Запуск на виконання програм. Типи файлів. Практична робота 3. Робота з об'єктами файлової системи

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета уроку:

  • Допомогти учням отримати уявлення про файли і файлові системи, імена файлів, шляхи до файлів, дати основні поняття, необхідні для роботи на комп'ютері.
  • Виховання інформаційної культури учнів, уважності, акуратності, дисциплінованості.
  • Розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з мишею і клавіатурою, самоконтролю, уміння конспектувати.

Обладнання:

дошка, комп'ютер, комп'ютерна презентація.

Хід уроку

Організаційний момент

Вітання, перевірка присутніх. Пояснення ходу уроку.

Актуалізація знань

Повернемося знову до питання про файли. Вам вже відомо, що у файлах на пристроях зовнішньої пам'яті зберігається все програмне забезпечення комп'ютера і всі дані. Будь-якому користувачеві, який працює на комп'ютері, доводиться мати справу з файлами.

Робота з файлами на комп'ютері проводиться за допомогою файлової системи, яка є частиною операційної системи. На цьому уроці ми розглянемо, що таке файли та файлові системи.

Теоретична частина

Усі програми і дані зберігаються в довготривалій (зовнішньої) пам'яті комп'ютера у вигляді файлів.

Файл - це певна кількість інформації (програма або дані), що має ім'я і зберігається в довготривалій (зовнішньої) пам'яті.

Назва файлу складається з двох частин, розділених крапкою: власне ім'я та розширення, що визначає його тип (програма, дані і т. д.). Власне ім'я файлу дає користувач, а тип файлу зазвичай задається програмою автоматично при його створенні.

Виконувані програми exe, com

Текстові файли txt, rtf, doc

Графічні файли bmp, gif, jpg, png, pds та ін

Web-сторінки htm, html

Звукові файли wav, mp3, midi, kar, ogg

Відеофайли avi, mpeg

До появи операційної системи Windows 95 на більшості комп'ютерів IBM PC працювала операційна система MS-DOS, в якій діяли дуже суворі правила присвоєння імен файлів.

Після введення в дію операційної системи Windows 95 вимоги до імен файлів стали істотно м'якше. Вони діють і в усіх наступних версія операційних систем Windows.

1. Дозволяється використовувати до 255 символів.

2. Дозволяється використовувати символи національних алфавітів, зокрема російського.

3. Дозволяється використовувати пробіли та інші раніше заборонені символи, за винятком наступних дев'яти: / \ :*?"<>|.

4. В імені файлу можна використовувати кілька точок. Розширенням імені вважаються всі символи, які стоять за останньою крапкою.

Роль розширення імені файлу чисто інформаційна, а не командна. Якщо файлу з малюнком привласнити розширення імені ТХТ, то вміст файлу від цього не перетвориться на текст. Його можна переглянути в програмі, призначеної для роботи з текстами, але нічого зрозумілого такий перегляд не дасть.

Файлова система.

На кожному носії інформації (гнучкому, жорсткому або лазерному диску) може зберігатися велика кількість файлів. Порядок зберігання файлів на диску визначається встановленої файловою системою.

Файлова система - це система зберігання файлів і організації каталогів.

Для дисків з невеликою кількістю файлів (до декількох десятків) зручно застосовувати однорівневу файлову систему, коли каталог (зміст диска) являє собою лінійну послідовність імен файлів. Для відшукання файлу на диску достатньо вказати лише ім'я файлу. Якщо на диску зберігаються сотні і тисячі файлів, то для зручності пошуку файли організовуються в багаторівневу ієрархічну файлову систему, яка має «деревоподібну» структуру (має вигляд перевернутого дерева).

Початковий, кореневої, каталог містить вкладені каталоги 1-го рівня, у свою чергу, в кожному з них бувають вкладені каталоги 2-го рівня і т. д. Необхідно відзначити, що в каталогах всіх рівнів можуть зберігатися і файлів. Д ля полегшення розуміння цього питання скористаємося аналогією з традиційним "паперовим" способом зберігання інформації. У такій аналогії файл представляється як деякий має назву документ (текст, малюнок тощо) на паперових аркушах. Наступний за величиною елемент файлової структури називається каталогом. Продовжуючи «паперову» аналогію, каталог будемо представляти як папку, в яку можна вкласти безліч документів, тобто файлів. Каталог також отримує власне ім'я (уявіть, що воно написано на обкладинці папки).

Каталог сам може входити до складу іншого, зовнішнього по відношенню до нього каталогу. Це аналогічно тому, як папка вкладається в іншу папку більшого розміру. Таким чином, кожний каталог може містити всередині себе безліч файлів і вкладених каталогів (їх називають підкаталогами). Каталог самого верхнього рівня, який не вкладено ні в які інші, називається кореневим каталогом.

