Поняття мови програмування 111

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Поняття мови програмування. Система програмування ТР. 7.0.


План - конспект уроку


Тема уроку: Поняття мови програмування. Система програмування ТР. 7.0.


Мета уроку:

1. Познайомити учнів з поняттям мови програмування;

2. Навчити учнів розрізняти мову програмування від середовища програмування;

3. Розвивати вміння виділяти головне у розглянутомі матеріалі, порівнювати, узагальнювати, логічно викладати свої думки;

4. Привити інтерес до предмету інформатики.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Прилади та матеріали: операційна система Windows, мова програмування Turbo Pascal;

І. Актуалізація знань.


1) Що таке операційна система?


2) Які операційні системи ви знаєте? В чому полягає між ними різниця?


3) Яке призначення табличного редактора Microsoft Exel; .


4) Які діаграми підтрмує Microsoft Exel;


5) Як створювати діаграми і проводити елементарні розрахунки у Microsoft Exel;.


6) Який формат підтримує Microsoft Exel? Що таке книга?


II. Вивчення нового матеріалу.


1) Поняття мови програмування. Середовище програмування.


За допомогою мови програмування можна створювати різноманітні програми, програмні засоби і алгоритми. Існує багато мов програмування. Серед них: Basic, Turbo Basic, CI, Fortan, pascal, QBasic….Всі вони мають в собі багато спільного: службові, зарезервовані слова, алфавіт і синтаксис.....В загально-освітніх закладах України учні вивчають мову програмування Turbo Pascal, яка була створена на початку 70 років минулого століття про¬фесором Н.Вірт зі Швейцарії. Вона названа на честь французького ма¬тематика і філософа Блеза Паскаля (1623-1662) — винахідника пер¬шої у світі механічної обчислювальної машини. Мова вважається найбільш досконалою порівняно з іншими мовами програмування, її використовують для розв'язування різноманітних задач. Слід розрізняти мову програмвання від середовища програмування. Середовище програмування – більш широке поняття... В основі її лежить мова програмування, різноманітні допоміжні програми, візуальні компоненти, за допомогою яких створюють прогрпмний продукт. Наприклад, середовище програмування Borland Delphi використовує мову програмування Object Pascal. Знаючи мову програмування, можна легко застосовати при написанні складних програм середовище програмування Borland Delphi.


Отже, за допомогою мови програмування можна складати елементарні та складні програми. Програми складаються з синтаксичних конструкцій, які назива¬ть командами (операторами, вказівками, реченнями). Команди будуються з лексем — неподільних елементів мови: слів, чисел, символів операцій тощо. Слова поділяються на службові, стандартні імена та імена (ідентифікатори), які користувач дає різним об"єктам.


2) Система програмування ТР. 7.0. Система програмування ТР. 7.0. служить для створення програм. За допомогою даної системи можна створювати різноманітні математичні, графічні та інші програми. Запуск програми: D:\Tp7\turbo.exe. Склавши відповідну програму, та запустивши її на виконання, у випадку відсутності помилок , можна переглянути результат програми.


Гарячі клавіши:


ALT+X - вихід;


CTRL+F9 – запуск програми на виконання;


ALT+F9 – перевірка програми на нявність помилок, компіляція програми;


ALT+F3 – закриття поточної програми;


F1 - довідкова система;


F2 – збереження програми;


F3 – відкриття програми;


ALT+F9 – перехід до іншої програми;


F10 - вхід у меню.


Зберігається програма у у файлі з форматом *.pas.


3) Ознайомлення з мовою програмування pascal; Практична робота;


Завдання: Ознайомитися з мовою програмування pascal; Запустити Pascal. Створити новий документ, засвоїти гарячі клавіши....Переглянути довідкову систему.


ІІІ. Підсумок уроку: На сьогоднішньому уроці учні навчилися розпізнавати різницю між мовою програмування та середовищем програмування та ознайомилися з основою мови програмуання turbo pascal.

IV. Домашнє завдання. 1. Вивчити основні поняття теми.