Портфоліо проекту "Формула здоров'я"

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
(Перенаправлено з Формула здоров'я)
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Павлик Іванна Василівна


Назва проекту

Формула здоров'я


Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

математика
хімія
біологія
інформатика

історія

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас


Стислий опис проекту

Проект «Формула здоров’я» не присвячений якомусь одному розділу математики. Оскільки, вивчення алгебри і геометрії в 9 класі закінчується екзаменом, то основною ідеєю проекту буде повторення і систематизація знань, одержаних раніше. Цей проект з однієї сторони буде інформаційним, оскільки діти зможуть з нової сторони поглянути на математику і використання її в нашому повсякденному житті. Вони заглибляться в побут медичних закладів, зможуть більше дізнатися про роботу медичних працівників. Також діти отримають глибші знання про роль медицини у нашому житті. Цей проект, частково, буде профорієнтацією дітей.
Проект розрахований на 2 тижні.
Діти будуть об’єднані в 3 групи, кожна з яких на захисті проекту буде представляти свою галузь: педіатрія, аналіз крові, фармація. Завданням кожної групи буде дослідити як використовують математичні розрахунки і які формули застосовують у цій галузі, а також які задачі розв’язують медики. Результати дослідження діти представлять у вигляді струкурованої інформації у формі презентації, публікації, або буклету(на вибір групи).

На кожному занятті діти будуть повторювати навчальний матеріал і розв’язувати задачі на медичну тематику з тем:
1 заняття
Вступне
2 заняття
Відсотки. Середнє арифметичне. Середнє значення величини. Відношення і пропорції
3 заняття
Функції. Лінійні рівняння та їх системи
4 заняття
Нерівносі. Конрольна робота. Заключне занятя.

Питання проекту

Ключове питання

Якими формулами задається здоров'я?

Тематичні питання

В яких галузях медицини використовують математику?
Знання з яких тем математики потрібні, щоб бути лікарем?

Змістові питання

Які обрахунки здійснюють, роблячи аналіз крові?
Що рахують в фармакології?
Які параметри вираховують у педіатрії?
Як розраховують розчини препаратів?

план вивчення теми

План вивчення
План реалізації

навчальні цілі

1. дізнатися яку роль математика відіграє в медицині,
2. вияснити які математичні вміння використовуються у професії медичного працівника,
3. систематизувати і поглибити свої знання з математики,
4. здійснити міжпредметні зв'язки,
5. отримати досвід дослідної роботи,
6. навчитися працювати у команді


Діяльність вчителя

Початковий етап:

1. Вчитель планує всю проектну діяльність,
2. Формулює тему, мету і завдання проекту,
3. Формулює ключовий, тематичні і змістові питання,
4. Готує презентацію, яка має зацікавити дітей
5. Готує публікацію, яка має показати всі переваги проектного виду діяльності
6. Розробляє критерії оцінювання
7. Здійснює підбір матеріалів і відповідної літератури
8. Аналізує знання учнів і вибирає теми, які потрібно повторити перед державною атестацією

Етап реалізації:

1. Вчитель збирає дітей, формулює тему, мету і завдання проекту
2. Демонструє презентацію і обговорює з дітьми ключове, тематичні і змістові питання
3. Пояснює основні види діяльності над проектом, розказує про оцінювання.
4. Об'єднує дітей в групи за допомогою жеребкування і роздає їм завдання: перша група досліджує математичні розрахунки в аналізі крові, друга група - фармація, третя група - педіатрія, четверта кардіологія. Роздає їм завдання: дослідити які знання з математики використовуються в відповідній галузі медицини. За результатами дослідження зробити презентацію
5. На кожному заняті вчитель підбирає задачі із збірника ДПА і з файлу "Задачі". Також для розминки вчитель використовує матеріали з файлу "Цікавинки від Перельмана".
6. В кінці кожного заняття вчитель ставить відповідні бали.
7. Консультує і контролює діяльність учнів

Етап оцінювання:

1. На останньому занятті вчитель підводить підсумки всієї проектної діяльності,
2. Оцінює роботи учнів.
Фасилітація

Карта знань

Вступна презентація

Блог вчителя

Діяльність учнів

Початковий етап:

1. Бебуть участь у дискусії «Важливість математики в повсякденному житті»;
2. Учні переглядають презентацію вчителя;
3. Об'єднуються в групи, отримують теми своїх досліджень;
4. Обговорюють проект та складають план презентації;

Етап реалізації:

1. Здійснюють пошук інформації в Інтернеті, бібліотеці та медичних закладах;
2. Аналізують інформацію і представляють її у вигляді презентації;
3. Вдома повторюють теоретичний матеріал з тем, які повідомляє вчитель;
4. Вчаться складати прості публікації в програмі Publisher, створюють веб-сторінку проекту;
5. На кожному занятті розв'язуєть задачі, і пишуть самостійні роботи;
6. Консультуються з вчителем щодо діяльності над завданням групи, відібраної їнформації;
7. Роблять висновки, вибирають ілюстрації; Оформлююь резульати своєї роботи.

Етап оцінювання:

1. Учні демонструють презентацію проекту;
2. Виставляють бали іншим групам за їхню діяльність, відповідно до критеріїв оцінювання

3. Діляться враженнями і досвідом, отриманим при роботі над проектом;
4. Обговорюють важливість математики у роботі медичного працівника.

Презентація

публікація

буклет

Блог учнів

Виміри у Київській Русі

Оцінювання

На першому занятті вчитель ставить на обговорення питання «Чи використовується математика поза шкільною партою?». Навідними запитаннями вчитель приводить учнів до думки, що математика необхідна в медицині. Учні переглядають стартову презентацію вчителя і обговорюють ключовий, тематичний і змістові запитання, обговорюють основні ідеї проекту. Вчитель виставляє бали заактивність і креативність.

Під час роботи над проектом діти консультуються з вчителем щодо власної діяльності. На кожному занятті діти розв'язують задачі на медичну тематику з відповідних тем. Вчитель виставляє бали за результатами самостійних робіт і діяльності на уроці.

Після закінчення роботи над проектом учні презентують свої роботи. Потім відбувається обговорення результатів. Вчитель з допомогою учнів виставляє бали за проектну діяльність.

Отже, після завершення проеку у дітей буде 2 оцінки за їхню діяльність: середня оцінка за самостійні і домашні роботи та оцінка за презентацію свого проекту.
Цікавинки від Перельмана

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання блогу

Критерії оцінювання публікації

Задачі

ЗХЯД

Інші документи

Завдання з ДПА


функції торія

тести по темі відсотки

лінійні рівняння, міні-тест

Категорія:[1]