А тепер повну картину файлової структури уявіть собі так: вся зовнішня пам'ять комп'ютера - це шафа з безліччю висувних скриньок.

Кожен ящик - аналог диска; у ящику - велика папка (кореневий каталог); в цій папці безліч папок і документів (підкаталогів і файлів) і т.д. Найбільш глибоко вкладені папки зберігають у собі тільки документи (файли) або можуть бути порожніми.

Шлях до файлу. Для того, щоб знайти файл в ієрархічній файловій структурі необхідно вказати шлях до файлу. У шлях до файлу входять записувані через роздільник "\" логічне ім'я диска і послідовність імен вкладених один в одного каталогів, в останньому з яких знаходиться даний потрібний файл.

Наприклад, шлях до файлів на малюнку можна записати так:

C: \ Реферати \

C: \ Реферати \ Фізика \

C: \ Реферати \ Інформатика \

C: \ Малюнки \ Повне ім'я файлу.

Шлях до файлу разом з іменем файлу називають повним ім'ям файлу.

Приклад повного імені файлів:

C: \ Реферати \ Фізика \ Оптичні явленія.doc

C: \ Реферати \ Інформатика \ Інтернет.doc

C: \ Реферати \ Інформатика \ Комп'ютерні віруси.doc

C: \ Малюнки \Захід.jpg

C: \ Малюнки \ Зима.jpg В операційній системі Windows замість каталогів використовується поняття «папка». Папка - це об'єкт Windows, призначене для об'єднання файлів і папок в групи. Поняття папки ширше, ніж поняття «каталог».

У Windows на вершині ієрархії папок знаходиться папка Робочий стіл. (Наступний рівень представлений папками Мій комп'ютер, Корзина і Мережеве оточення (якщо комп'ютер підключений до локальної мережі).

Якщо ми хочемо ознайомитися з ресурсами комп'ютера, необхідно відкрити папку Мій комп'ютер.

З файлами та папками можна виконати ряд стандартних дій.

Такі дії з файлами, як «створити», «зберегти», «закрити» можна виконати тільки в прикладних програмах ( «Блокнот», «Paint», ...).

Дії «відкрити», «перейменувати», «перемістити», «копіювати», «видалити» можна виконати в системній середовищі.

  • Копіювання (копія файлу поміщається в інший каталог);
  • Переміщення (сам файл переміщується в інший каталог);
  • Видалення (запис про фото видаляються з каталогу);
  • Перейменування (змінюється назва файлу).

Графічний інтерфейс Windows дозволяє здійснювати операції над файлами за допомогою миші з використанням методу Drag & Drop (тягни та кидай). Існують також спеціалізовані програми для роботи з файлами, так звані файлові менеджери.

Запитання і завдання:

1. Запишіть повні імена всіх файлів

Відповідь: C: \ Мої документи \ Іванов \ QBasic.doc

C: \ Мої документи \ Петров \ Пісьмо.txt

C: \ Мої документи \ Петров \ Малюнки \ Море.bmp

C: \ Фільми \ Цікавий фільм.avi

2. Побудуйте дерево каталогів

C: \ Малюнки \ Природа \ Небо.bmp

C: \ Малюнки \ Природа \ Сніг.bmp

C: \ Малюнки \ Комп'ютер \ Монітор.bmp

C: \ Мої документи \ Доклад.doc

Відповідь:

Практична частина

Виконання практичної роботи №3 «Робота з об’єктами файлової системи» (ст.109-111 підручника)

Учні працюють в індивідуальному темпі, послідовно виконуючи завдання практичної роботи. Якщо вони мають високий рівень навичок, то після виконання вправ можуть перейти до самостійної роботи із додатковими завданнями для закріплення матеріалу ( завдання робочого зошита № 6,7).

Учитель стежить за виконанням завдань, контролюючи виконання окремих пунктів роботи.

Домашнє завдання

Знати, що таке файл, файлова система, вміти знаходити і відкривати файли, вміти копіювати і перейменовувати файли. розв’язати кросворд та ребуси робочого зошита. Завдання № 4,5,10

Завдання, що виділено кольором, виконуються у випадку, коли для вивчення теми відведено 2 уроки. Їх можна також запропонувати у вигляді домашнього завдання або самостійного виконання.

Питання учнів

Відповіді на запитання учнів.

Підсумок уроку

Підведення підсумку уроку. Виставлення оцінок.

На уроці ми познайомилися з поняттями файл і файлова система, навчилися виконувати основні операції з файлами та папками.