Macromedia Flash8. Робота з текстом, вирівнювання та трансформування об’єктів

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тип уроку: урок розвитку і закріплення знань.

Тема:Macromedia Flash8. Робота з текстом, вирівнювання та трансформування об’єктів.

Мета:Навчити учнів основним прийомам роботи з текстом та графічними об’єктами; створювати графічні об’єкти, розвивати інтерес до інформатики; виховувати культуру користувача ПК.

Тип:Комбінований.

ХІД УРОКУ

Актуалізація знань учнів

1.Для чого складається вікно програми?

2.Для чого призначена дана програма?

3.Що таке робоче поле?

4.Що таке сцена?

5.Що таке рівень?

6.Які операції можна робити з рівнями?

7.Як додати, видалити, перейменувати рівень?

8.Для чого використовують рівні?


Виклад нового матеріалу, виконання практичних завдань на комп’ютері для сприйняття та засвоєння матеріалу:

Робота з текстом

Щоб додати текстове поле в Flash -фільм, слід виконати наступні дії: 1.Включити інструмент Text Tool на панелі Tools.

2.Клацнути мишею в тій позиції на столі, куди вимагається помістити текстове поле; в результаті в цій позиції з'явиться текстовий курсор, оточений виділяючою рамкою.

3.Набрати текст.

Зверніть увагу, що в правому кутку виділяючої рамки (верхньому або нижньому) є маркер, який визначає тип текстового поля: прямокутний маркер в правому верхньому кутку відповідає текстовому полю фіксованої ширини (Fixed text block); у такому полі виконується автоматичне перенесення на наступний рядок, якщо черговий символ не уміщається на поточному рядку, ширина поля встановлюється користувачем за допомогою перетягання маркера.

•круглий маркер в правому верхньому кутку відповідає розширюваному текстовому полю (Expanded text block); це однорядкове текстове поле, ширина якого автоматично збільшується при введенні тексту; цей варіант використовується за замовчуванням;

Mf text1.jpg

•білий прямокутний маркер в правому нижньому кутку відповідає текстовому полю, призначеному для введення динамічно змінюваного вмісту - Dynamic text block або Input text block;

Mf text2.jpg

•чорний прямокутний маркер в правому нижньому кутку вказує на текстове поле, вмісту якого може переміщатися (прокручуватися) усередині текстової області за допомогою вертикальної або горизонтальної смуги прокрутки.

Щоб змінити атрибути текстового блоку, слова (фрагмента тексту) або окремого символу, необхідно:

1.Включити інструмент Text.

2.Вибрати мишею відповідний фрагмент тексту.

3.У меню Text вибрати відповідну команду, або скористатися елементами управління, наявними на панелі інспектора властивостей тексту.

Практика

1.Включити інструмент Text Tool на панелі Tools, на панелі властивостей вибрати тип тексту Static

2.Набрати текст «Flash 8»

3.Змінити текст на «Macromedia Flash 8»

4.Змінити відстань між буквами та розмір шрифту.

Трансформування

Практично усі операції по трансформації об'єкту можуть бути виконані за допомогою інструменту Free Transform і панелі Transform. При включенні інструменту Free Transform стають доступні чотири кнопка-модифікатори:

Rotate and Skew (Поворот и наклон);

Q Scale (Масштабирование);

Distort (Искажение);

Q Envelope (Изгиб).

Кожна з них працює як перемикач, тобто одночасно не можна включити два або більш за режими.

Трансформація об'єкту виконується за допомогою маркерів, розташованих на виділяючій рамці. Кожен маркер пов'язаний з певною функцією. Щоб користувачам було зручніше розрізняти призначення маркерів, з кожним з них пов'язаний свій варіант покажчика миші.

При включеному модифікаторі Rotate and Skew можливості інструменту Free Transform обмежуються лише функціями повороту і нахилу.

При включеному модифікаторі Scale можливості інструменту Free Transform обмежуються функціями зміни розміру. Відповідно, інші види покажчиків не відображуються.

Модифікатори Distort і Envelope істотно відрізняються від двох інших:

•по-перше, при включенні будь-якого з цих режимів не відображується так звана точка трансформації об'єкту (про це поняття - в наступному підрозділі);

•по-друге, в кожному з них використовується тільки один вид покажчика, не вживаний ні в одному з інших режимів роботи інструменту Free Transform (у формі широкої білої стрілки).

Панель Transform має в цілому те ж призначення, що і інструмент Free Transform, проте перелік функцій, що реалізовуються з її допомогою, дещо відрізняється.

Mf transform.jpg

З елементів інтерфейсу панелі в додатковому поясненні мають потребу тільки дві кнопки, розташовані в її нижньому правому кутку:

Reset (Скидання), яка призначена для відновлення початкових параметрів об'єкту;

Copy And Apply Transform (Копіювати і застосувати трансформацію), яка забезпечує попереднє створення копії початкового зображення і наступну трансформацію оригіналу.

'Вирівнювання

Вирівнювання об'єктів (Aligning) дозволяє встановлювати розташування двох або більш за об'єкти відносно деякої базової позиції або один відносно одного.

Вирівнювання виконується за допомогою відповідної панелі- Align (Вирівняти). Щоб її відкрити, слід увійти до меню Window і в каскадному меню Panels вибрати команду Align.

Панель Align дає можливість вам вирівняти вибрані об'єкти по горизонтальній або вертикальній осі. Ви можете вирівнювати об'єкти вертикально (по правому краю, по центру або по лівому краю вибраних об'єктів), або горизонтально (по верхньому краю, по центру, або нижньому краю вибраних об'єктів).

Mf align.jpg

Разом з досить традиційними для графічних редакторів способами вирівнювання, вказаними вище, панель Align забезпечує ще два варіанти управління розміщенням об'єктів на столі:

•розподіл об'єктів по простору столу (групи кнопок Distribute і Space); •вирівнювання об'єктів за розміром (група кнопок Match Size).

Крім того, спосіб реалізації усіх операцій вирівнювання залежить від стану кнопки То Stage (Відносно столу), яка використовується як прапорець:

•якщо кнопка віджата ("прапорець знятий"), то вирівнювання виконується по одному з об'єктів (найправішому, самому верхньому і т. д.); •якщо кнопка натиснута ("прапорець поставлений"), то вирівнювання виконується відносно меж або простору столу.

Практика

1.Нарисуйте прямокутник. Виберіть інструмент Free Transform і трансформуйте його використовуючи модифікатори:

•Rotate and Skew (Поворот и наклон); •Q Scale (Масштабирование); •Distort (Искажение); •Q Envelope (Изгиб).

2.Зробіть 3 копії трансформованого прямокутника і змініть розмір кожного з них.

3.Виділіть усі об’єкти і перейдіть на панель Align

4.Зробіть вирівнювання по лівому краю відносно сторінки.

5.Зробіть усі об’єкти однакового розміру, вибравши на панелі Align модифікатор Math Size.


Систематизація та узагальнення

• Як додати текстове по у Flash документ?

• Які є види текстових полів?

• Чим вони відрізняються?

• Як імпортувати об’єкт?

• За допомогою якого інструмента можна трансформувати об’єкт?

• Як можна вирівняти декілька об’єктів?


Видача домашнього завдання: підготуватися до практичної роботи


Гендзелюк В