Уроки з Word.8.43 1

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Робота з фрагментами тексту: виділення, вставляння, переміщення, копіювання, вилучення,

пошук і заміна фрагментів тексту. Використання буфера обміну.

Мета: Навчити учнів працювати з фрагментами тексту, використовуючи буфер обміну.


План уроку.

1.Робота з фрагментами тексту, використовуючи буфер обміну.

а)виділення;

б) вставляння;

в) переміщення;

г) копіювання;

д) вилучення;

е) пошук;

є)заміна фрагментів тексту;


Фрагментом тексту називаємо символ, слово, речення, один чи декілька абзаців. Над фрагментом тексту визначенні такі основні дії:

копіювання в буфер обміну (Copy), вирізування в буфер обміну (Cut), вставлення з буфера обміну (Paste), вилучення з тексту

(Delete), вирівнювання, перетворення символів, збільшення, зменшення, задання вигляду написання (товстий курсив, підкреслений та

їх комбінації) тощо.


Буфер обміну призначений для зберігання фрагмента тексту з метою його копіювання чи переміщення як у межах документу так і в інші

документи.


Виділений (вибраний) фрагмент тексту копіюють у буфер обміну одним із трьох способів:

  • Командою копіювати з меню Редагувати;
  • Натисканням на кнопку Копіювати стандартної панелі;
  • Комбінацією клавіш Ctrl+Insert (або Ctrl+C, якщо програма налаштована на цю комбінацію).


Вміст буфера обміну можна вставити у місце, де є курсор одним із трьох способів:

  • Командою Вставити з меню Редагувати;
  • Натисканням на кнопку Вставити стандартної панелі;
  • Комбінацією клавіш Shift+Insert (або Ctrl+U).


Виділений фрагмент можна перемістити з тексту в буфер обміну також одним із трьох способів:

  • Командою Забрати у меню Редагувати;
  • Натисканням на кнопку Забрати;
  • Комбінацією клавіш Shift+Del (або Ctrl+X).


Виділений фрагмент вилучають з тексту, на заносячи в буфер обміну, натисканням на клавішу Del.


Засіб “Знайти і замінити” дозволяє знайти потрібний фрагмент у великому тексті або кілька разів повторити необхідні зміни.


Щоб знайти потрібний фрагмент необхідно виконати команду “Правка” → “Найти…”, з’явиться діалогове вікно “Найти и заменить”. У полі

“Найти” ввести текст взірець. Для виконання пошуку клацнути на кнопці “Найти далее”. Пошук проводиться по всьому документу,

починаючи від місця знаходження курсору. Перший збіг фрагменту документа взірця виділяється іншим кольором, курсор зупиниться на

початку фрагменту. Щоб продовжити пошук, знову натиснути клавішу “Найти далее” або клавішу F4.


999888.JPG


Для заміни одного тексту (символу, слова, речення, абзацу) на інший необхідно вибрати команду “Правка” → “Заменить…” або у

попередньому вікні клацнути на кнопці “Заменить”, з’явиться діалогове вікно “Найти и заменить”. У полі “Найти” ввести текст

взірець, клавішею Tab перейти у поле “Заменить на” і ввести новий текст. Для виконання заміни клацнути на кнопці “Найти далее”.

Заміна проводиться по всьому документі, починаючи від місця знаходження курсору. Заміну можна проводити як зі запитом на кожну дію ( Заменить), так у режимі дозволеної заміни по всьому документу (Заменить все).


999777.JPG


Виконаємо тепер завдання:

1.Завантажимо ТР.

2.Створіть новий документ.

3.Введіть будь-яку ткстову інформацію (наприклад, про себе і своїх друзів, як ви проводитие свій вільний час).

4.Користуючись буфером обміну зробіть 3 копії тексту.

5.Потім видаліть 2 копії.

6.Використовуючи команду "Знайти і замінити" зробіть заміну в тексті.


Контрольні запитання

1. Що таке фрагмент тексту?

2. Як виокремити абзац?

3. Як виокремити речення?

4. Як перемістити речення?

5. Яке призначення буферу обміну?

6. Як скопіювати речення в буфер обміну?

7. Як вставити фрагмент у задане місце тексту?

8. Як вилучити весь текст?

9. Як відмінити неправильну дію?

10. Як виділити весь документ?

11. Як скопіювати абзац в буфер обміну?

12. Як вилучити речення з тексту?

13. Як скопіювати фрагмент тексту?

14. як вилучити абзац з тексту?

15. Як замінити слово іншим словом у всьому тексті?

16. Для чого потрібний засіб “Знайти і замінити”?

17. Яка різниця між копіюванням і вилученням фрагменту тексту?