Форматування текстового процесора

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета уроку

Дидактична:

 • навчити дітей форматувати текстовий документ;
 • формувати навички свідомого планування своєї навчальної діяльності;
 • поглиблювати знання змісту, реквізитів, вимог до оформлення ділових паперів;
 • закріпити практичні навички використання документації;
 • удосконалення вмінь працювати з документами;

Розвивальна:

 • розвивати самостійність у засвоєнні навчального матеріалу;
 • розвиток мовлення, мислення, пам’яті (вміння аналізувати, виділяти головне,робити узагальнення, висновки);

Виховна:

 • виховувати впевненість у своїх силах, колективізм;
 • естетичність у оформленні тексту;
 • виховувати дотримання норм культури спілкування.

Тип уроку

Урок засвоєння нових знань і навичок.

Обладнання

ПК, прикладне програмне забезпеченняWord, картки із завданнями, теоретичний матеріал, роздатковий матеріал.

Хід уроку

Мотивація навчальної діяльності з використанням технології «Мозковий штурм»

Учитель. Пригадайте, будь ласка, з уроків української мови: які стилі мовлення ви знаєте? (художній, публіцистичний, науковий, офіційно-діловий, розмовний.) Учитель. Навести приклади документів, які належать до офіційно-ділового стилю. (розписки, заяви, службові листи, реферати тощо.) Учитель. Давайте повторимо стилі і жанри мовлення та вимоги (додаток 1) до ділового мовлення.

Девізом уроку будуть слова поета Д. Білоуса: Знай, папери в житті - не химери. І не плід канцелярій нудних: Ділові необхідні папери У стосунках людей ділових.

Учитель. На уроках української мови ви вже навчилися складати документи офіційно-ділового стилю. НТП потребує впровадження у життя сучасних засобів – комп'ютерної техніки. Тому сьогодні ми навчимося з вами, як правильно оформляти (форматувати) документ набраний на ПК.

Для повторення вивченого матеріалу проведемо з використанням технології « Мозковий штурм » тестування з теми «Фрагменти тексту» (5 хв) (Є.Шестопалов. Комп'ютерні тести, практичні роботи.)

Оголошення теми та визначення очікуваних результатів

Учитель. Кожен текст складається з символів, абзаців, сторінок тощо. Чи не можна виконувати якісь операції над заданими об'єктами? Учитель. Так, символи, абзаци, сторінки тексту можна форматувати.

Тема сьогоднішнього уроку «Основні об’єкти текстового процесора».

Мета сьогоднішнього уроку навчитися •форматувати текст, зокрема, форматувати символи, абзаци, сторінки текстового документа; •естетично і привабливо оформлювати текстові документи; •свідомо планувати свою навчальну діяльність; •самостійно засвоювати навчальний матеріал.

Вивчення нового матеріалу

Учитель. Сьогодні ви мені допоможете у розкритті цієї теми. Щоб досягти мети сьогоднішнього уроку я пропоную об'єднатися у три групи. Кожна група виконує своє завдання.

Завдання групам:

1 група — вивчити форматування символів за підручником за планом:

 • Що таке форматування символів?
 • Що передбачає шрифтове оформлення документа?
 • Розкрити поняття: вигляд шрифту; написання шрифту; розмір шрифту (кегель); колір шрифту.

2 група — вивчити форматування абзаців за підручником за планом:

 • Що таке абзац?
 • Що таке форматування абзаців?
 • Що передбачає форматування абзаців?
 • Розкрити поняття: вирівнювання абзаців; за замовчуванням як вирівнювати абзац; абзацні відступи; інтервал між абзацами; інтервал між рядками; марковані списки.

3 група — вивчити форматування сторінки за підручником за планом:

 • Що таке форматування сторінки?
 • Що передбачає форматування сторінки?
 • Розкрити поняття: настроювання розмірів сторінки; орієнтація сторінки; способи подачі паперу; обрати принтер для друкування; становлення позицій табуляції.

Учитель. Слово надається групам (працювати за пам'яткою, обов'язкова демонстрація на ПК). (Учитель коригує діяльність, і надає допомогу в разі виникнення труднощів.)

Закріплення матеріалу

Учитель. На робочому столі знаходиться папка з ім'ям «10 а клас», відкрийте її, зверніть увагу на документ. (Кожному учню дається завдання, яке він повинен виконати для закріплення вивченого.)

Завдання:

1. Складіть самостійно заяву і оформіть її на комп'ютері:

Варіант 1. Директорові школи з проханням перевести вас із одного класу в інший;

Варіант 2. До вищого навчального закладу {наприклад: Тернопільський національний педагогічний університет). Дотримуйтеся вимог.

2.Виконати дії над заданим текстом:

 • Вказати, яким видом шрифту та розміром набраний текст.
 • Встановити заголовок тексту Агіаі розміру 26.
 • У першому абзаці встановити написання: жирний підкреслений курсив, червоним кольором з відступом першого рядка 2 см.
 • Встановити розріджений інтервал на 1,5 пт.
 • Вирівняти текст .
 • Промаркувати абзаци тексту.
 • Встановити розміри сторінки формату , А4 альбомної орієнтації.
 • Змінити розміри полів сторінки: ліве і праве—- 25 мм, верхнє і нижнє — 31 мм.
 • Зберегти документи у своїй папці.

Підсумок уроку.

 • Що було цікавим?
 • Що було важким?
 • Чого ми навчилися сьогодні?
 • Чи вдало ви вибрали досягнення мети?
 • Для чого ми вивчаємо форматування тексту, де воно використовується?

Домашнє завдання

Прочитати відповідний теоретичний матеріал в підручнику.


Додаток 1

Вимоги до ділового мовлення

 • Додержуватись прийнятих у суспільстві форм ділових паперів, їхньої структури та ін.
 • Дотримуватися норм сучасної української літературної мови, не вживати кальок, використовувати загальновідомі, зрозумілі слова і конструкції.
 • Не вживати просторічних, діалектних, розмовних, емоційно-експресивних мовних засобів.
 • Домагатися логічної завершеності, чіткості висловлювань, точності викладу, вичерпності й переконливості обґрунтувань.
 • Уникати двозначності, багатослів'я.
 • Писати слова, відступаючи від краю аркуша (зліва), бо цього вимагають технічні умови (підшивання ділових паперів); не варто «втискувати» в рядок частину фрази, а потрібно перенести її в наступний рядок (не можна переносити в наступний рядок прізвище, залишаючи в попередньому ініціали; не слід відривати при перенесенні назви посад, звань від прізвищ).
 • Дотримуватися пунктуаційних правил (після цифрових позначень може ставитися крапка, тоді речення розпочинається з великої літери, а фраза закінчується крапкою; цифрові і буквені позначення можуть подаватися з дужками (а), б); 1), 2) і т. д., тоді перше слово переліку пишеться з малої літери; словесна нумерація передбачає здебільшого завершене речення, крапку в його кінці, кому після вставного слова по-перше і т. ін.)