LMS

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Електронне навчання

Електронне навчання, як і будь-який навчальний процес, крім змістовної частини обов’язково включає організаційний компонент. Елементи управління процесом проходження курсів присутні в розвинених електронних бібліотеках, але для реалізації великої системи E - learning цієї функціональності буде недостатньо. Знадобиться автоматизація таких завдань, як надання навчального контенту потрібним людям в потрібний час, контроль використання навчальних ресурсів, адміністрування окремих слухачів і груп, організація взаємодії з викладачем, звітність.

Clip image001.jpg

E - learning

E - learning - це система дистанційного навчання за допомогою комп’ютера, тобто E - learning – це надання доступу до комп’ютерних навчальних програм через мережу Інтернет або корпоративні Інтранет мережі. Синонімом E - learning є термін WBT ( Web - based Training ) - навчання через веб.

За своєю суттю, вона є знайомою всім книжкою - самоучитель, але в більш новішому варіанті. Учень вивчає будь - яку інформацію і проходить тест по вивченій темі. Якщо результат позитивний, то він йде далі, якщо негативний, то система пропонує йому вивчити додаткову літературу,тобто пройти додатковий урок. У представленні інформації немає обмежень - можливі вставка відео і аудіо матеріалів, картинок, анімації. Жоден паперовий самовчитель не надає таких можливостей. Ці функції реалізують системи управління навчанням LMS (у російськомовній термінології використовується абревіатура СДО - «система дистанційного навчання»), які є платформою для розгортання E - learning, але у ряді випадків можуть використовуватися і для адміністрування традиційного навчального процесу.Для опису програмних продуктів за допомогою яких створюються системи дистанційного навчання використовуються наступні терміни:


1) Learning Portal ( E - learning Portal ) - навчальний портал ( корпоративний або публічний веб – сайт ). Корпоративний сайт, що надає доступ до можливостей корпоративного навчання у тому числі і через LMS. Можливо відкритий для широкої публіки сайт, що надає доступ до навчальних програм. Протягом багатьох років традиційне комп’ютерне навчання, як правило представлене мультимедійними CD-ROM дисками, було домінуючою формою навчання в електронній формі. Останніми роками, ситуація стала мінятися на користь технологій E - learning.


2) Електронна освіта. Під електронною освітою зазвичай розуміють навчальні методи, у яких в якості навчального посередника виступає комп'ютер. Електронна освіта – це цілеспрямована навчальна діяльність, яка включає в себе одночасно навчання і вивчення, а для спілкування з аудиторією використовує IT-технології. Європейська Комісія щодо електронної освіти (2001) визначає її як "використання нових мультимедійних технологій та Інтернету для покращення якості навчання шляхом спрощення доступу до ресурсів та сервісів, а також за рахунок віддаленого обміну та співпраці." Однією з підвалин електронної освіти став процес адаптації традиційних методів дистанційного навчання до комп'ютерного середовища. Дистанційна освіта з часу свого виникнення представляла собою підхід, альтернативний традиційним формам освіти, а тому мала боротися за визнання, через це і виробила відповідні процедури для демонстрації своєї якості. Конвергенція традиційних та комп'ютер - орієнтованих методів розвивалася органічно завдяки паралельній еволюції примітивного онлайн - світу до так званого веб 2.0, надавши життя концепції електронної освіти – E - learning 2.0. Такі терміни як « вікі », « блог », « соціальна мережа » та « потік » сьогодні відомі мільйонам інтернет - користувачів, які самі створюють, використовують, розподіляють та мішкують контент, змінюючи свою колишню пасивну роль на нову - гіперактивну. В останні роки інтернет змінився докорінно, і разом з собою змінив середнього користувача. Демократизація онлайн - світу відкрила користувачам культурне середовище, в якому вони, незалежно від їх зацікавлень, можуть знайти місця для спілкування з товаришами за інтересами з усього світу. Вони взяли на себе творчу роль, що раніше належала професорам університетів та розробникам, які вже протягом десятиріч мали можливість спілкування один з одним у схожий спосіб. Ці зміни можна трактувати не стільки як технологічну революцію, а скоріше як соціальну.


