Уроки з Word.6.43 1

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Форматування символів тексту: вибір шрифту, заміна розмірів літер, накреслення, кольору,

встановлення ефектів. Форматування абзаців: зміна відступів, типи вирівнювання. Робота зі сторінками.

Мета: Отримати вміння по форматуванню символів тексту.Навчитись працювати з абзацами і сторінками.


План уроку:

1.Форматування символів тексту.

а)вибір шрифту;

б)заміна розмірів літер;

в)накреслення;

г)колiр;

д)встановлення ефектів;

2. Форматування абзаців.

а)зміна відступів;

б)типи вирівнювання;

3.Робота зі сторінками.


Вибір виду шрифту та його розміру для тексту не менш важливий, ніж вибір слів для висловлення думок. Вибраний шрифт може надати

тексту відповідний настрій, зосередити увагу читача на важливих повідомленнях. Шрифт має такі параметри: вид шрифту (гарнітура),

написання шрифту, розмір (кегль) шрифту, колір шрифту.


Параметри шрифту можна встановити для одного або декількох слів, для одного або декількох символів, для одного або декількох

речень, для одного або кількох рядків, для всього тексту. Для встановлення нового шрифту необхідно виділити відповідний фрагмент

лівою кнопкою миші, щоб він став на чорному фоні. Щоб виділити весь текст документу натисніть клавіші Ctrl+5 (на числовій

клавіатурі). Щоб встановити новий шрифт для виділеного фрагменту, необхідно виконати команду Формат → Шрифт… або у контекстному

меню викликати шрифт. З’явиться діалогове вікно Шрифт. Тут вибирають вид шрифту, встановлюють написання шрифту: жирний, курсив,

підкреслений (можливі також і їх комбінації). Кнопки для вибору написання шрифту є на панелі інструментів. У вікні Розмір можна

вибрати в списку розмір шрифту від 8 до 72 пункти. Кнопки для вибору шрифту, як правило, є на панелі інструментів. ТР Word також

дозволяє встановити спеціальні ефекти з виділеним текстом. Закреслений, нижній індекс, а також подвійне закреслення, з тінню,

контур піднятий, утоплений, тощо.


Для виділеного тексту можна міняти колір. Щоб встановити потрібний колір треба викликати панель інструментів Рисование клацнути в

ній на кнопці Цвет шрифта у списку що відкриється, клацнути на потрібному кольорі.


Після того, як текстовий документ набрано йому можна надати потрібного виду за допомогою команд форматування. Форматування полягає

в надані кожному абзацу текстового документа та наперед заданого вигляду: вирівнювання правого і лівого краю тексту, встановлення

відступів і інтервалів, встановлення табуляції, тощо.


Абзац – це текст, який починається з відступу першого рядка від лівого краю, продовжується рядком без відступу (або з іншим

відступом) і закінчується натисненням на клавіші Enter.

Абзац можна вирівнювати по лівому краю, по центру, по правому краю, по ширині. Щоб вирівняти текст в вибраному абзаці або групі

абзаців, використовують такі кнопки панелі інструментів:

 • Вирівнювання абзаців по лівому краю відбувається після натискання кнопки “по лівому краю” або двох клавіш Ctrl+L;
 • По правому краю вирівнювання абзацу здійснюється після натискання кнопки “по правому краю” або двох клавіш Ctrl+R;
 • Вирівнювання по центру відбувається після натискання кнопки “по центру” або Ctrl+E;
 • Вирівнювання абзацу по ширині відбувається після натискання кнопки “по ширині” або Ctrl+I


Відступи.

Відступ з ліва – встановлення величини відступу абзацу від лівої границі максимально можливого розміщення тексту.

Відступ з права – встановлення величини відступу абзацу від правої границі максимально можливого розміщення тексту.

Відступ першого рядка – встановлення зсуву першого рядка абзацу відносно лівої границі можливого розміщення тексту.


Щоб встановити відступи можна скористатися бігунками на горизонтальній лінійці.


Нумерація сторінок.

Коли документ містить більше двох сторінок його потрібно нумерувати. Робиться це так:

 • Виконати команду Вставка → Номера страниц…, відкриється діалогове вікно Номера страниц.
 • У полі Положение вибрати місце для номера сторінки Внизу страницы або Вверху страницы.
 • У полі Выравнивание вибрати місце для номера сторінки з ліва, з права, по центру.
 • Клацнути на кнопці формат, відкриється діалогове вікно Формат номера страницы.
 • В полі Формат номера вибрати для нумерації арабські або латинські цифри або літери.
 • У полі Нумерация страниц – Начать с… вставити номер першої сторінки документа і натиснути Ок.
 • На сторінках документу у вказаних позиціях виставляються номери сторінок.


Виконаємо тепер завдання:

1.Завантажимо ТР.

2.Створіть новий документ.

3.Введіть інформацію про предмети ,які ви вивчаєте в школі, яка ваша успішність з кожного з них,

чи вам подобаються всі предмети, що вас найбільше цікавить.

4.Змініть шрифт у кожному реченні ,розмір починаючи з 14 в першому реченні і далі збільшувати .

5.Нехай кожне слово має інший колір.

6.Спробуйте вирівняти абзаци по лівому краю, по правому краю, по ширині.


Контрольні запитання.

1. Які параметри має шрифт?

2. Як позначити текст для встановлення нового шрифту?

3. Які команди виконати, щоб встановити новий шрифт?

4. Які шрифти вам відомі?

5. Як встановити текст жирний, курсив, підкреслений?

6. Як встановити текст жирний курсив?

7. Як вибрати розмір шрифту?

8. Як встановити розмір шрифту відмінний від пропонованого?

9. Які спеціальні ефекти шрифтом можна виконувати?

10. У чому полягає форматування тексту?

11. Що таке абзац тексту?

12. Яким чином можна вирівнювати абзаци?

13. Як виділити весь текст для форматування?

14. Як від форматувати текст по лівому краю?

15. Як встановити нумерацію сторінок?