... (1 Гбайт) 6. 1/1024 Мбайт – це... (1 Кбайт) 7. Інша назва дерева каталогів (ієрархічне дерево) 7. Дерево, на якому нічого не росте (дерево каталогів) 8. Єдина тваринка комп’ютера (мишка) 8. Що на ПК називають Клавою? (клавіатуру) 9. 1 точка графічної інформації (1 піксель) 9. Значок із стрілкою на робочому столі (ярлик) 10. Одиниця вимірювання міжрядкового інтервалу (пункт) 10. Інша назва розміру шрифта (кегль) 11. Комп’ютерна друкарка (принтер) 11. Куди кладемо компакт диск? (у CD-ROM) 12. Об’єм CD-диска (700 Мб) 12. Об’єм DVD-диска (4,7 Гб) 13. Жорсткий диск (вінчестер) 13. Екран комп’ютера (монітор) 14. Новачок біля комп’ютера (чайник) 14. Комп’ютерний варіант справжнього стола (Робочий стіл) 15. Включати комп’ютери можна лише… (з дозволу вчителя) 15. Заходити в комп’ютерний клас можна лише… (з дозволу вчителя) 16. Мама комп’ютера (материнська плата) 16. Пристрій введення графічної інформації в ПК (сканер) 17. Призначення кнопки F1 (допомога-довідка) 17. “Гарячі клавіші” закриття програми у Windows (Alt+F4) 18. Для заповнення і редагування полів таблиці у MICROSOFT АССЕSS застосовується… (режим таблиці) 18. Для задання структури таблиці у MICROSOFT АССЕSS застосовується режим… (конструктор) 19. Що означає розширення файла .ехе? (запускний файл) 19. Що означають розширення файлів .jpeg та .bmp? (графічні файли) 20. Об'єкт, призначений, як для введення, так і для виведення даних у MICROSOFT АССЕSS (форма) 20. Об'єкт, призначений для друку даних у MICROSOFT АССЕSS (звіт) 21. Програма перегляду веб-сторінок (Брoузер) 21. Пристрій під’єднання до Інтернету (модем) 22. За допомогою чого вставляються формули у WORD? (Equation 3.0) 22. Галерея картинок у WORD (ClipArt) 23. Що означає Explorer? (Провідник) 23. З скількох частин складається вікно Провідника? (З двох панелей) 24. Програма, яка робить шкоду комп’ютреру (вірус) 24. Чим лікують комп’ютер? (антивірусною програмою) 25. Максимальний кут нахилу монітора до вертикалі стола (до 15 град) 25. Мінімальна площа на 1 комп’ютер у приміщенні (6 м2) 26. Ознакою кінця абзацу у WORD є... (Enter) 26. Кожний файл складається з ... (імені та розширення) 27. "Гарячі клавіші” пошуку у WORD (Ctrl+F) 27. “Гарячі клавіші” пошуку і заміни у WORD (Ctrl+H) 28. Всі дані в EXCEL записуються у… (комірки (клітинки)) 28. Дані в EXCEL можна використовувати для побудови (графіків, діаграм) 29. Кнопка знищення символа зліва від курсора (Backspace) 29. Кнопка знищення символа справа від курсора (Delete) 30. Комбінація клавіш для вставки об’єкта (Ctrl+V) 30. Комбінація клавіш для запам’ятовування об’єкта в буфер обміну (Ctrl+C) 31. Натискуванням кнопки “Пуск” відкривається... (Головне меню) 31. Яке меню з’являється після натискування правої кнопки мишки? (Контекстне) 32. Набір логічно зв’язаних між собою даних (База даних) 32. Системи управління базами даних скорочено (СУБД) 33. Дискова операційна система коротко (DOS) 33. WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT та інші програми разом становлять ... (MS Оffice) 34. Найпростіший текстовий редактор у Windows (Блокнот) 34. Найпростіший графічний редактор у Windows (Pait) 35. Кнопка-фіксатор великої літери на клавіатурі (Caps Lock) 35. Кнопка-фіксатор цифрового блоку клавіатури (Num Lock) 36. Кнопка переключення між режимами вставки та заміни (Insert) 36. Дуже велика буква на почату тексту... (Буквиця) 37. Програма для створення і використання документів з автоматичним розрахунком даних (Електронні таблиці) 37. Переміщення по комірках таблиці здійснюється клавішею… (Tab) 38. Призначення трьох кнопок у верхньому правому куті вікна прикладної програми (Згорнути, розгорнути, закрити) 38. Художній напис у Word створюють за допомогою панелі…(Word Art) 39. “Гарячі клавіші” перезавантаження ПК (Alt+Ctrl+Delete) 39. Процес оптимізації логічних дисків (Дефрагментація) 40. Робочий файл в MS Word (Документ) 40. Робочий файл в MS Excel (Книга) 41. Під’єднання до Інтернету за допомогою модема (Dial-Up) 41. Протокол в Інтернет (TCP/IP) 42. Право власності на програмне забезпечення (Авторське право) 42. Керівники підприємств, які користуються для управління автоматизованими інформаційними системами (менеджери) 43. Вказівник мишки (Курсор) 43. Знак між каталогами у записі шляху до файла (бекслеш) 44. Знаки в масці файла (зірочка, знак питання) 44. Найбільша кількість символів у імені файла в DOS (8) 45. Символ між словами у тексті (пробіл) 45. Найбільша кількість символів у імені файла в WINDOWS (256) 46. Що таке гнучкий диск? (Дискета) 46. Який пристрій у ПК координує процеси обробки інформації? (Процесор) 47. Базова система введення-виведення (BIOS) 47. Програма для стискування файлів (Архіватор) 48. Спосіб подання інформації за допомогою двох символів – 0 і 1 (Двійкові коди) 48. Алгоритм, записаний мовою програмування (Програма) 49. Встановлення на жорсткий диск ПК програмного забезпечення (Інсталяція) 49. Числові, текстові та інші відомості-дані (Інформація) 50. Місце на диску, де зберігаються файли (Каталог, папка) 50. Універсальна цифрова електронно-обчилювальна машина (Комп’ютер)

