Поняття комп’ютерної презентації

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета: Навчальна: ознайомити учнів з поняттям комп’ютерної презентації, основним призначенням системи підготовки презентацій, об’єктами, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентацій, з їх властивостями. Виховна: виховувати любов до знань, вміння вчитися. Розвиваюча: розвивати логічне мислення, уяву, увагу, естетичний смак.

Хід уроку

1. Організація учнів: перевірка присутніх.

2. Оголошення теми уроку.

3. Пояснення нового матеріалу.

Програма МS PowerРоіnt призначена для створення і демонстрації презентацій, зокрема, для реалізації сценаріїв мультимедійних проектів у вигляді набору слайдів. Програма є складовою частиною пакету МS Оffiсе.

Презентація — це набір слайдів, де є текст, графічні об'єкти, рисунки, кнопки тощо. Презентація може містити звук, відео та анімацію — три основні компоненти мультимедіа. Презентації слугують для зацікавлення слухачів ілюстраціями і ефектами під час доповіді, для рекламування послуг, продукції тощо.

Робота з презентацією складається з двох етапів: створення та демонстрації. Слайди є складними об'єктами, які монтує користувач, їх демон¬струють на екрані монітора чи на великому екрані у залі за допомогою спеціального обладнання (проекційної панелі). Розглянемо структуру слайду. Слайд може містити елементи таких трьох основних типів:

1) кадри з текстовою інформацією;

2) мультимедійні об'єкти: картинки, звук, відео;

3) кнопки керування процесом демонстрації.

Презентацію можна створити трьома способами:

1) за допомогою майстра автозмісту;

2) вручну: Файл => Створити => Загальні => Нова презентація => ОК;

3) за допомогою зразків презентацій, вибираючи потрібну тему з колекції: Файл => Створити =>

Презентації => вибір теми => ОК.

Практичне завдання:

1. Запустіть програму РоwеrРоіnt.

2. Створіть загальну (нову, порожню) презентацію.

3. Уведіть заголовок першого слайда. Клацніть у полі заголовка і введіть: Моя перша презентація.

4. Уведіть у текстовий кадр своє прізвище та ім’я, клас.

5. У меню конструктор підберіть фон слайду.

6. Створіть другий слайд.

7. Уведіть заголовок другого слайда: “Інформатика – це галузь науки, що вивчає структуру і загальні властивості інформації”.

8. Створіть третій слайд із заголовком: “Основні напрями використання комп’ютерів:”, і таким списком пунктів:

• накопичування та обробка великих обсягів інформації;

• виконання наукових, економічних та конструкторських розрахунків;

• діловодство;

• видавнича справа;

• побудова креслень, діаграм;

• спілкування людей, які перебувають у різних містах і країнах.

• ігри та розваги.

9. Задайте ефекти анімації для тексту.

10. Перейдіть з режиму слайдів у режим структури.

11. Отримайте четвертий слайд методом копіювання третього.

12. Відредагуйте четвертий слайд, помістивши інший напис.

13. Активізуйте перший слайд і виконайте демонстрацію слайдів.

14. Вставте в титульний слайд будь-яку картинку.

15. Розташуйте картинку у верхньому правому чи лівому куті і задайте їй ефект анімації.

16. Вставте картинки з зображенням комп’ютера, дискети тощо на інші слайди, задайте ефекти анімації.

17. Продемонструйте презентацію вчителю, закрийте вікно презентації, зберігши її у файлі у власній папці.


4. Закріплення вивченого матеріалу (опитування).

1. Яке призначення програми РоwerPoint?

2. Що таке презентація?

3. Що може містити слайд?

4. Якими способами можна створити слайд?

5. Які є режими функціонування програми РоwerPoint?

6. Як редагують слайд?

7. Що таке маркований список?

8. Як вставити картинку у слайд?

9. Що таке режим слайдів?

10. Як вставити новий слайд?

11. Які є заготовки у вікні команди Створити слайд?

12. Яке призначення режиму перегляду?

5. Домашнє завдання.


--Користувач:verbitska_g