Форматування тексту(MSWord)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Тема: Форматування символів тексту: вибір шрифту, зміна розмірів літер, накреслення, кольору, встановлення ефектів. Форматування абзаців: зміна відступів, типу вирівнювання. Робота зі сторінками.


Мета:

навчальна: навчити учнів правил форматування символів тексту, абзаців, сторінок.
виховна: зацікавити учнів роботою в текстовому редакторі,
розвиваюча: систематично формувати в учнів навики правильного (грамотного) форматування тексту, довільних документів.


Тип уроку: комбінований урок.

Організаційний момент

Вчитель вітається з учнями. Підготовка класу до уроку. Перевірка присутніх.ВСТУП ДО УРОКУ.

Запис учнями в зошит теми: Форматування символів тексту: вибір шрифту, зміна розмірів літер, накреслення, кольору, встановлення ефектів. Форматування абзаців: зміна відступів, типу вирівнювання. Робота зі сторінками.
План теми:
1. Поняття про форматування тексту, рівні форматування 2. Форматування символів 3. Форматування абзацу 4. Створення текстового документу на основі шаблону

ПОВТОРЕННЯ ПРОЙДЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
Питання для повторення і актуалізації знань: 1. Який стандартний вигляд має текстовий курсор 2. Які параметри функціонування програми задає користувач 3. Як можна відмовитись від щойно зроблених змін? 4. Як задати розмір шрифту 5. Як задати параметри форматування абзацу? 6. Якими способами можна виділити текст? 7. Як можна видалити один символ, цілий абзац? 8. Як скопіювати текст у буфер? 9. Як можна зробити заміну у текстовому документі 10. Яка різниця між копіюванням і вирізанням тексту в буфер?

ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
1. Поняття про форматування тексту, рівні форматування.
Програма текстового процесора ділить текст на складові: сторінки, абзаци, символи Кожному з цих елементів властиві певні ознаки, так званий формат. Формат елемента тексту (сторінки, абзацу, символу) – це властивості даного елемента. Процес задання форматів у програмах обробки тексту називається форматуванням. Або по іншому форматування тексту це – процес установлення параметрів фрагменту тексту, що визначають зовнішній вигляд тексту в цьому фрагменті. Перед зміною параметрів фрагменту тексту його слід виділити. Якщо фрагмент тексту не буде виділений, то змінюватися будуть поточні параметри (параметри тексту, що буде вводитися з поточної позиції).

У програмі текстового процесора застосовуються різноманітні способи задання форматів. Від виконання форматування залежить зовнішній вигляд документа. Крім того, правильно задані формати полегшують подальшу роботу з документом. Найшвидшими засобами форматування є кнопки панелі інструментів та передбаченні комбінації клавіш. Більш точне настроювання форматів виконується за допомогою діалогових вікон. Усі прийоми форматування у Word можна розділити на три групи: Форматування символів – використовується для окремих літер, слів, текстових фрагментів і полягає у виборі гарнітури і розміру шрифту, написання (курсив, напівжирний тощо),кольору шрифту, відстані між символами тощо; Форматування абзацу – задає параметри розміщення абзацу відносно полів аркуша та сусідніх абзаців, визначає міжрядковий інтервал абзацний відступ; Форматування сторінок – задає орієнтацію сторінок, розмір паперу, поля.

2. Форматування символів
Змінити зовнішній вид (параметри) символів можна за допомого кнопок панелі інструментів Форматування або викликавши послугою головного меню Формат Шрифт вікно налагодження параметрів шрифта Шрифт Для створення стилю заголовка документа виконайте такі дії:
1. Виділити необхідний фрагмент тексту для форматування символ, слово, речення, абзац або увесь текст.
2. Використовуючи елементи управління панелі Форматування можна вибрати 1) у випадаючому списку (1) назву шрифта; 2) у випадаючому списку (2) розмір шрифту; 3) за допомогою кнопок (3-5) вид шрифту.

3. Форматування абзацу
Кожен абзац визначається відступом зліва від лівого краю сторінки, відповідно відступом з права. міжрядковим інтервалом, способами вирівнювання тощо. Налагодження параметрів абзацу можна здійснити використовуючи команди панелі інструментів форматування та горизонтальної лінійки.

1 – встановлення стилю абзаца;
2 – вирівнювання з лівого краю;
3 – вирівнювання по центру;
4 – вирівнювання з правого краю;
5 – одночасне вирівнювання з правого та лівого країв;
6 – створення нумерованого списку;
7 – створення маркованого списку;

На горизонтальній координатній лінійці знаходяться: (1) маркер абзацного відступу першого рядка, (2) і (3) маркер задання лівої та правої меж абзацу відповідно. Пересуваючи їх за допомогою миші, можна змінювати відповідні параметри абзацу.
Для більш точного встановлення параметрів абзацу використовується команда Абзац із меню Формат Дод. 2. Після вибору цієї команди з'являється діалогове вікно Абзац. Встановлення абзацних відступів та інтервалів виконується на вкладці Відступи та інтервали.

4. Створення текстового документу на основі шаблону Документ, який створено на основі вашого шаблона, не зберігається у файлі вихідного шаблона. Користувачеві пропонується зберегти новий документ в іншому місці і під іншим ім'ям. При цьому він зберігатиметься як документ, а не як шаблон.
Ви можете використовувати шаблон, щойно його збережено у папці шаблонів на вашому комп'ютері. Для використання шаблона необхідно виконати такі операції:
1. У меню Файл виберіть команду Створити.
2. У області завдань Створити документ, що з'явиться праворуч, виберіть посилання На моєму комп'ютері.
3. Для створення нового документу з використанням певного шаблона виберіть останній і клацніть на кнопці ОК. Ще один спосіб виконання цієї операції полягає в тому, щоб двічі клацнути на імені шаблона.
Примітка: Якщо ваш шаблон був збережений у папці шаблонів, його назва з'явитися у діалоговому вікні Шаблони на вкладці Загальні.
УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ.
Питання для закріплення
1. Який з пунктів головного меню містить послуги форматування тексту.
2. Що означає термін “знак абзацу”
3. Що таке форматування тексту?
4. Чим визначається абзац?
5. Як можна створити свій стиль форматування?
6. Як можна викликати діалогове вікно Колонки?
7. Як створити документ на основі шаблону?
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Вивчити даний матеріал. Бути готовими до виконання практичної роботи по даній темі.

Оля Повняк