Контроль з MySQL. Вступна лекція з PHP.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Запити в мові MySQL. Мова програмування PHP. Синтаксис, типи даних, оголошення змінних, оператори та мовні конструкції.

Мета: Оцінити вміння студентів написати запит мовою SQL. Розповісти студентам про мову PHP. Її базові поняття та концепції.

Тип уроку: контроль, вступна лекція.

Обладнання: карточки із завданнями, листочки та ручки.

Тривалість: 80 хв.

Хід уроку

1. Проведення контролю у вигляді самостійної роботи.
2. Обговорення запитання до пропонованих завдань.
3. Виклад нового матеріалу.

Вступ

Сьогодні, як ми і домовлялися, ми проведемо самостійну роботу по MySQL запитах, а потім приступимо до вивчення мови PHP. Отож, дістаньте по одному листочку та ручці, зараз я Вам роздам завдання, які Ви повинні виконати протягом 15-хвилин. Якщо ще потрібен буде час, то за умови, що ви виконуватимете свої завдання самостійно, час може бути продовжено до 20-25 хвилин.

Самостійна робота

Викладач роздає карточки із завданнями

I варіант - Файл:Control-MySQL-select-variant1.pdf

ІI варіант -Файл:Control-MySQL-select-variant2.pdf

ІІI варіант -Файл:Control-MySQL-select-variant3.pdf

Після того, як всі студенти здадуть свої відповіді, можна обговорити запитання, які в них виникли в ході самостійної роботи.

Виклад нового матеріалу

Вступ

Тепер ми переходимо до вивчення мови PHP.

Які мови програмування Ви вже вивчали?

Орієнтовна відповідь: Pascal, C++, Assembler

Мова, яку ми будемо вчити, дуже схожа за своїм синтаксисом до C++, але вона значно простіша в освоєнні. Кажуть, що PHP володіє низьким порогом входження. Це означає, що програмісти, які не дуже схильні копатися в глибинах системного програмування, зможуть програмувати на PHP без особливих проблем. Звичайно, це має і зворотній бік: мова PHP є однією із найповільніших інтерпретовних мов, що використовуються серверами. Зате вона завдячує популярності — своїй простоті.

Отож, мова PHP є інтерпретовною. Це означає, що програми не компілюються, як це було із Pascal чи C++, а інтерпретуються — безпосередньо виконуються PHP-інтерпретатором.

Ви зараз вивчаєте курс web-дизайну і очевидно вже створювали простенькі веб-сторінки. Та ці сторінки є статичними. Для введенення динамічності на свою веб-сторінку потрібно написати деякі сценарії. Так ось якраз для цього використовують PHP.

Намалюємо загальний вигляд того, що відбувається, коли Ви вводите в свій браузер адресу веб-сторінки.

HTTP-client-server-scheme.png

Якщо наша сторінка статична — то відповіддю сервера буде весь файл нашої сторінки у незмінному вигляді. Для можливостей оживити нашу сторінку, нам потрібно самим могти генерувати відповідь.

Для цього ми назвемо нашу сторінку не *.html, а *.php, давши таким чином знати нашому веб-серверу, що сторінка міститиме PHP-код. В середині цього файлу ми можемо писати звичайний статичний вміст. Але крім цього ми можемо вставити PHP-код, вставивши його у лапки вигляду <? ?>. Коли php-інтерпретатор наткнеться на такі лапки, він виріже PHP-код, що написаний в середині, виконає його, одержить відповідь і вставить її на місце вирізаного коду. Сам PHP-код формує відповідь схоже, як програма на C++ виводила дані в консоль. Тільки якщо в C++ ми користувалися функцією print, то в PHP користуються оператором echo.

<?
	echo 'Hello world';
?>

(Хоча в PHP є та ж функція print.)

Типи даних в php

В php є 8 типів даних.

 • Скалярні:
  • int
  • float
  • boolean
  • string
 • Комбіновані:
  • array
  • object
 • Спеціальні:
  • resource
  • NULL

Попри те, часто в документації вживають позначення так званих псевдотипів. Їх насправді не існує, але вони означують приналежність змінних до одного із описаних типів. Наприклад, псевдотип numeric означає, що можна використовувати тип int, або тип float; а псевдотип mixed означає приналежність до будь-якого із існуючих 8-ми типів даних.

Тим не менше в PHP діє нестрога типізація. Це означає, що не обов’язково явно вказувати, до якого типу повинна належати змінна. Інтерпретатор сам визначає тип, тип змінної може змінюватись в ході виконання програми.

Змінні в php

Перед назвами змінних в PHP завжди ставиться знак долара $. Таким чином інтерпретатор відрізняє змінну від інших мовних конструкцій.

В php змінні можуть створюватись та видалятися в будь-які частині програми. Для створення змінної, їй просто достатньо присвоїти початкове значення.

Наприклад:

<?
	$a = 55;
	echo $a;
?>

Оператори та конструкції вибору, цикли

На даному пункті ми надовго зупинятися не будемо, адже все дуже схоже на C++. Тому звернемо увагу лише на відмінності від C++.

Оператор ділення “/” від цілих чисел може повернути дійсне число (на відміну від C++ де в такому разі відбувалося цілочисельне ділення).

Для склейки стрічок використовується оператор крапкка “.”. Оскільки PHP мова із нестрогою типізацією оператор “+” завжди пробує додати числові значення. Навіть якщо йому передати стрічки, він намагатиметься перетворити їх в числа і додати.

'12'.'3' = '123'
'12'+'3' = 15

Крім операцій порівняння “==”, “!=” є операції тотожнього порівняння “===”, “!==”, які порівнюють значення, не здійснюючи при цьому типізацію.

'12'==12 = true
'12'===12 = false

Оператор @ пробує обчислити вираз справа від себе. Якщо це можливо, він поверне значення цього виразу. В інакшому випадку він поверне false, не генеруючи повідомлення про помилку.

Конструкції if, switch, for, while, do...while виглядають таким же чином. Конструкція while може приймати значення стрічкового типу (в C++ не могла).

В php є ще один цикл foreach, але він тісно пов’язаний із масивами, тому про нього ми поговоримо згодом.

Домашнє завдання

Вашим домашнім завданням є розібратися із поданим матеріалом. Раджу познайомитися із сайтом php.net, на якому викладена вичерпна офіційна документація.