Поняття рекурсії

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Версія від 11:37, 7 грудня 2009, створена Olia (обговореннявнесок) (перейменував «Конспект уроку Рекурсія» на «Поняття рекурсії»)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Тема уроку:

Поняття рекурсії. Розв'язування задач на складання алгоритмів з використанням рекурсії.

Мета:

Дати поняття про рекурсію, оформити підпрограми з рекурсією мовою програмування Паскаль.

Тип уроку:

Комбінований.

Хід уроку

Мотивація учнів

Чи траплялось Вам колись зазирнути у дзеркало, напроти якого стоїть таке саме дзеркало? Дивна картина? В першому дзеркалі ми побачимо відображення із протилежного дзеркала, в якому, в свою чергу, видно зображення першого дзеркала і т.д. Коли скінчиться цей процес? А жартівливий віршик "У попа була собака..."?

Вивчення нового матеріалу

В математиці часто зустрічаються такі розрахунки, коли наступне значення величини обчислюється через попереднє. Наприклад, для того, щоб обчислити значення степеню x^n необхідно знати значення x^(n-1), для чого в свою чергу необхідно знати значення x^(n-2) і т.д. Якщо спробувати запрограмувати цей процес, не порушуючи логіку міркувань та оформлюючи його підпрограмою (наприклад, функцією), нам доведеться для обчислення значення x^n викликати функцію обчислення степеню x^(n-1) і помножити це значення на величину х. Тобто ми приходимо до такого явища, як виклик підпрограми в середині самої підпрограми.

Рекурсією називається така ситуація, коли підпрограма (процедура або функція) викликає сама себе.

Типова конструкція рекурсивної процедури повинна мати наступний вигляд:

 Procedure Rec (t:integer); 
 Begin 
 <Дії на початку рекурсії> 
 If <Перевірка умови> Then Rec(t+1); 
 <Дії на виході з рекурсії> 
 End;

Найголовніше при написанні рекурсії усвідомити, як правильно задати умову, яка буде заглиблювати нас у рекурсію або, навпаки, виводити з неї.

Розглянемо приклад рекурсивного виклику на обчисленні степеня числа х^n, де х - будь-яке дійсне число, а n - ціле, додатне число.

Очевидно, що

xn=xn-1*x

Постає питання, коли і як припинити цей процес? В даному випадку зупинкою для обчислень буде обчислення x^0, так як відомо, що нульовий степінь будь-якого числа дорівнює 1. Тобто рекурсивна функція для обчислення степеня числа буде мати наступний вигляд:

Function Step(x:real; n:integer):real:

 Begin 
 If n = 0 
 then Step:=1 
 else Step:=Step(x,n-1)*x; 
 End;

Проаналізуємо роботу цієї функції на прикладі знаходження значення (2, 3). При першому виклику функції значення змінних буде дорівнювати відповідно:

x = 2

n = 3.

Так як значення n не дорівнює 0 спрацює гілка else, тобто почне виконуватись такий вираз

Step:=Step(x,n-1)*x;

де x буде дорівнювати 2, і n - теж 2.

Цей оператор містить виклик функції step, тому виконання підпрограми перерветься і виконається виклик тієї ж самої функції step, але з параметрами x=2 та n=1. При виконанні повторного виклику функції ситуація повториться, так як n поки ще не дорівнює 0 і тільки на четвертому виклику функції step параметр n досягне нульового значення, після чого спрацює гілка then, яка присвоїть значення функції 1.

В даній найпростішій рекурсії ніякі дії при вході в рекурсію не відбуваються, але при виході з рекурсії необхідно знати точки, з яких здійснювався вхід в чергову функцію, щоб мати можливість повернутися в них. Ці точки виклику запам'ятовуються у спеціалізованій пам'яті, що зветься стек, і потім по черзі являються тими точками повернення, які використовує система при зворотному русі з рекурсії.

Очевидно, що виконання рекурсії є досить складним процесом, який крім того вимагає суттєвих витрат додаткових ресурсів (що найменше пам'яті). Тому використання рекурсії не рекомендується в тих випадках, коли вона просто замінюється ітеративним процесом (як в наведеному прикладі). Однак, існує велика кількість досить складних алгоритмів, які без використання рекурсії мають дуже заплутану логіку роботи.

З чисто учбовою метою покажемо, як розв'язувати деякі задачі за допомогою рекурсії, хоча наполягаємо на тому, що більшість із запропонованих завдань можна виконати без використання рекурсії. Та... Щоб зрозуміти рекурсію, треба зрозуміти рекурсію... </p>

Закріплення матеріалу

Отже задачі.

Задача № 1

Умова: Використовуючи підпрограму обчислення факторіалу, розробити програму обчислення суми факторіалів усіх цілих чисел від 1 до 10.

Функція обчислення факторіалу є чи не найстандартнішою, яку приводять в усіх підручниках для пояснення явища рекурсії. Зробимо це й ми.

Очевидно, що

Func.jpg

Тоді вихідна програма буде мати наступний вигляд

 Program Example_1; 
//Наша рекурсивна функція----------- 
Function Factorial (n:integer):longint; 
Begin 
if n=0 // Перевіряємо умову виходу з рекурсії
then Factorial:=1 
else Factorial:=Factorial(n-1)*n; 
End;
//------------------------------------- 
Var Rez:longint; 
i:byte; 
Begin 
Rez:=0; 
For i:=1 to 10 do 
begin 
Rez:=Rez+Factorial(i); 
end; 
writeln('Rezultat -> ',Rez); 
Readln; 
End.

Задача № 2

Умова: Знайти найбільший спільний дільник двох натуральних чисел n та m за алгоритмом Евкліда:

Func2.jpg

В даному випадку умовою виходу з рекурсії буде рівність двох чисел n=m.

Program Example_2; 
Function Evklid (n,m:integer):integer; 
begin 
if n=m 
then Evklid:=n 
else 
if n>m 
then Evklid:=Evklid(n-m,m) 
else Evklid:=Evklid(n,m-n); 
end; 
Var x,y:integer; 
Begin 
writeln ('Введіть два числа: '); 
readln (x,y); 
writeln ('НСД -> ',Evklid(abs(x),abs(y))); 
Readln; 
End.

Домашнє завдання

Задача № 3

Умова: Обчислити значення функції Аккермана для двох невід'ємних цілих чисел n та m, де:

Func3.jpg

--Oleg 07:31, 26 листопада 2009 (UTC)