Форматування тексту в Microsoft Word (43-5)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета: Дати учням поняття форматування тексту, навчити використовувати певні операції форматування тексту, виховати акуратність та естетичність при форматуванні тексту, розвинути спостережливість.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: проектор.

Наочність: призентація.

Тривалість: 45хв.


І. Організаційна частина.

(Заходжу в клас, вітаюсь, перевіряю відсутніх і загальну готовність класу до уроку.)

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Перед тим як перейти до вивчення нової теми давайте повторимо попередньо вивчений матеріал.

 • Запитання 1. Якими способами можна створити новий документ в текстовому редакторі?

Відповідь: Потрібно виконати команду Файл – Создать, або ж за допомогою комбінації клавіш Ctrl + N.

 • Запитання 2. Як зберігаються новостворені документи?

Відповідь: Щоб зберігти новостворений документ потрібно виконати команду Файл – Сохранить как, або ж нажати функціональну клавішу F12.

 • Запитання 3. Як зберегти документ на зовнішній носій комп’ютера в певну папку?

Відповідь: Потрібно вказати шлях до папки.

 • Запитання 4. Як здійснюється пошук документа на диску?

Відповідь: Потрібно зайти в меню Пуск – Найти – Файлы и папки. Далі потрібно вказати ім’я файлу та диск на якому потрібно його шукати.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

Сьогодні ми з вами розпочнемо вивчення дуже важливої у текстовому редакторі Microsoft Word 2000 „Форматування тексту”. Адже подача тексту на папері та в електронному варіанті повинна мати естетичний вигляд та певні стандарти для документів. Давайте запишемо тему уроку (записую тему на дошці та диктую учням). Форматування тексту включає в себе дуже багато різноманітних операцій. Ми розглянемо їх по черзі. Форматування тексту найзручніше виконувати в режимі перегляду «Обычный». Основні формати тексту встановлюють перед початком його введення. Можна змінювати формати різних елементів тексту: окремих символів, абзаців, фрагментів і сторінок. Усі операції форматування здійснюють після виділення відповідного елемента.

Форматування символів

Процедура форматування символів включає: вибір типу, накреслення, розміру і кольору шрифту; встановлення інтервалів між символами; вибір засобу анімації (обрамлення, виділення) окремих слів та фрагментів тексту; введення в текст спеціальних символів тощо. Вибір типу і розміру шрифту. Взагалі ця процедура виконується за командою Формат – Шрифт, що зумовлює появу на екрані вікна «Шрифт» із трьома вкладками: «Шрифт», «Интервал» та «Анимация». Вікно шрифтів із вкладкою «Шрифт» має вигляд, ідентичний вікну пошуку шрифту (мал. 1, показую дітям слайд). Вкладка «Шрифт» надає користувачеві широкі можливості шрифтового оформлення тексту, такі як:

 • вибір типу шрифту (Times New Roman, Baltica, Arial, Symbol та ін.) і варіанта його накреслення («обычный», «курсив», «полужирный» або «полужирный курсив»);
 • установлення або вибір із списку шрифту потрібного розміру в пунктах (від 8 до 72 пт, 1 пт – приблизно 0,35 мм);
 • задання параметрів підкреслення елементів тексту («одинарное», «только слова», «двойное», «пунктирное», «толстой линией» та ін.);
 • керування спецефектами оформлення тексту («зачеркнутый», «двойное зачеркивание», «верхний индекс», «нижний индекс», «с тенью» та ін.).

(Диктую учням ще, щоб вони записали у зошит.) Вибір значень параметрів залежить від призначення і характеру документа. Стандартний формат шрифту: тип – Times New Roman, висота – 10 пунктів (близько 4 мм), колір – монохромний (Авто), накреслення – звичайне. Він призначається системою за замовчуванням під час створення нових документів на основі шаблона «Обычный».

