Уведення та редагування тексту (К.О.В,)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема уроку

Уведення та редагування тексту

Зміст навчального матеріалу

Уведення й редагування тексту. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Перевірка правопису.

Мета уроку

Навчитись вводити та редагувати текст засобами текстового процесора

Завдання уроку

Визначити об’єкти текстового документа: символ, слово, речення, абзац, рядок; навчитись вводити українські великі й малі літери, знаки пунктуації, символи, що відсутні на клавіатурі; вивчити недруковані символи, навчитись керувати їх відображенням, використовувати табуляцію, редагувати текст, переміщуватись документом, виділяти фрагменти тексту, скасовувати та повторно виконувати операції, перевіряти правопис текстових документів та виправляти помилки в автоматизованому режимі. Виховувати інформаційну культуру учнів, розвивати навики свідомого й раціонального використання програмних засобів.

Тип уроку

Урок засвоєння нових знань, формування умінь та навичок

Обладнання

Комп’ютери, текстовий процесор Microsoft Word

'''Хід уроку'''

Організаційна частина

Привітання, перевірка підготованості учнів до уроку, перевірка присутності. Повідомлення теми та плану роботи на уроці, мети та завдань уроку

Актуалізація опорних знань

Питання для повторення:

Як знайти певну інформацію в довідковій системі програми Microsoft Word?

Як у вікні папки ОС Windows виділити кілька об’єктів?

Що таке об’єкт, його стан і поведінка?

Стимулювання навчальної діяльності Учитель просить учнів подивитися на текст розділу 23 підручника і запитує: які символи вони там бачать. Відповідь буде: літери, цифри, знаки пунктуації. Тоді вчитель запитує, яких із символів, що є в підручнику, немає на клавіатурі, і просить знайти таких символів у 23 розділі якомога більше, називаючи сторінку та номер абзацу із такими символами. Учні розглядають клавіатуру і з’ясовують, які символи на ній не представлені: це можуть бути українські літери ґ, є, і, ї, математичні знаки π, λ, знак піднесення до квадрату, літери іншомовних алфавітів, транскрипцій ß, ä, ð, ñ, додаткові символи § тощо. Результати цієї діяльності можна подати на аркуші спільної роботи онлайнового робочого зошиту. Учитель зазначає, що ці символи вводяться за допомогою спеціальних клавіш, які сьогодні ми вивчимо.


Пояснення нового матеріалу

Основні об’єкти текстового документа

Учням пропонується назвати основні об’єкти текстового документа, такі як символ, слово, склад, морфема, речення, фраза, абзац, рядок, таблиця, схема тощо. Вчитель допомагає визначити, з якими об’єктами працює програма Word, вказує на їх суттєві параметри та можливі значення.

Уведення тексту

Учитель пояснює основні правила введення тексту та демонструє введення символів, яке може викликати труднощі: українські літери Є, І, Ї, ґ, Ґ символи ’ , . ; : ? « » – великі та малі літери у звичайному режимі та режимі Caps Lock символи, яких немає на клавіатурі: © ® € £ β ≠ Під час уведення тексту важливо правильно розставляти абзаци, враховуючи, що текстовий процесор автоматично переносить текст на нові рядки. Варто продемонструвати негативний ефект зсуву тексту у разі змінення розмірів вікна, коли для переходу на кожен новий рядок було використано клавішу Enter. Перевірити правильність розстановки абзаців можна за допомогою відображення недрукованих символів – вчитель показує як увімкнути та скасувати їх показ. Вчитель пояснює призначення табуляції та демонструє її використання, зокрема змінення позицій.

Редагування тексту

Вчитель демонструє способи переміщення документом за допомогою смуг прокрутки, комбінацій клавіш.

Необхідно пояснити відмінність між режимами вставлення та заміщення, а також між діями клавіш Backspace та Delete. Слід пояснити, як виділяти різні об’єкти текстового документа: символи, слова, рядки, речення, абзаци, цілий документ. Під час редагування іноді необхідно скасовувати або повторно виконувати певні дії; вчитель демонструє комбінації клавіш, інструменти та пункти меню, які дозволяють це зробити.

Перевірка правопису Учитель пояснює принцип перевірки правопису у програмі Microsoft Word. Слід наголосити на тому, що необхідно перевіряти введений текст, адже програма Word може здійснювати автоматичну заміну, що є неправильною для створеного документа, наприклад «Сихівська» автоматично перетворюється на «Синівська». Учні можуть додати до словника програми слова, що будуть часто використовуватись, але є незнайомими для стандартного словника певної мови – назва населеного пункту, прізвище, ім’я, вулиця тощо. Слова, які будуть часто використовуватися, можна додати також до списків автозаміни, наприклад, назву навчального закладу: ТЗОШ №11. Слід пам’ятати, що у лівій частині елементу автозаміни має бути послідовність символів, яка у звичайному тексті ніде не використовується. --Кашицька Оля 07:36, 9 квітня 2010 (UTC)