Чарівний світ Гаррі Поттера

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Горблянська Марія Василівна

Назва проекту

Чарівний світ Гаррі Поттера

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Зарубіжна література - основний предмет

Українська мова і література, образотворче мистецтво - другорядні предмети

Вік учнів, клас

Клас: 5

Вік: 11-12 років

Стислий опис проекту

Проект із зарубіжної літератури для учнів 5 класу за книгою Дж. К. Ролінг „Гаррі Поттер і філософський камінь”. Учні на уроках та в позаурочний час спробують допомогти Гаррі Поттеру подолати труднощі в пошуку філософського каменя, створивши уявну чарівну тварину та чарівні предмети, що будуть йому допомагати в цьому. Для того, щоб придумати цю істоту, учні проаналізують міфи, легенди, казки, оригінал книги англійською мовою, порівняють переклади російською та українською, в яких зустрічаються такі персонажі, та застосувавши знання з біології, скомпонують новий літературний персонаж.

Питання проекту

Ключове питання

Чарівний світ – реальність чи вигадка?

Тематичні питання

Звідки взялись чарівні істоти в літературі? Навіщо літературним героям чарівні речі? Чи кожний фантазер може бути науковцем? Що вийде при додаванні „казка”+ „фантастика”+ „реальність”? Це недбалість перекладачів, чи їхні таємниці? А що було б, якби у Гаррі з’явився чарівний звір? Чи потрібна допомога герою? Чи допоможуть герою Дж. Ролінг наші малюнки? Чи хочу я бути фантазером?

Змістові питання

Яких письменників-фантастів ти знаєш? Що таке „фантастика”? Чим відрізняється фантастика від фантазії?

План вивчення теми

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі та очікувані результати

• Для кращого розуміння та усвідомлення книжки «Філософський камінь» учні будуть вчитися виразно читати художній текст, обговорювати його з елементами аналізу. • Для ознайомлення із зразками перевідної літератури та формування стійкої мотивації до вивчення української, іноземних мов учні будуть співставляти, порівнювати тексти оригіналу та перекладів на українську та російську мови книжки Ролінг «Філософський камінь». • Для виявлення рівня осмислення тексту учні пройдуть тестування. • Навчаться визначати характерні риси фентезі. • Учні будуть вчитися виділяти та аналізувати окремі художні особливості твору. • Навчаться усно та письмово висловлювати власні оцінки щодо прочитаного, особистісно-творчо його переосмислювати. • Формування навичок аналізу при виділенні головних рис міфічних істот. • Формування навичок синтезу при створенні уявної чарівної істоти, що допоможе Гаррі. • Розвиватимуть навички роботи в групі. • При підготовці і створенні презентацій учні розвивають навички виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, стисло, чітко, зручно представляти результати досліджень за допомогою діаграм та графіків, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок та ідей, аналізувати події та факти, порівнювати, компонувати, доводити, критикувати, класифікувати, планувати, визначати цінність, висувати гіпотези. • Створюючи публікації в Microsoft Publisher, школярі, набувають вмінь агрументовано доводити власну думку, використовуючи повні речення, розраховані на читання однією людиною, посилаючись при цьому на думки інших, правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки. • При складанні діаграм учні, вчаться порівнювати, аналізувати, співставляти цифри, події, факти, та інші дані, добирають та аргументують свій вибір відповідного типу діаграми.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему навчального проекту, мету проекту, формулює ключове питання, а також змістові і тематичні питання. Мотивує діяльність учнів.Обговорює цілі проекту. Ознайомлює учнів з презентацією проекту, в якій чітко поставлені вимоги до роботи з проектом і взагалі як його робити. Проводить розподіл учнів на групи за допомогою фасилітації. Далі вчитель розподіляє обов'язки учнів і встановлює час роботи над проектом. В процесі підготовки проекту вчитель по можливості складності питання надає учням консультації щодо роботи, а також допомагає із пошуком інформації. По закінченню проекту відбувається оцінювання результатів за встановленими критеріями.

Презентація вчителя

Буклет вчителя

Фасилітація

Блог вчителя

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою проекту, поставленими питаннями, розподіляються на чотири групи і виконують завдання. Кожна група отримує індивідуальне завдання і працює над ним. Перша група готує матеріал про чарівні істоти, друга - вибирає із тексту, які чарівні предмети описані в книзі. Знаходите історії їх виникнення, третя - проводить порівняння текстів мовою оригіналу (англійською) та перекладеними книжками російською та українською мовами. Школярі порівнюють імена героїв в цих книжках, досліджують, які імена героїв ближчі до оригіналу, пробують через переписку з авторкою книг Дж. Ролінг дізнатись, чи вірні їх судження, щодо імен героїв книг, а четверта - складає кросворди, ребуси, загадки, малюють ілюстрації до книги. Результатом їхньої діяльності буде виступ, презентація, а також публікація.

Презентація учнів

Публікація учнів

Оцінювання

Учні будуть оцінюватись за допомогою форми оцінювання в Excel, Word, за якою перевіряється знання змісту книжки. Учні будуть оцінюватись за допомогою Форми для оцінювання Публікації, за якою будуть отримувати бали за зміст, оформлення та організацію. Учні будуть оцінюватись за допомогою форми оцінювання PowerPoint Презентації, за якою будуть отримувати бали за пошукову роботу в групах, за розкриття змісту, за якість оформлення, грамотність, привабливість.


Документ для поточного оцінювання Публікація

Документ для поточного оцінювання Презентація

Документ оцінювання навчальних потреб учнів

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи


Корисні ресурси

Школа магії

10 маловідомих фактів про Гаррі Поттера


Інші документи

форма опитування

дозволи батьків

список використаних джерел

документ доступ до сайтів

результати опитування і діаграма

шаблон документа і форма