F1.jpg

Вкладка «Интервал» вікна «Шрифт» (мал. 2, показую дітям слайд) використовується для встановлення масштабу шрифту, міжсимвольних інтервалів і зсуву символів відносно базової лінії тексту. Міжсимвольний інтервал вибирається зі списку «Интервал» («обычный», «разреженный», «уплотненный»). За замовчуванням системою призначається інтервал «Обычный». Його зміна у більший або менший бік виконується лічильником. Позиція символів відносно лінії, на якій вони розташовуються («вверх», «вниз», «нет»), задається в списку «Смещение» і також регулюється лічильником. Вам це зрозуміло, може в когось є питання? Вкладка «Анимация» вікна «Шрифт» містить список спецефектів, що привертають увагу користувача до певного слова, абзацу або фрагмента тексту («красные муравьи», «мерцание», «мигающий фон», «неоновая реклама», «фейерверк», «черные муравьи»). Анімація діє тільки під час перегляду документа на екрані монітора, на папері її не видно (мал. 3, показую дітям кодоплівку). Більшість із наведених вище параметрів шрифту можуть швидко активізуватися за допомогою кнопок панелей інструментів або комбінацій клавішей керування (табл. 1).

F2.jpg

Зміна регістру символів. Виконується за командою Формат – Регистр, що відкриває діалогове вікно «Регистр» (мал. 4, показую дітям кодоплівку та диктую, вони записують у зошит). Таблиця 1 Кнопки та швидкі клавіші вибору параметрів шрифту

F3.jpg

Засобами цього вікна можна:

 • перевести перший символ усіх слів виділеного фрагмента у верхній регістр («Начинать с Прописних»);
 • усі символи виділеного фрагмента перевести в нижній регістр («все строчные») або у верхній регістр («ВСЕ ПРОПИСНЫЕ»);
 • символи верхнього регістру перевести в нижній регістр і навпаки («иЗМЕНИТЬ РЕГИСТР»);
 • перейти до звичайного відображення символів («Как в предложениях»).

(Диктую учням ще, щоб вони записали у зошит.) Швидку заміну малих літер фрагмента великими і навпаки можна виконати також натисненням на клавіші <Shift + F3>. Діти ви все зрозуміли?

Форматування абзаців

Абзац – будь-який фрагмент документа, за яким розміщується маркер кінця абзацу (¶). (Диктую учням, щоб вони записали у зошит.) Останній вводять натисненням на клавішу <Еnter>. Форматування абзаців включає: вирівнювання їх, задання відступів, установлення інтервалів між рядками й абзацами, а також контроль "висячих" рядків, форматування табуляцією та ін. Заздалегідь виділені абзаци форматуються за командою Формат – Абзац, що активізує однойменне вікно з двома вкладками «Отступы и интервалы» та «Положение на странице» (мал. 5, показую слайд). F4.jpg

Вирівнювання абзаців. Виконується по лівому краю, по правому краю, по центру або по ширині (по обох краях). За замовчуванням система призначає вирівнювання «По левому краю». При цьому лівий край тексту стає рівним, а правий – зубчастим. Для вибору засобу вирівнювання можна скористатися відповідним списком вікна «Абзац», кнопками або клавішами <Сtrl+L>, <Сtrl+R>, <Сtrl+Е> та <Сtrl+S>. (Повторюю учням, щоб вони записали у зошит.)

Задання міжрядкових інтервалів. За замовчуванням система призначає інтервал в один рядок («Одинарний»). Розмір інтервалу вимірюється в пунктах (пт) і залежить від розміру шрифту. Так, шрифту розміром 14 відповідає одинарний інтервал, що приблизно дорівнює 16 пт. При цьому на стандартному аркуші А4 розміщується до 42 рядків. Можна також задати «Полуторний» або «Двойной» інтервал й установити потрібний інтервал, скориставшись параметром «Множитель» і лічильником «Значение». Найкраще розташування тексту та графічних об'єктів досягається граничними параметрами «Точно» і «Минимум». При цьому .система автоматично встановлює міжрядковий інтервал, який точно дорівнює або не менший, ніж установлений в лічильнику «Значение». Міжрядкові інтервали «Одинарний», «Полуторний» і «Двойной» встановлюються також за допомогою кнопок панелі інструментів( ).

