Навчальний проект Хто вони, видатні постаті математики?

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Ничка Надія Володимирівна

Назва проекту

Хто вони, видатні постаті математики?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет:математика

Другорядні:історія, література

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Приблизний час вивчення теми

2 тижні

Стислий опис проекту

Проект призначений для учнів 9 класу.Це міжпредметний проект, який об’єднує математику, історію, літературу. Проект дозволить удосконалити знання про відомих математиків.Учням буде запропоновано об’єднатись у наступні групи за методом жеребкування: біографи, дослідники, теоретики і статисти.У ході своєї діяльності, учні досліджують біографії математиків, визначають, якими якостями повинна володіти людина, знайомляться з біографіями та порівнюють життя вчених. Також під час роботи над проектом учні повинні дослідити, чи може кожна особистість зробити значний внесок у розвиток усього людства і якими якостями вона повинна володіти? Результатом виконання проекту буде виконання презинтації та газети на тему «Хто вони, видатні постаті математики?».

Питання проекту

Ключове питання

Якими якостями володіли люди, які зробили для людства так багато?Чи всі вони були досконалими?

Тематичні питання

1. Чи відрізнялося дитинство великих вчених від нашого?

2. Чому багатьох вчених математиків вважають патріотами?

3. Чи кожен з вчених міг отримати блискучу освіту, яка в подальшому допомогла йому стати видатним математиком?

4. Чи були серед математиків обдаровані діти? Чиї здібності Вас вразили найбільше?

Змістові питання

1. Чому шлях до науки був тернистим у всі віки?

2. Якими якостями повинен володіти той, хто бажає підкорити царицю наук?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

1. Поглибити знання про історію математики.

2. Дізнатися цікаві факти з біографій відомих математиків.

3. Розширити знання про життя видатних людей.

4. Розвивати уміння використати навички роботи в редакторі презентацій для оформлення підсумкових матеріалів з теми проекту.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту «Хто вони, видатні постаті математики?», ключове, тематичні і змістовні питання і обговорює їх з учнями. Розробляє критерії оцінювання проекту. Робить підбір матеріалів, передбачає виділення часу на проектну діяльність. Перевіряє наявність необхідного забезпечення. Проводить вступну, настановчу конференцію де використовуючи презентацію знайомить учнів з темою проекту, ключовим, тематичними та змістовими питаннями. За допомогою жеребкування об’єднує учнів у чотири групи:дослідники, біографи, статисти, теоретики. Учитель ставить перед кожною групою свої завдання: дослідники повинні дослідити яким тернистим був шлях до науки, біографи вивчають дитинство та особисте життя світил науки, статисти проводят статистику: хвороб, смертей та довголіття відомих вчених, теоретики визначають за що, люди різних професій так любили царицю наук. Учитель при необхідності консультує і дає напрямки пошуку необхідної інформації , проводить захист даного проекту, збирає презентації, оцінює і повідомляє результати.

Фасилітація

Презентація вчителя

Буклет

Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту, обговорюють з вчителем ключове і тематичні запитання. Об’єднавшись у 4 групи, виконують кожна своє завдання. Група дослідників досліджують яким тернистим був шлях до науки, біографи вивчають дитинство та особисте життя світил науки, статисти проводят статистику: хвороб, смертей та довголіття відомих вчених, теоретики визначають за що, люди різних професій так любили царицю наук. Учитель при необхідності консультує і дає напрямки пошуку необхідної інформації , проводить виконання даного проекту, збирає доповіді, оцінює і повідомляє результати. В кожній групі учні допомагають один одному у пошуці інформації. На основі отриманих результатів роблять висновки і оформляють свої роботи у вигляді доповіді і презентації, здають роботи вчителю. На захисті проекту представляють результати своєї роботи .

Газета учнів

Презентація учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом, знайомлять із презентацією вчителя, обговорюють ключове і тематичні питання, роблять прогнозування щодо виконання проекту. В ході проекту вчитель і обдарованні діти консультують інших щодо виконання завдань. В кінці проекту учні відповідно до настанов і завдань вчителя захищають свої роботи, характеризують роботи інших груп і вчитель відповідно до виконання поставлених завдань оцінює учнів. Вчитель пропонує учням таблицю ЗХЯД також під час роботи над проекту кожній групі пропонуються тест для перевірки знань, Форма оцінювання презентації, Форма оцінювання публікації. Для того щоб учні усвідомили те, що вивчили, пропонується заповнити щоденник рефлексії.Наприкінці роботи над проектом проводиться вправа "Мікрофон", робота з таблицями ЗХЯД та захист створеної презентації.

ЗХЯД

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання публікації

Перевірка знань під час роботи над проектом

Щоденник рефлексії

Вправа "Мікрофон"

Корисні ресурси

Декарт

Архімед

Піфагор

Ейлер

Інші документи