Узагальнення знань з теми «СКБД Microsoft Access»

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета: узагальнити та поглибити знання учнів з теми MS Access; розвивати і поглиблювати знання та інтерес учнів до інформатики, розвивати артистичні дані; виховувати згуртованість, почуття обов’язку, повагу до товаришів, вміння прислухатися до думки інших;

Тип уроку: урок узагальнення знань з вивченої теми (урок-гра).

Девіз уроку: Программистом можешь ты не быть, А пользователем быть обязан...

Хід уроку

Оголошення та представлення команд

Розминка команд

[[ Конкурс “Буквочки-заморочки”]]

Команди отримують по 1 набору букв з зашифрованим словом. Необхідно розгорнути їх, щоб було видно, яка літера там написана, з прочитаних літер скласти слово, яке учні заздалегідь склали вдома. Наприклад: реляційна, мережева, ієрархічна, сортування, лічильник. Порядок команд до участі в наступному конкурсі визначається першістю в складанні слова.

Основні конкурси

''Конкурс «Вірю-невірю»''

Кожна з команд адресує іншим по 1 твердженню, використавши при цьому бліц-диспут, сутність якого полягає в тому, що вам необхідно спочатку попросити кожну з команд бути вашим опонентом. Отже, вам необхідно прочитати дане твердження, а опоненту погодитися з цим твердженням або ні. Якщо опонент погоджується, то відповідає «Так» і зачитує дане твердження з вашої картки повторно, якщо опонент не погоджується – відповідь «Ні» і висловлює власну думку.

За кожну правильну відповідь – 1 бал. У випадку, якщо команда помиляється, інші команди можуть надати правильну відповідь і отримати 0,5 бала.

- СКБД MS Access дає можливість встановлювати зв’язки між таблицями.

- СКБД — це програма, за допомогою якої здійснюється збереження, обробка та пошук інформації в базах даних.

- СКБД MS Access дає можливість проводити різні розрахунки.

- ЗВІТ — засіб для представлення даних на папері.

- За допомогою звіту є можливість вивести на печать необхідні зведення в тому вигляді, у якому потрібно.

- Створену БД неможливо редагувати.

- ЗАПИТ — засіб перетворення інформації в базах даних.

- За допомогою запитів можна переглядати, аналізувати і змінювати дані з однієї чи декількох таблиць.

- Головним моментом під час створення БД є її проектування.

- Поле, яке однозначно ідентифікує запис в таблиці, називається ключовим.

- Для створення зв’язків між таблицями не обов’язково створювати ключові поля.

- Запит з параметром можна замінити на використання простого фільтру.

- Не має ніякої різниці між фільтром та запитом.

- ФОРМА — об'єкт на екрані, за допомогою якого організується взаємодія користувача з базою даних.

- Правильна робота БД не залежить від того, як вона спроектована.

- Підпорядкована форма – це форма, яка знаходиться всередині іншої форми.

''Конкурс «Поєднай правильно»''

Учні отримують картки з завданням та визначають відповідність елементів однієї колонки в іншій. Команда, яка перша виконає завдання зачитує результати, а всі інші перевіряють.

Максимальна кількість балів за правильність виконання – 5 балів. У випадку, якщо команда помиляється, інші команди можуть надати правильну відповідь і отримати 1 бал.

Asss.jpg

''Конкурс «Вікторина»''

Маємо словник з 20 термінів з вивченої теми. Вчитель зачитує кожній команді по колу по 1 визначенню. На обговорення 10с, після чого команда повинна назвати термін.

За кожну правильну відповідь – 1 бал. У випадку, якщо команда помиляється, інші команди можуть надати правильну відповідь і отримати 0,5 бала.