Задання інтервалів між абзацами. Виконується воно з метою підвищення наочності тексту за допомогою лічильників поля «Интервал» вкладки «Отступы и интервалы» (мал. 5). Спочатку варто виділити всі абзаци тексту, крім першого або останнього, і далі встановити розмір інтервалу після або перед абзацом. Таким чином можна уникнути вставлення додаткового інтервалу перед першим або після останнього абзацу. Заборона розриву абзаців. Під час формування сторінок абзаци, як правило, розриваються на частини. В разі необхідності такі розриви можна виключити перемикачем «Не разрывать абзац» вкладки «Положение на странице» вікна «Абзац». За допомогою перемикача «Не отрывать от следующего» цієї самої вкладки два або кілька сусідніх абзаців обов'язково розміщуються на одному аркуші. Вкладка «Положение на странице» містить ще кілька перемикачів, які забороняють "висячі" рядки, автоматичне перенесення слів і нумерацію рядків. Діти вам все зрозуміло?

Обрамлення абзаців. Для надання тексту більшої виразності його окремі абзаци та заголовки іноді вкладають у рамку з тінню і фоном за командою Формат – Границы и заливка, яка викликає на екран однойменне вікно з трьома вкладками: «Граница», «Страница» та «Заливка» (мал. 7, показую слайд).

F5.jpg Засобами вкладки «Граница» встановлюються варіант обрамлення, тип, колір і ширина ліній. Результат цієї процедури відображається у вікні «Образец». У разі використання вкладки «Страница» характер дій залишається тим самим, але вони поширюються тепер на цілу сторінку. Засобами вкладки «Заливка» можна вибрати колір заливання та фону, тип візерунка. Швидкий і спрощений варіант обрамлення виділених заголовка, абзацу або фрагмента тексту реалізується за допомогою спеціальної панелі (мал. 8), що викликається на екран клацанням лівою клавішею миші на кнопці «Внешние границы»

Форматування сторінок документа

Робота з окремими сторінками документа здійснює ся в режимі «Разметка страницы», на який редактор переводиться за командою Вид – Разметка страницы або за допомогою однойменної кнопки ( ). Тоді документ зображається так, як він виглядатиме під час друкування на папері. Процес форматування сторінок документа включає:

 • установлення розміру й орієнтації сторінок;
 • установлення параметрів полів;
 • масштабування зображення сторінки;
 • розбивання тексту документа на сторінки;
 • нумерацію сторінок;
 • створення верхнього та нижнього колонтитулів сторінок і поділів документа;
 • поділ сторінок на колонки тощо.

Розглянемо найпоширеніші процедури форматування сторінок. Установлення розміру й орієнтації сторінок Виконується за командою Файл – Параметри страницы, що зумовлює появу на екрані вікна «Параметры страницы» з чотирма вкладками (мал. 9)

F6.jpg

Розмір сторінки вибирається або встановлюється засобами вкладки «Размер бумаги». При цьому стандартні розміри аркуша, наприклад формату А4 (210х297мм), вибираються з однойменного списку, а нестандартні задаються за допомогою параметра «Другой» і лічильників «Ширина» та «Высота». У цьому вікні також вибирається потрібна орієнтація сторінки (книжкова або альбомна) і визначається, якої частини документа стосуються вибрані параметри: «Ко всему документу», «До конца документа» і т.д.

Установлення параметрів полів Для встановлення розмірів верхнього, нижнього, лівого та правого полів використовується вкладка «Поля» вікна «Параметры страницы» Ширина обкладинки і відстані від нижньої та верхньої меж сторінки до відповідних колонтитулів установлюються лічильниками «Переплет» та «От края до колонтитула». В колонтитул включають тексти й образотворчі елементи, які повторюються на кожній сторінці документа, наприклад номери сторінок, назви глав і розділів тощо.