3) Якість електронної освіти - це велике питання, яке пов'язане в тому числі з фільтруванням надлишку інформації та поганої якості матеріалів. Елерс (Ehlers) вважає, що з усіх вимірів та аспектів електронної освіти найважливішою є безпосередньо фігура тієї людини, яка навчається. Освіта відрізняється від інших послуг тим, що навчання - це не той продукт, який споживач купує, « навчання скоріше є тим процесом, який учні мають вести власноруч ».

LMS

LMS ( LMS-Learning Management System )– це сайти – системи дистанційного навчання. Дистанційне навчання – це новий спосіб організації навчального процесу, заснований на застосуванні широких можливостей комп’ютерних технологій. Це зручно для викладачів та студентів, менеджерів і персональних компаній. Це також знижує витрати на навчання, дає можливість організовувати навчальний процес із потребами студентів, бо представляє максимальну подачу навчального матеріалу. Система керування навчанням або LMS (від англ. Learning Management System) є основою, на якій будується весь процес навчання. Це одночасно інфраструктура і база даних, яка дозволяє отримувати оперативну оцінку знань і навиків кожного окремого співробітника і забезпечувати ефективний контроль процесу навчання організації. Вона включає підсистему тестування і звітності, що дає можливість оцінювати і аналізувати ступінь професійної придатності співробітників і ефективності всього процесу навчання в організації.


Навчання LMS

LMS необхідна для вирішення наступних завдань: • надання учбового контенту особам, якім вони необхідні в потрібний час • контроль використання учбових ресурсів • управління навчанням окремих слухачів і груп • звітність по процесу навчання • оцінка існуючих і придбаних навиків • планування всіх видів і стадій навчання і складання індивідуальних учбових планів • оцінка ефективності програми навчання організації З одного боку LMS служить оболонкою доступу користувачів до вмісту учбових програм і курсів, з іншого боку вона дозволяє адміністраторові навчання здійснювати оперативний контроль над процесом навчання всієї організації в цілому. Це досягається за рахунок розмежування прав доступу до системи. Спеціалізуючись на Joomla, виробники вводять нову систему дистанційного навчання Joomla LMS, підтримуючи різні мови, дозволяє слідкувати за користувачами, получати сертифікати про проходження курсу по певній спеціальності і дає можливість для дистанційного навчання і тренінгу. З Joomla LMS ми економимо до 60% транспортних затрат, маючи доступ до системи навчання в будь – який момент часу, маячи на вибір більше 100 курсів для само вивчення.

На сайті також є форум, відгуки покупців, які уже купили Joomla LMS, аналіз різних типів ліцензій і інша корисна для нас інформація. Система LMS, в ідеалі, повинна надавати кожному студентові персональні можливості для найбільш ефективного вивчення матеріалу, а менеджерові навчального процесу - необхідні інструменти для формування навчальних програм, контролю їх проходження, складання звітів про результативність навчання, організацію комунікацій між студентами і викладачами. Студент дістає від LMS можливості доступу до навчального порталу, який є відправною крапкою для доставки всього навчального контенту, вибору відповідних навчальних треків на основі попереднього і проміжних тестувань, використання додаткових матеріалів за допомогою спеціальних посилань.

