Уроки з Word.2.43 1

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Основні об’єкти під час роботи з текстовим редактором. Контекстне меню. Режим встановлення та заміни. Перемикання

клавіатур. Редагування тексту. Перевірка орфографічних та граматичних помилок. Пошук інформації в середовищі ТР.

Мета:Ознайомитись з основними об’єктами під час роботи з ТР.Навчити використовувати контекстне меню, режим встановлення та

заміни,перемикання клавіатур. Ознайомити з основними засобами редагування тексту, показати як здійснюється пошук інформації в

ередовищі ТР.


План уроку:

1.Основні об’єкти під час роботи з текстовим редактором. Контекстне меню.

2.Контекстне меню. Режим встановлення та заміни. Перемикання клавіатур.

3.Редагування тексту. Перевірка орфографічних та граматичних помилок.

4.Пошук інформації в середовищі ТР.

Текстовий редактор Word дозволяє працювати з текстами, рисунками, авто фігурами, таблицями, діаграмами, а також текстовий документ

може містити ще й інші об’єкти: кадри, картинки, фотографії, гіперпосилання, текстові ефекти, графічні та мультимедійні елементи

тощо. Якщо клацнути кнопкою миші на виділеному фрагменті тексту, то одержимо контекстне меню. Щоб виконати команду із контекстного

меню, досить на ній клацнути мишкою. Контекстне меню містить такі пункти: Вырезать, Копировать, Вставить, Шрифты, Абзац, Список,

Нарисовать таблицу.

Програма Word для роботи з документами забезпечує режим вставки і заміни для редагування існуючого тексту.

Клавіша Insert – ввімкнути / вимкнути режим вставки / заміни.

У режимі заміни внизу екрану чорним кольором позначено ЗАМ.

Редагування заміною проводиться тоді, коли необхідно помилкові символи замінити на правильні. При цьому курсор проводиться зліва від

помилкового символу і у режимі “Заміна” натискається клавіша з правильним символом. На місці помилкового символу з’являється новий символ. Заміна відбулася.

Редагування вставкою проводиться тоді, коли необхідно вставити пропущений, або вилучити зайвий символ. при цьому курсор

встановлюється у ту позицію, після якої повинен вставитися новий символ, або зліва від символу, який необхідно стерти. Щоб вставити

символи, досить у режимі “Вставка” натиснути клавішу з потрібним символом. Щоб стерти символ, досить натиснути клавішу Delete. В

першому випадку текст розсунеться до нового символу. У другому випадку текст зсунеться, щоб зайняти місце вилученого символу.

Як правило клавіатура працює у трьох мовах (регістрах): En – англійський (США), Ru – російський, Uk – український. На комп’ютері

можуть бути встановлені будь-які регістри і будь-який комбінаціях. Перемикання з регістру на регістр відбувається після одночасного

натискання двох клавіш. Таку комбінацію встановлює користувач. Найчастіше на комп’ютерах для перемикання регістрів зустрічається

комбінація клавіш: Ctrl+Shift, або Alt+Shift.

Встановити потрібний регістр можна ще за допомогою панелі задач. Треба клацнути на індикаторі регістру з’являється список з

переліком встановлених регістрів, у якому досить клацнути мишкою на потрібному.

До засобів редагування текстових документів належать такі:

 • Перевірка орфографії. В процесі введення тексту виконується пошук кожного введеного слова у внутрішньому словнику. Якщо такого

слова (з урахуванням дозволених змін) у словнику немає, то воно на екрані підкреслюється червоною хвилястою лінією;

 • Перевірка граматики. При введені тексту автоматично виконується перевірка граматики з підкресленням того тексту, який заперечує

граматичним і стилістичним правилам;

 • Знайти і замінити. Завдяки цим засобам можна легко знайти у великому документі потрібний фрагмент (слово, кілька слів,

речення), стерти його у всьому документі або замінити на інший.


Перевірка орфографії.

При введенні тексту може автоматично перевірятися орфографія. Щоб, наприклад, перевірити при введенні український текст, необхідно

виконати команду: “Сервис” → “Язык” → “Выбрать язык”. У вікні “Язык”, що відкривається, вибрати “Український” і клацнути кнопкою

“Ок”.

При наборі слова після натискання на пробіл автоматично виконується процедура його порівняння із внутрішнім словником. Якщо слово не

знайдене у словнику, воно підкреслюється червоною хвилястою лінією. Користувач може реагувати так:

 • Залишити слово таким, як воно є;
 • Виправити помилку, щоб щезла червона лінія;
 • Звернутися за правильним словом до внутрішнього словника і замінити ним помилкове.

Якщо підкреслене слово є чиєсь прізвище, назва вулиці чи міста, поетичний образ, іншомовне слово тощо, і є впевненість у їх

написанні. Клацніть на команді “Пропустить все”. Після цього червона лнія щезне.