1. Сукупність взаємозалежних спеціально організованих інформаційних масивів, що припускає можливість їх використання в прикладних програмах.(БАЗА ДАНИХ)

2. Розділ оперативної пам'яті комп'ютера, призначений для проміжного зберігання інформації при виконанні операції копіювання і переміщення. (БУФЕР ОБМІНУ)

3. Переміщення в зазначене заздалегідь місце інформації, що знаходиться в буфері обміну. При цьому інформація залишається в буфері обміну. Може використовуватись багато разів. (ВСТАВКА)

4. Таблиця чи запит, на основі яких базується форма чи звіт. (ДЖЕРЕЛО ДАНИХ)

5. Фрагмент бази даних, що містить інформацію про окремий конкретний об'єкт. (ЗАПИС)

6. Засіб перетворення інформації в базах даних. (ЗАПИТ)

7. Засіб для представлення даних на папері. (ЗВІТ)

8. Обмін даними електронної таблиці з іншими сумісними програмними продуктами. (ІМПОРТ І ЕКСПОРТ ДАНИХ)

9. Поле бази даних, що містить неповторювану інформацію про об'єкт і служить для однозначної ідентифікації відповідного об'єкту запису. (КЛЮЧОВЕ ПОЛЕ)

10. Спеціальний режим функціонування системи керування базою даних, призначений для створення таблиць, розробки запитів, форм і інших засобів керування даними. (КОНСТРУКТОР)

11. Програма, що допомагає користувачу зробити дії підвищеної складності (установити програму, зробити запит, форму і т.п.). (МАЙСТЕР)

12. Список дій, операцій, доступних користувачу в прикладній програмі. (МЕНЮ)

13. Область екрана MS Access, що містить зразки інструментів, які можна включати до складу форми. (ПАНЕЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ)

14. Секретна послідовність символів, що служить для ідентифікації користувача бази даних. (ПАРОЛЬ)

15. Фрагмент бази даних, що містить однотипну інформацію про всі об'єкти бази даних. (ПОЛЕ)

16. База даних, у якій інформація організована у вигляді двомірних таблиць і зв'язків (відношень) між ними. (РЕЛЯЦІЙНА БАЗА ДАНИХ)

17. Процедура упорядкування інформації в базі даних відповідно до якої-небудь ознаки (наприклад, за абеткою) (СОРТУВАННЯ)

18. Характеристика даних, що зберігаються у визначеному полі. (ТИП ДАНИХ)

19. Спосіб добору і пошуку потрібних записів бази даних за допомогою завдання визначених критеріїв. (ФІЛЬТР)

20. Об'єкт на екрані, за допомогою якого організується взаємодія користувача з базою даних. (ФОРМА)

''Конкурс «Сформулюй правильну відповідь»''

1. Поясніть поняття «бази даних» та «системи управління базами даних»

2. До якого класу програмного забезпечення відносять системи управління базами даних?

3. Які існують моделі бази даних? Опишіть їх особливості.

4. Що таке поля та записи бази даних?

5. Які типи полів існують у СУБД Access? Опишіть, які дані можуть містити поля цих типів.

6. Яке розширення мають файли бази даних СУБД Access

7. Назвіть основні об’єкти бази даних СУБД Access та опишіть їх призначення.

8. Які способи створення об’єктів існують в СУБД Access? Чим вони відрізняються?

9. Чим відрізняється здійснення відбору записів за допомогою фільтру у формі (таблиці) та за допомогою запитів?

10. Які запити та яким чином можуть здійснювати зміну інформації в базі даних?

''Конкурс «Створення та презентація проекту БД»''

Основні вимоги до створеної БД:

Створити 3 таблиці в СКБД Microsoft Access(10 записів з такими полями):

1. Код автора, прізвище, ім'я;

2. Назва, рік видання, код автора, код видавництва;

3. Код видавництва, видавництво, адреса, телефон.

  • Самостійно встановити зв'язки між створеними таблицями;
  • Створити простий запит(Запит1), запит-вибір(Запит2) та запит з параметрами(Запит3);
  • Створити форму та звіт, скориставшись даними всіх трьох таблиць(Форма1);

Презентація робіт, підведення підсумків

Домашнє завдання

Скласти кросворд на 10 слів з теми «СКБД Microsoft Access».