Школа майбутнього очима дітей

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Городиловська Анна Сергіївна

Назва проекту

«Школа майбутнього очима дітей»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: образотворче мистецтво

Другорядні:українська мова, інформатика,трудове навчання

Вік учнів, клас

6-7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Пропоную дітям представити свої ідеї побудови та організації навчання в школі. Учні працюють над оформленням власної ідеї школи своєї мрії. Учні діляться на групи за пізнавальними інтересами: художники, журналісти, письменники,стилісти. Кожна група має завдання, яке носить творчий характер. Учні у ході підготовки можуть вносити свої ідеї, можливі сценарії, створювати нові групи, об’єднуватися для створення спільного продукту праці(публікації). Захист та представлення робіт проходитиме у формі креативного виступу. Найбільше цінується у роботах учнів творче мислення та оригінальний підхід представлення своєї роботи.


Питання проекту

Ключове питання

Хто впливає на твоє майбутнє?

Тематичні питання

1.Чи ти впливаєш на майбутнє?

2.Чи будуть діти ходити в школу у майбутньому?

Змістові питання

1.Як виглядатиме школа твоєї мрії

2.Яке буде навчання у школі майбутнього?

3.Що вже сьогодні ти можеш зробити для досягнення школи твоєї мрії?


План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення проекту

План реалізації проекту

Навчальні цілі

1.Навчитися аналізувати своє ставлення до навчання.

2.Навчитися презентувати у різних формах основні ідеї щодо поліпшення та урізноманітнення навчального процесу.

3.Формувати вміння робити висновки та бачити причино-наслідкові зв’язки,прогнозувати усвідомити своє місце у майбутньому та здатність впливати на нього через свої вчинки сьогодні.

4.Розвивати творче мислення, креативність,організаторські вміння.

5.Формувати вміння правильно працювати з інтернетом, взаємодіяти у групі, удосконалювати комунікативні вміння.

6.Формувати мотиваційно-оцінне ставлення до свого навчання.


Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту, навчальні та змістові питання. Представляє презентацію та відео ідеї проекту чи публікацію, яка покаже переваги методу проектів. Розробляє критерії оцінювання діяльності учнів. Робить підбір необхідних матеріалів з підручників та Інтернет ресурсів. Перевіряє наявність необхідного апаратного забезпечення для реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу на вивчення питання проекту учнями в мережі Інтернет, книгах (підручниках, посібниках). Також вчитель контролює роботи учнів, коригує їх презентації, публікації протягом проекту при необхідності. Вчитель розподіляє учнів на групи, за інтересами до пропонованої тематики дослідження. Вчитель ставить перед кожною групою завдання, вимоги до оформлення своїх досліджень, вимоги до виступів. У разі необхідності вчитель протягом проекту консультує учнів і спрямовує їх діяльність в потрібне русло. Вчитель збирає роботи учнів, проводить захист проекту, вказує шляхи подальшого поглиблення знань з даної теми, оцінює роботи і повідомляє результати оцінювання.

Презентація вчителя

Брошура вчителя

Блог вчителя

Фасилітація

Діаграми

Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту , обговорюють з учителем ключове, тематичні та змістові питання. Об’єднуються в групи та виконують спільно завдання. Для цього вони вивчають необхідний теоретичний матеріал, читають цікаві статті, проводять дослідницьку роботу. Отримують критерії оцінювання від вчителя їхньої кінцевої роботи. На підставі отриманих результатів роблять відповідні висновки і оформляють роботу у вигляді публікації та спільного для всіх груп виступу. На захисті проекту представляють результати роботи всіх груп.

Відео презентація учнів

Публікація учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться із стартовою презентацією та публікацією вчителя, обговорюють ключове, тематичні та змістові питання. На початку роботи вчитель проводить вправи"Дерево ідей" для моніторингу основних задумів учнів. Також на початку проекту учні одержують форми оформлення та оцінки презентації, публікації, стін-газет, а також критерії виступу (представлення, захисту) досліджень своєї групи Ці критерії допоможуть учням досягнути хороших результатів роботи.

Кінцеве оцінювання буде під час демонстрації і захисту робіт учнів. Критерії оцінки та розподіл балів представленні у вигляді таблиці цінування публікації, як основного продукту їх діяльності. Вчитель не виступатиме головним рецензентом по оцінці робіт учнів, вагому частку в оцінці роботи своєї групи так і інших груп будуть мати самі учні, виконуючи самооцінку та взаємну оцінку один одного. Найвагомішим критерієм який впливатиме на оцінку діяльності буде реалізація творчого підходу у роботі над завданнями.


Форма оцінки учнівської публікації


Опис методів поточного оцінювання

Корисні ресурси

Твори на тему "Школа майбутнього"

Мистецтво і технології в школі

Вчитель майбутнього очима школярів

допомога групі "Художники"

Як провести інтерв'ю

Інші документи

Дозволи батьків на використання ресурсів Інтернету

Форма для опитування

Категория:Интел Intel. Навчання для майбутнього. Версія 10.1