Перевірка орфографії всього документа.

Щоб перевірити орфографію всього документу, треба виконати команду “Сервис” → “Правописание” або клацнути мишею кнопку

“Правописание” на панелі інструментів.


12334.JPG


Почне працювати програма перевірки, яка буде послідовно читати весь текст і виводити на екран неправильні слова. На екрані для

кожного неправильного слова буде з’являтися діалогове вікно “Правописание: Украинский” (якщо тексту, що перевіряється, встановлено

український регістр).

Призначення кнопок діалогового вікна таке:

 • Клацання на кнопці “Пропустить” дозволяє виконати пропуск помилки без її виправлення і перейти до наступної;
 • Клацання на кнопці “Пропустить все” дозволяє пропустити всі помилки без їх виправлення в усьому документі;
 • Щоб замінити знайдену помилку на одне із слів, запропонованих у полі “Варианты”, треба вибрати правильне слово і клацнути кнопку

“Заменить”;

 • Щоб замінити всі слова із знайденою помилкою на одне із слів запропонованих у полі “Варианты”, треба вибрати правильне слово і

клацнути кнопку “Заменить все”;

 • Якщо ні один із варіантів не підходить, щоб виправити помилку, треба у полі “Нет в словаре” встановити курсор миші на слово,

зафарбоване червоним, ввести правильне на вашу думку слово і клацнути кнопку “Заменить” або “Заменить все”.

 • Після перевірки документу клацніть кнопку “Отмена”.


Перевірка граматики.

Перевірка граматики – ще один засіб, який автоматично діє при наборі текстового документу. Якщо набране речення своєю будовою

порушує встановленні в Word правила, то воно буде підкреслене зеленою лінією. Щоб виправити або пропустити помилку, треба клацнути

правою кнопкою миші на підкресленому зеленим тексті. З’явиться контекстне меню, у якому:

 • З верху міститься один або кілька варіантів структури речення з повідомленням про характер помилки;
 • При виборі команди “Пропустить предложение” зелена лінія щезне і і речення залишиться без змін;
 • При виборі команди “Граматика” відкриється діалогове вікно, зверху якого показано речення з помилкою, знизу показані його варіанти

без помилки;

 • За допомогою відповідних кнопок можна виправити речення або пропустити помилку.

Якщо необхідно слово замінити на інше з тим же смислом, то використовують тезаурус – список слів і їх синонімів.

Щоб використати тезаурус, щоб знайти синоніми, треба виконати послідовність дій:

 • Виділити слово, для якого шукаються синоніми;
 • Виконати команду “Сервис” → “Язык” → “Тезаурус”;
 • У вікні, що відкривається, із списку синонімів виберіть слово, яке найбільше відповідає змісту .
 • Клацніть на кнопці “Заменить” ,вікно закриється, виділене слово заміниться на вибраний синонім.


Знайти.

Щоб знайти потрібний фрагмент необхідно подати команду “Правка” → “Найти…” з’являється діалогове вікно “Найти и заменить”. У полі

“Найти” ввести текст – взірець. Для виконання пошуку клацнути на кнопці “Найти далее”. Пошук проводиться по всьому документу,

починаючи від місця знаходження курсору. Перший збіг фрагменту і взірця виділяється іншим кольором, курсор зупиниться на початку

фрагменту. Щоб продовжити пошук, натисніть клавішу “Найти далее” або F4.


Виконаємо тепер завдання:

1.Завантажимо ТР.

2.Створіть новий документ.

3.Введіть будь-яке речення (наприклад, своє прізвище , ім'я , в якому класі навчаєшся, середня успішність), виділіть його і за

допомогою контекстого меню спробуйте виконати дії над ним: копіювати, вставити, виділити, змінити шрифт (Verdana, 22 розмір).

4.Спробуйте вводити текст англійською, російською, українською мовами, використовуючи режими перемикання клавіатур.

5.Введіть декілька речень (наприклад, розкажіть про себе і свою сім'ю) і здійсніть перевірку орфографії та граматики.


Контрольні запитання.

1. Які об’єкти використовуються підчас роботи з ТР?

2. Як отримати доступ до контекстного меню?

3. Які пункти містить контекстне меню?

4. Які режими роботи з документами забезпечує Word?

5. Як працює режим вставки при редагуванні?

6. Як працює режим замінити при редагуванні?

7. В яких регістрах працює клавіатура?

8. Як здійснювати перехід між регістрами?

9. Що входить до у засоби редагування текстових документів?

10. У чому полягає перевірка орфографії?

11. У чому полягає перевірка граматики?

12. Як виконувати перевірку орфографії всього документу?

13. Як виправити знайдену помилку?

14. Як провести пошук заданого тексту?