Уведення і редагування тексту

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета: Сформувати в учнів початкові уміння користування текстовим процесором MS Word.

Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку

І. Організаційні моменти. Готовність учнів до уроку. Дотримання ними правил техніки безпеки. Перевірка присутності.

ІІ. Актуалізація знань і вмінь учнів. Запитання для повторення (стор. 234). Вправа 22.2.

ІІІ. Подача нового матеріалу.

Об'єкти, якими оперують у середовищі Word, можна поділити на два різновиди: об'єкти інтерфейсу (кнопки, меню, панелі інструментів і т. д.) та об'єкти текстового документа (символи, слова, абзаци).

Основні об'єкти текстового документа
Документ Word може містити не лише текст, а й інші об'єкти (зокрема, малюнки, таблиці, діаграми, кнопки). Означень поняття «текст» є кілька. Ми з вами будемо вважати, що текст — це зв'язна послідовність символів, і не розглядатимемо такі його характеристики, як стиль (науковий, художній тощо), тема чи повнота викладення. Виділимо в тексті об'єкти так, як їх «бачить» програма Word. Найменшою складовою тексту є символ, групи символів утворюють слова, зі слів складаються речення, які, у свою чергу, групуються в абзаци. Символ — найменша одиниця тексту, яка позначає літеру, цифру, знак пунктуації, арифметичну операцію чи спеціальний знак. Слово — основна одиниця мови; у програмі Word словом вважається послідовність символів, відділена від інших пробілом або знаком пунктуації і пробілом.
Абзац — основна структурна одиниця тексту, що містить завершену думку; у програмі Word абзацом вважається послідовність символів, розташованих між двома символами кінця абзацу. Абзац може займати один або кілька рядків.
Рядок — послідовність символів, розміщених на одному горизонтальному рівні.

Уведення тексту
Відразу після створення документ Word пустий. Текст у нього можна ввести з клавіатури, подібно до того, як це роблять у редакторі Блокнот, або скопіювати з іншого. На місце вставлення чергового символу або фрагмента з буфера вказує курсор уведення, що має вигляд вертикальної риски, яка миготить. Якщо обрано англійську мову введення, то знаки пунктуації можна наби¬рати, натискаючи відповідні клавіші на клавіатурі.

Уведення великих і малих літер
Щоб увести велику літеру, знак пунктуації чи інший символ, зображений на клавішах зверху, потрібно разом із відповідною клавішею натиснути й утримувати клавішу Shift. Відпустивши її, можна знову вводити малі літери. Якщо ж необхідно набрати багато великих літер, слід перед уведенням один раз натиснути й відпустити клавішу Сарs Lосk (після цього засвітиться індикатор Сарs Lосk у правій верхній ділянці клавіатури). Повернутися до звичайного режиму введення тексту можна після ще одного натискання клавіші Сарs Lосk (відповідний індикатор має погаснути).

Уведення символів, відсутніх на клавіатурі
На клавіатурі немає клавіш для введення знаків захисту авторського права (®, ©), символу параграфа (§) та багатьох інших. Для їх вставлення можна скористатися діалоговим вікном Символ, що відкривається за допомогою команди Вставка > Символ. Bиберіть зі списку необхідний знак, клацніть кнопку Вставити, і знак буде розміщено у позиції курсору введення.

Створення абзаців
Під час уведення тексту програма Word сама стежить за тим, щоб після досягнення кінця рядка курсор автоматично було переміщено на наступний рядок. Якщо користувач натисне клавішу Enter, то курсор переміс¬титься в наступний рядок до заповнення попереднього і подальший текст належатиме до нового абзацу.

Недруковані символи
Більшість символів тексту відображується на екрані і в разі виведення документа на друк наноситься на папір. Однак є нечисленна категорія недрукованих символів, яких на папері не буде. За умовчанням їх не видно й на моніторі, однак відобразити ці символи можна, натиснувши кнопку (Недруковані знаки) на панелі інструментів Стандартна.

Використання табуляції
Інколи текст необхідно записувати в кількох колонках на зразок таблиці. Початківці часто намагаються посунути слова за допомогою пробілів, що є типовою помилкою, адже так ви ніколи не досягнете точності. Натомість слід скористатися недрукованими символами табуляції, що вводяться клавішею Таb. Уведення символу табуляції посуває курсор до певної позиції табуляції, віддаленої на певну відстань від лівої межі тексту. Щоб вка¬зати, де саме розташовуватиметься позиція табуляції, слід клацнути у відповідному місці горизонтальної лінійки — на ній з'явиться невеликий чорний маркер.

Редагування тексту
Під редагуванням тексту розуміють вставлення у нього додаткових символів, видалення зайвих, виправлення помилок тощо. Перш ніж виконувати яку-небудь операцію редагування, слід помістити курсор уведення в те місце тексту, яке потрібно виправити або доповнити.

Видалення та вставлення окремих символів
Встановивши курсор у потрібну позицію, можна вводити або видаляти символи. Для видалення символу, розміщеного справа від курсору, слід натиснути клавішу Delete, а розміщеного зліва від курсору — клавішу Васksрасе.

Перевірка правопису
Однією з найважливіших переваг текстових процесорів є наявність засобів перевірки правопису, завдяки яким користувач може легко виявляти в тексті помилки та виправляти їх. Зокрема, програма Word, застосовуючи словники, що входять до її складу, перевіряє текст, позначає помилки й навіть пропонує кілька варіантів їх виправлення. Крім цього, у програмі є словник синонімів, функція автоматичного розставляння переносів та інші мовні засоби.

Пошук і виправлення помилок
Якщо виконати команду Сервіс > Правопис, то програма знайде першу помилку після позиції курсору введення та відкриє діалогове вікно Правопис. У полі Немає у словнику буде показано речення з помилковим (точніше, відсутнім у словнику) словом, виділеним червоним кольором, а у списку Варіанти — наведено пропозиції щодо заміни виді¬леного слова. За допомогою кнопок у правій частині цього вікна можна вказати програмі, що вона має робити з виділеним словом. Зазначимо, що користувач може коригувати роботу функції перевірки правопису, додаючи до словника програми нові слова, наприклад часто вживані прізвища.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.
Виконання вправи 23.2 з підручника.

V. Підсумок уроку.

VІ. Домашнє завдання.
Вивчити §23.
--Matskovskiymisha 10:45, 10 березня 2010 (UTC)