Адміністративні функції LMS

Адміністративні функції LMS охоплюють декілька базових областей. Управління студентами включає завдання реєстрації і контролю доступу користувачів до системи і до навчального контенту, організацію слухачів в групи для надання їм загальних курсів і складання звітності, управління аудиторними і викладацькими ресурсами. LMS відповідає також за інтеграцію додаткових елементів навчального процесу (практичні заняття, лабораторні роботи, тести, засоби спільної роботи, посилання на зовнішні матеріали і ін.). Крім того, LMS відповідає за розподіл і використання навчального контенту. У числі таких завдань - організація зручних для пошуку каталогів курсів, виділення груп курсів для обов’язкового вивчення і вивчення « за бажанням », розробка індивідуальних навчальних треків (наприклад, на базі заданих функціональних ролей слухачів), інші механізми цільового надання навчального контенту, підтримка синхронних і асинхронних режимів взаємодії з викладачем. Найважливішим елементом LMS є звітність по навчальному процесу, яка дозволяє, зокрема, робити висновки про ефективність вкладень в електронне навчання. У LMS повинні бути механізми контролю і складання звітів про те, наскільки успішно просувається слухач (або група) у вивченні визначених тим, чи відповідає підвищення рівня професійної кваліфікації в результаті навчання заданим на початку навчання цілям, наскільки отримані знання знаходять застосування в практичній роботі і впливають на її результативність. LMS забезпечує і механізми захисту, необхідні для мережевого середовища E - learning, а також, у разі масштабних навчальних проектів, підтримує інтеграцію з системами планування ресурсів підприємства і управління персоналом.

Багатогранне електронне навчання.

Масштабні корпоративні впровадження систем LMS для навчання тисяч співробітників, установка окремих курсів на ПК, пронизаний інформаційними технологіями навчального процесу передового столичного вузу і самостійне вивчення лекцій з бібліотеки електронних курсів в Internet - все це приклади перекладу освітнього процесу в електронне середовище. У E - learning є свої проповідники і свої критики. Перші говорять про безперечні вигоди електронного навчання, не забуваючи, правда, згадати, що вони виявляться тільки у разі правильного формулювання цілей і оцінки можливих масштабів такого навчання і завжди пов’язані із значними початковими інвестиціями. Другі нагадують, що дуже великий відсоток тих, хто починає вчитися в дистанційному режимі, цього навчання не закінчує. Крім того, не дивлячись на використання сучасних технологій, багато електронних курсів недалеко пішли від звичайного читання тексту з екрану, погано продумані методично, а тому нудні і не стимулюють розумову активність студента. У Росії ідеї E - learning рухаються сьогодні до піку своєї популярності, що визначається усвідомленою потребою в ефективному застосуванні електронних засобів в навчальному процесі.

Перспективи E-learning

Перспективи E - learning - в індивідуалізованому підході до навчання, в можливості використовувати в навчанні все багатство інтелектуальних ресурсів Мережі, в спілкуванні з провідними експертами по всьому світу, в кооперації і, нарешті, в максимальному наближенні процесу підвищення кваліфікації до робочого місця фахівця. Система управління навчанням (LMS) є програмним забезпеченням для передачі, відстеження та управління професійною освітою. Студентське самоврядування - послуг (наприклад, самостійної реєстрації на навчання під керівництвом викладача), підготовку робочих процесів (наприклад, повідомлення користувачу, менеджер твердження, почекай-лист управління), надання он-лайн навчання (наприклад, комп'ютерне навчання, читати & зрозуміти), он-лайн оцінка, управління безперервної професійної освіти (CPE), спільного навчання (наприклад, спільне використання додатків, обговорення теми), і підготовка кадрів управління ресурсами (наприклад, викладачі, приміщення, обладнання), є аспектом Learning Management Systems. для передачі, відстеження та управління професійною освітою.


Джерела інформації • http://www.google.com. • http://docs.moodle.org/enhttp://yandex.com.uahttp://rambler.com.uahttp://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/E-learning


[ред.] Дивіться також • Дистанційне навчання • База знань


[ред.] Корисні посилання • Офіційний сайт • Сайт українських розробників популярної системи Інтернет-освіти LMS • Книга - Система дистанционного обучения LMS (Система дистанційного навчання LMS) • Офіційна дорументація на російській мові[1] http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/Scorm