Українська квіточка для Дюймовочки

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Бінєвич Христина Михайлівна

Назва проекту

Українська квітка для Дюймовочки

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Природознавство, математика, мова й читання, сходинки до інформатики.

Вік учнів, клас

Клас:3

Вік: 10-11 років

Стислий опис проекту

Учні досліджуватимуть основні характеристики першоцвітів, дізнаються, що квіти росуть не лише для окраси природи, але й приносять користь, адже можуть навіть стати комуть за домівку. Проводитиметься також конкурс малюнку "Українська квітка для Дюймовочки". Усі разом учні зможуть дослідити зовнішній вигляд та розміри весняних квітів, а також зможуть обрати квіточку для Дюйймовочки. Буде створюватися і презентація учнями про це. (програма Power Point). Також учні повинні будуть віднайти якнайбільше цікавої інформації про перші весняні квіти в різних джерелах, а це і бібліотека, і звичайно ж, мережа інтернет. Створюватимуть рублікацію в програмі Publisher. Учні проводитимуть конкурс, узагальнюватимуть матеріали пошуку. Як кульмінація проекту учні будуть вітати Дюймовочку на шкільному святі квітів.

Ключове питання

Чому треба захищати красу?

Тематичні питання

Яка квітка буде найкращої домівкою для Дюймовочки?

Змістові питання

Які квіти називаємо першоцвітами? Чи є навесні квіти? Які першоцвіти є у нас в області? Від кого треба захищати квіти?


План вивчення теми

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

Навчаюча: Явища природи. Уявлення про загальні закономірності природи та природничо-наукову картину світу, загальну будову Всесвіту, цілісність природи. Знання про довкілля людини, його компоненти та взаємозв'язок між ними. Уміння спостерігати та описувати природні явища, пояснювати на основі загальних закономірностей природи причини їх виникнення сприяти формуванню в учнів природничо-наукового світогляду; сформувати в учнів цілісне розуміння живої та неживої природи і місця людини в ній; сформувати зацікавлене ставлення до вивчення природи; сприяти усвідомленню необхідності охорони природи та раціонального використання її ресурсів. Вимірюють дані та характеристики об’єктів , використовуючи відповідні одиниці вимірювання, вчаться порівнювати величини. Використовують правильні записи, додержуючись правил орфографії та пунктуації розміщують в певному порядку, використовуючи декілька друкованих та електронних джерел для написання інформаційних публікацій власними словами. Учні вчаться працювати, використовуючи комп’ютерні програми . Комп’ютерні технології покращують продуктивність навчання. Комп’ютерні технології щоб навчати, відбирати та збирати інформацію з різноманітних джерел


Розвиваюча: формувати в учнів вміння здійснювати вибір навчально–пізнавального завдання; вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу; робити висновки.

Виховна: формування в учнів наполегливості, старанності, інтересу до різних предметів.


Очікувані результати: В ході проекту учні вивчатимуть українські першоцвіти, їх роль в природі та значення природоохоронної роботи, в учнів вдосконалюватимуться навички проведення вимірювань та порівнянь результатів вимірювання. Вони продовжать формування навичок роботи в бібліотеці, почнуть разом з батьками виробляти навички роботи в Інтернеті. Ефективно шукати тексти та малюнки. Вони навчатимуться відбирати відповідні до теми малюнки для ілюстрацій. При створенні презентації в учнів формуються вміння виступати перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби, вміння відбирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок. При створенні публікації в учнів формується вміння аргументовано доводити свою думку, використовуючи повні речення, вміння ілюструвати ідеї, комбінуючи текст і зображення.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему навчального проекту, мету проекту, формулює ключове питання, а також змістові і тематичні питання. Мотивує діяльність учнів.Обговорює цілі проекту. Ознайомлює учнів з презентацією проекту, в якій чітко поставлені вимоги до роботи з проектом і взагалі як його робити. Проводить розподіл учнів на групи за допомогою фасилітації. Далі вчитель розподіляє обов'язки учнів і встановлює час роботи над проектом. В процесі підготовки проекту вчитель по можливості складності питання надає учням консультації щодо роботи, а також допомагає із пошуком інформації. По закінченню проекту відбувається оцінювання результатів за встановленими критеріями.

Презентація вчителя

Фасилітація

Блог вчителя

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою проекту, поставленими питаннями, розподіляються на чотири групи і виконують завдання. Кожна група отримує індивідуальне завдання і працює над ним. Перша група готує матеріал про біографію Піфагора, друга - про теорему і різні способи її доведеня, третя - розв'язує на дану тему задачі, а четверта - розповідатимеме вірші про теорему Піфагора. В процесі підготовки до захисту проекту учні вдосконалюють свої навички роботи з програмою Microsoft Office, Internet. Результатом їхньої діяльності буде виступ, презентація, а також публікація.

Презентація учнів]

Презентація практиків

Публікація учнів


Оцінювання

На початку роботи над проектом учні ознайомлюються із вступною презентацією вчителя, обговорюють поставленні питання, за допомогою рефлексії попередньо оцінюють свій рівень знань по даній темі. Під час роботи над проектом вчитель та обдаровані учні надають допомогу тим учням, які її потребують. Впродовж підготовки матеріалу для захисту проекту, учитель проводить додаткові тестування і пише з учнями декілька самостійних робіт для перевірки набутих знань. Також учні записують свої враження над проектом в щоденнику рефлексії. По закінченню роботи над проектом учні, користуючись рекомендаціями вчителя, проводять захист проекту, оцінюють свої роботи використовуючи форми оцінювання презентацій та публікацій. Після захисту проекту, відбувається загальне обговорення і підбиття підсумків проекту.


Критерій оцінювання учнівського блогу

Критерії оцінювання учнівської презентації

Критерії оцінювання учнівської публікації

Критерії оцінювання проекту-журнал


Корисні ресурси

Cтатті про первоцвіт весняний, первоцвіт у легендах.

Зображення + стаття про первоцвіти.

Авторські вірші про первоцвіт – Заїка Людмила Василівна.

Загадки та прислівя про перші весняні квіти.

Прислівя та приказки про весну.

Інші документи

анкетування інструкція

шаблон документа та форми форма опитування

дозволи батьків


[Категория:Интел ]