Когнітивний домен

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Версія від 16:42, 24 листопада 2009, створена Ванічка (обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Когнітивний домен

Класифікація когнітивного домену

Пізнавальна сфера містить цілі, що описують знання інтелектуальні здібності учнів чи студентів. Класифікація когнітивного домену має шість класів цілей, що розміщені відповідно до складності: знання, розуміння, застосування, аналізування, синтезування, оцінювання знань.

Знання (найпростіший клас) — це здатність запам’ятовувати факти, принципи, процеси в різних предметних галузях.

Розуміння — здатність учнів розуміти мате¬ріал, який вивчають.

Застосування - здатність використовувати матеріал у нових ситуаціях.

Аналізування - здатність структурувати навчальний матеріал таким чином, шо стає зрозумілою загальна організаційна структура.

Синтезування — здатність поєднати окремі частини для отримання цілого, що набуває нової якості. Оцінювання — здатність судити про цінність даного навчального матеріалу в рамках поставленої мети.

Когнітивний домен має шість таксономічних рівнів. У разі створювання галузевих стандартів, навчальних програм, чітко класифікують загальні (кінцеві) та специфічні (конкретні, проміжні або предметні) цілі навчання. Це, в свою чергу, передбачає, що рівень сформованості загальних (кінцевих) цілей має починатися з розуміння вивченого матеріалу, у той час, як рівень запам'ятовування вивченого матеріалу - є базисним під час формулювання предметних цілей.

F9-1-.jpg

Формулювання цілей навчання

Використовуючи відповідні вербальні принципи та моделі під час формулювання кінцевих і предметних цілей навчання до уваги потрібно брати ключові слова : дієслово і пряме доповнення - дія і предмет дії, які відповідають прийнятій таксономії цілей навчання.

Кінцеві цілі навчання

Опис кінцевих цілей навчання в термінах діяльності грунтується на чіткому визначанні рівня сформованості та на дотримуванні вимоги узгодженості між предметом діяльності і дієсловом, яким визначають саму дію. Отже, у разі формулювання цілей навчання необхідно, по-перше, чітко класифікувати таксономічний рівень, по-друге, визначити предмет дії, по-третє, вибрати відповідні дієслова і пряме доповнення.

Класифікатор

Кожна мета (принаймні, вузькоспеціальна) може бути сформульована у певних межах деякої діяльності (поведінки). Цілі діяльності вказують, які саме дії повинен виконувати учні і що саме контролюють під час оцінювання досягнення ним поставленої мети. Слід зазначити, що вираз "цілі поведінки або діяльності" учнів не слід плутати з "поведінкою" з погляду психології (до цього призводить широке тлумачення терміна "виконання" замість "поведінка"). У разі застосуванні суб'єктно-діяльнісного підходу на якому ґрунтується система стандартів вищої освіти, для оцінювання професійних вмінь студентів та для визначання стратегії навчання необхідним і формулювання цілей з точки зору "поведінки або професійної діяльності".Для створення класифікатора елементарних доменів за основу доцільно взяти принцип фасетної класифікації, але з деякими модифікаціями. По-перше, відмовитись від вимоги «для всіх об'єктів однаковий перелік ознак». Тобто для кожного елементарного домену може бути свій перелік ознак. Тому повинен бути створений глобальний перелік ознак, що використовуються у класифікаторі. Його можна представити у вигляді дерева, на першому рівні якого розташовані назви розділів класифікаційних ознак (наприклад, предметна галузь, таксономія когнітивного домену, таксономія діяльності), а на наступних рівнях деревовидна структура назв класифікаційних ознак.

Кількість розділів класифікаційних ознак необмежена і може динамічно змінюватись. Глибина дерева класифікаційних ознак також необмежена. На листах дерева класифікаційних ознак фіксуються можливі значення ознак, за якими виділяються домени.

Список використаних джерел

  1. Аванесов В. С. Знания как предмет педагогического измерения. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.testolog.narod.ru/EdMeasmt5.html.
  2. Атанов Г.А., Пустынникова И.Н. Обучение и искусственный интеллект, или Основы современной дидактики высшей школы. – Донецк: Изд-во ДОУ, 2003. – 504 с.
  3. Синица Е.М., Бурцев М.С. Описание учебных ресурсов: метаданные, стандарты, профили. Educational Technology & Society 9(1), 200. – С. 365–373.[ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v9_i1/html/1.html.
  4. Bloom, B.S. Taxonomy of Educational Objectives. Handbook I: Cognitive Domain. – NY: McKay, 1956.
  5. SCORM ® 2004 3rd Edition Overview [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.adlnet.gov/scorm/20043ED/Index.aspx.