Word

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Дата:

Тема:

Робота з графічними об’єктами у середовищі текстового процесора. Автофігури

Мета:

	навчити учнів працювати з графічними об’єктами та авто фігурами у середовищі ТП;
розвивати вміння роботи з текстовими документами, розвивати інтерес до інформатики;
виховувати культуру користувача ПК.


Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань та умінь. 1. Фронтальне опитування учнів за контрольними питаннями. Контрольні питання:

1.Як додати у документ таблицю?

2.Знайдіть відповідну функцію для кожної кнопки (усно): Таб1.jpg

2. Виконання практичного завдання на комп'ютері: Створіть у документі таблицю, відредагуйте її та відформатуйте за зразком. Таб2.jpg


ІІ. Виклад нового матеріалу та виконання практичних завдань на комп’ютері для засвоєння теоретичного матеріалу: 1.Графічні об'єкти у Word.

2.Додавання у документ графічних об'єктів.

3.Панель Малювання.

4.Малювання примітивів.

5.Операції з графічними об'єктами.

•Зміна розмірів об'єкта.

•Переміщення і копіювання об'єктів.

•Повертання і відображення об'єкта.

•Групування і розгрупування об'єктів.

•Задавання порядку об'єктів.

•Форматування графічних об'єктів.

•Параметри графічних об'єктів.

6.Робота з фігурним текстом WordArt. Форматування фігурного тексту WordArt.

7.Малюнки з колекції Microsoft Office.

8.Вставка малюнків з файлу.


Практичні завдання: Завдання 2 Намалюйте за допомогою піктограми Автофігури наступні графічні примітиви: •овал •трапецію •зірку •стрілку

Завдання 3 Побудуйте автофігури за зразком, використовуючи операцію копіювання та змінення розміру фігури:

Таб3.jpg

Завдання 4 Використовуючи операції повернення та відображення створіть автофігури за зразком: Таб4.jpg

Завдання 5 Намалюйте та відформатуйте автофігури за зразком: Таб5.jpg

Завдання 6 Оформіть слово Канікули фігурним текстом за зразком: Таб6.jpg

Завдання 7 Вставте у документ будь-які три малюнки з колекції Microsoft Office.

ІІІ. Систематизація та узагальнення нового матеріалу – фронтальне опитування учнів за контрольними питаннями. 1.Яка панель інструментів у Word призначена для створення автофігур? 2.Як намалювати коло, квадрат, криву? 3.Як повернути об'єкт на 180°? 4.Як масштабувати об'єкт (змінювати розмір), зберігаючи його пропорції? 5.У чому полягає операція групування і розгрупування? 6.Як створити фігурний текст WordArt? 7.Як виконати вставку малюнка у документ?

ІV. Видача домашнього завдання – с.66-72 повторити


Дата:

Тема: Практична робота “Робота з графічними об’єктами у середовищі текстового процесора” Мета: вчити використовувати графічні об’єкти та автофігури у середовищі ТП; розвивати вміння працювати з текстовими документами, розвивати інтерес до інформатики; виховувати культуру користувача ПК.

Хід уроку: І. Актуалізація опорних знань та умінь – тестування учнів на комп’ютері з теми „Робот з графічними об’єктами”.

ІІ. Застосування придбаних ЗУН на практиці – виконання учнями практичних завдань на комп’ютері.  Практичні завдання:

1.Запустити текстовий процесор Word.

2.Встановити наступні параметри сторінки: орієнтація – альбомна, поля – по 1,5 см. кожне, рамка – на свій смак.

3.Згорнути вікно документу на панель завдань.

4.Відкрити текстовий документ Таблиця для кросворду, що знаходиться за адресою: Домашній комп’ютер (Teacher)/Data D:/Диск D:/.

5.Скопіювати з документу Таблиця для кросворду таблицю у документ, що згорнутий на панель завдань.

6.Створити фігурні тексти Кроссворд, Тема, Животные, по горизонтали, по вертикали.

7.Встановити розташування фігурних текстів за тестом.

8.Змінити напрям тексту по вертикали.

9.Розмістити фігурні тексти у необхідних місцях.

10.Вставити до документу необхідні картинки з колекції Microsoft Office.

11.Встановити розташування картинок за текстом.

12.Змінити розміри картинок до необхідних.

13.Розмістити картинки у необхідних місцях.

14.Додати до документу автофігуру коло.

15.Зафарбувати коло.

16.Додати до кола текст.

17.Скопіювати коло ще 8 разів, змінили цифри, розмістили у необхідних місцях.

18.Згрупувати усі графічні об’єкти.


19.Зберегти створений документ у своїй робочій папці під ім’ям Робота з графічними об’єктами_Ваше прізвище.

20.Відправити збережений документ на свою дискету.

21.Перевірити наявність створеного документу на дискеті.

22.Оформити звіт з практичної роботи.

23.Вимкнути комп’ютер та привести у порядок своє робоче місце.

ІІІ.Видача домашнього завдання – с.66-72 повторити.