7. ПІДСУМОК ГРИ “ФІНІШ”

V. Узагальнення знань, умінь і навичок

За час, поки журі підраховує результати, викладач допомагає командам проаналізувати незрозумілі та вирішити спірні моменти. В кінці гри оголошується команда-переможець та загальна кількість балів, набраних командами, визначаються найактивніші гравці команд.

Додаток 1 РОЗДАТКОВІ КАРТКИ ДЛЯ ДВОХ ПАР ГРАВЦІВ ПЕРШОЇ КОМАНДИ

Завдання 1 Скласти в Microsoft Word кросворд, в якому використати 8-10 понять з таких тем, як операційні системи, робота з дисками, будова ПК, текстовий редактор, електронні таблиці, бази даних, комп’ютерні мережі, Інтернет. Оформити в кольорі. Під кросвордом дати пояснення кожному з понять, використаних у кросворді. Завдання 2 Створити в Microsoft Word титульну сторінку учня Колодіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів для реферату на тему «Характеристика програм пакету Microsoft Office». Оформити за допомогою різного кольору шрифтів, їх анімаційних ефектів, вставки малюнків, об’єктами Word Art.

__________________________________________________________________

РОЗДАТКОВІ КАРТКИ ДЛЯ ДВОХ ПАР ГРАВЦІВ ДРУГОЇ КОМАНДИ

Завдання 1 Створити візитку у Microsoft Word для директора Староскалатської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Скібньовського Андрія Тарасовича, вказавши його робочу адресу: 47844 Теpнопільська область Підволочиський район с. Полупанівка вул. Задвір Верхня, 1 тел. (03543) 3-34-80 Візитку оформити в кольорі та за допомогою малюнків. Завдання 2 Створити у Microsoft Word вітальну листівку з Днем св. Валентина, який святкується 14 лютого. Листівку створювати у дві колонки, оформити рамками, малюнками, різними шрифтами, об’єктами Word A

--Guzalyk G 10:51, 30 березня 2010 (UTC)