F7.jpg

Нумерація сторінок

Виконується за командою Вставка – Номера страниц, яка активізує однойменне вікно (мал. 14, показую кодоплівку). У цьому вікні задається положення номера на сторінці (вгорі або внизу), розташування відносно її меж (праворуч, ліворуч або в центрі, всередині чи зовні).

F8.jpg

За допомогою перемикача «Номер на первой странице» можна виключити (дозволити) виведення номера першої сторінки, а за допомогою параметра «Формат» і його вікна (мал. 15, показую кодоплівку) – вибрати тип нумерації (арабські або римські цифри, латинські літери), встановити початок нумерації (із зазначеного числа або продовжити нумерацію). Діти ви все зрозуміли? Задавайте питання. А якщо у вас не має питань то запитуватиму я.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

Зараз ми закріпимо вивчений сьогодні новий матеріал.

 • Запитання 1. Як здійснюється зміна розміру і типу шрифту?

Відповідь: Ця процедура виконується за командою Формат – Шрифт.

 • Запитання 2. Для чого використовується вкладка «Шрифт»?

Відповідь: вибір типу шрифту, варіанта його накреслення, установлення або вибір із списку шрифту потрібного розміру в пунктах, задання параметрів підкреслення елементів тексту, керування спецефектами оформлення тексту

 • Запитання 3. Назвіть будь ласка кнопки та швидкі клавіші вибору параметрів шрифту.

Відповідь: <Ctrl+Shift+F>, <Ctrl+[>, <Ctrl+]>, <Ctrl+B>, <Ctrl+I>, <Ctrl+U>, <Ctrl+Shift+D>, <Ctrl+Shift+W>, <Ctrl+ +>, <Ctrl+=>, <Ctrl+Shift+K>.

 • Запитання 4. Що таке абзац?

Відповідь: Абзац – будь-який фрагмент документа, за яким розміщується маркер кінця абзацу (¶).

 • Запитання 5. Як здійснюється вирівнювання абзаців?

Відповідь: Для вирівнювання можна скористатися відповідним списком вікна «Абзац», кнопками або клавішами <Сtrl+L>, <Сtrl+R>, <Сtrl+Е> та <Сtrl+S>.

 • Запитання 6. Як встановити заборону розриву абзацу?

Відповідь: Потрібно виключити перемикачем «Не разрывать абзац» вкладки «Положение на странице» вікна «Абзац». За допомогою перемикача «Не отрывать от следующего» цієї самої вкладки два або кілька сусідніх абзаців обов'язково розміщуються на одному аркуші.

 • Запитання 7. Як здійснюється встановлення розміру й орієнтації сторінок?

Відповідь: Виконується за командою Файл – Параметри страницы, що зумовлює появу на екрані вікна «Параметры страницы» з чотирма вкладками.

 • Запитання 8. Встановлення параметрів полів.

Відповідь: Для встановлення розмірів верхнього, нижнього, лівого та правого полів використовується вкладка «Поля» вікна «Параметры страницы».

V. Домашнє завдання.

Відкрийте будь-ласка свої щоденники і запишіть завдання додому. Вивчити тему: „Форматування документів” з книги Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11” та прочитати записи в зошиті. Чи є запитання до домашнього завдання? (Якщо є запитання, то даю на них відповіді)

VI. Підведення підсумку уроку.

Отже, сьогодні ми з вами познайомились з дуже важливою темою, а саме „Форматування документів”. В подальші роботі за комп’ютером вам будуть необхідні знання при роботі із різними документами. Вам потрібно чітко засвоїти основні як здійснюється форматування документів. Урок закінчено. До побачення.


Каткгорія:Технології опрацювання текстових даних