Форми та їх створення. Головна форма

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета:

навчити учнів створювати форми у БД, дати поняття головної форми, її призначення, навчити конструювати головну форму;

розвивати вміння роботи з СУБД Access, розвивати інтерес до інформатики; виховувати культуру користувача ПК. Хід уроку:

Актуалізація опорних ЗУН

Письмове тестування учнів у робочих зошитах, фронтальна перевірка відповідей на запитання тестів

1. Access – це…

а) БД;

б) текстовий процесор;

в) графічний редактор;

г) СУБД.

2. Що не є об’єктами Access?

а) таблиці;

б) запити;

в) малюнки;

г) звіти.

3. Як називається стовпчик у таблицях БД?

а) комірка;

б) запис;

в) поле;

г) аркуш.

4. Як називається рядок у таблицях БД?

а) комірка;

б) запис;

в) поле;

г) аркуш.

5. Якого з типів даних в Access не існує?

а) текстовий;

б) дата/час;

в) формула;

г) лічильник.

6. Якого типу БД не існує?

а) ієрархічного;

б) реляційного;

в) структурного;

г) мережного.

7. Для чого використовується режим Конструктора?

а) для введення записів до таблиці;

б) для створення структури таблиці;

в) для створення зв’язків між таблицями;

г) для редагування записів таблиці.

8. Яких видів сортування не існує?

а) за збільшенням;

б) реляційного;

в) за зменшенням;

г) ієрархічного.

9. Для чого використовується Схема даних?

а) для введення записів до таблиці;

б) для створення структури таблиці;

в) для створення зв’язків між таблицями;

г) для редагування записів таблиці.


Виконання учнями практичних завдань на комп’ютерах

1. Відкрити БД "Фірма", що знаходиться у папці Мої документи.

2. Створити звіт про товари фірми.

3. Зберегти звіт під назвою Товари.

4. Створити звіт про співробітників фірми "Співробітники".

5. Звершити роботу з БД "Фірма".

6. Відкрити БД "Школа", що знаходиться у папці Мої документи.

7. Створити Автозвіт у стовпець по учителям школи.

8. Зберегти автозвіт під ім'ям Учителя школи.

9. Створити запит на вибірку учителів, по батькові яких Миколаївна.

10. Зберегти запит під ім'ям Миколаївна.

11. Створити запит на вибірку учнів, ім'я яких Євген.

12. Зберегти запит під ім'ям Євген.

13. Завершити роботу з БД "Школа".

Виклад нового матеріалу, виконання практичних завдань на комп’ютері для сприйняття та засвоєння нового матеріалу

1. Поняття форми.

2. Створення форми (за допомогою Майстра, за допомогою Конструктора).

3. Введення записів за допомогою форми.


1. Відкрити БД "Фірма", що знаходиться у папці Мої документи.

2. Створити за допомогою Майстра форму "Співробітники".

3. Внести один запис за допомогою форми.

4. Поняття Головної форми.

5. Панель елементів, її призначення.

2323.jpg

6. Створення Головної форми.


1. Створити Головну форму за зразком.

2. Зберегти Головну форму.

3. Перевірити працездатність кнопок Головної форми.

Зразок

7878.jpg


Систематизація та узагальнення нових знань

1. Завдання "Що це?" (учитель демонструє учням картки, на яких "щось" зображено, учні дають відповідь, що саме зображено і для чого призначений цей об'єкт, потім учитель задає питання учням стосовно цього об’єкту).

1. Для чого призначені форми?

8888.jpg


2. Для чого призначена Панель елементів. Які кнопки ви використовували при створенні Головної форми?

6768.jpg

3.Для чого призначені звіти? Які способи створення звітів ви знаєте?

9998.jpg

4. 4545.jpg

5. 5465.jpg

6. 454.jpg Для чого використовують Схему даних?

Підведення підсумків уроку

Видача домашнього завдання

підготуватися до п/р.