То що ж це:пробудження свідомості людей чи мода на екологію?

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Варянка Оксана Богданівна

Назва проекту

То що ж це:пробудження свідомості людей чи мода на екологію?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

екологія, біологія, географія, інформатика

Вік учнів, клас

11 клас, 16 років.

Стислий опис проекту

Навчальний проект «То що ж це: пробуждення свідомості чи мода на екологію?», призначений для вивчення теоретичного матеріалу на уроках екології, біології, географії та проведення позакласних годин з даної теми переважно у старших класах. Учні працюють над проектом на уроках екології, біології, географії,вдома та під час виховних заходів. У проекті беруть участь 11 класу. Досліджують загальні питання: що ж таке екологія душі, як це пов’язано з проблемами екології довкілля. Підбирають матеріали, статті з газет, шукають інформацію в Інтернеті, будують діаграми, аналізують та роблять висновки. Передбачається розділити учнів на 4 групи, які перші дві групи досліджують хто є безпосередньо об’єктами забруднення: атмосфери, води; дві інші групи досліджують хто є опосередкованими об’єктами забруднення (жертвами забруднення): рослини,тварини. Також 4 групи об’єднавшись створюють публікацію, де висвітлюється цікавий матеріал, який стосується даної теми.

1 група – «Атмосферики»

2 група – «Водяники»

3 група – «Рослинки»

4 група – «Тваринки».

Результати роботи учнів були представленні на відкритій виховній годині тобто на Батьківських зборах, які об’єктивно оцінюються.

Питання проекту

Ключове питання

А ти готовий змінити світ, починаючи із себе?

Тематичні питання

1. То з кого ж бере початок справжня екологічна свідомість?

2. Що ми маємо на увазі, кажучи про екологію душі?

3. Що таке екологія душі?

4. Чи має це відношення до екології?

Змістові питання

1. Що таке екологія?

2. Що таке біосфера?

3. Які існують шляхи вирішення екологічних проблем?

4. Яка роль тварин та рослин у житті людей?


План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План реалізації проекта

Навчальні цілі

Завдяки цьому проекту учні закріплять свої знання про екологічні проблеми людства. У дітей також сформуються навички відрізнення тварин та рослин, які занесені в «Червону книгу». При створенні Microsoft PowerPoint у дітей формуються навички роботи по підбору необхідного матеріалу; розробки найпростіших сайтів; оптимізуються навички роботи з веб-документами; виробляються навички змагальності у роботі.

При пошуку інформації в Інтернеті:

- формувати навички ефективного пошуку та коректного використання інформації в мережі Інтернет;

При створенні Microsoft PowerPoint:

- розвивати навички спілкування у співпраці, виконанні спільного проектного дослідження,

- розвивати навички лаконічного висловлювання, зацікавити читача своєю інформацією;

- розвивати естетичні навички;

- розвивати навички дизайну.

При створенні публікації:

- формувати вміння використання публіцистичного стилю мовлення; аргументовано доводити власну думку, ілюструвати ідеї, думки, висновки, комбінуючи текст і зображення, схеми, графіки і діаграми, вміння посилатися на різні джерела інформації.

Також вони повинні змінювати світ починаючи із себе, тобто почати з власної екології, бо ми є складовою всесвітньої екології. Ну, хоча б, не смітити. Ці, здавалося б, дрібниці забирають мало часу, але приносять багато користі. Мати можливість виступати в ролі консультантів з даної теми.

Діяльність вчителя

Учитель формулює тему проекту « То що ж це: пробудження свідомості людей чи мода на екологію?» , ключовий , тематичні та змістовні питання . Готує презентацію ідей проекту, що демонструє переваги проектного підходу до навчання . Демонстує коротку відео-розповідь про екологію свідомості. Розробляє критерії оцінювання робіт учнів. Робить добірку необхідних матеріалів та інтернет -ресурсів. Передбачає виділення додаткового часу для вивчення матеріалу учнями , що мають проблеми в навчанні . Готує бланк перевірки знань таких учнів. Вчитель знайомить учнів з темою проекту , показує їм стартову презентацію , обговорює з ними ключовий і тематичні питання по темі. Роздає критерії оцінювання робіт , Об'єднує учнів у 4 групи: 1 група – «Атмосферики» 2 група – «Водяники» 3 група – «Рослинки» 4 група – «Тваринки». Учитель ставить перед кожною групою своє завдання. Результати роботи групи повинні представити у вигляді публікації та презентації та блогу. За допомогою презентації вчитель показує учням перевагу методу проектів і пояснює чому корисно взяти участь у даному проекті. У разі необхідності вчитель протягом проекту консультує учнів і спрямовує їх діяльність в потрібне русло. Вчитель збирає роботи учнів та їх бланки самооцінювання , проводить захист проекту , вказує шляхи подальшого поглиблення знань з даної теми , оцінює роботи і повідомляє результати оцінювання .

Фасилітація

Блог

Презентація учителя

Екологія свідомості!

Діяльність учнів

Проводять дослідження. Аналізують результати. Роблять висновки. Демонструють презентацію з результатами досліджень. Шукають інформацію в Інтернеті для розробки публікації. Складають план публікації. Добирають оригінальний матеріал для публікацій. в Microsoft Publisher, структурують його, пишуть доступною мовою невеликі статті, підбирають заголовки. Добирають необхідний матеріал для розміщенні на сайті. Розробляють структуру сайту. Розробляють і проводять опитування. Під керівництвом вчителя створюють власну презентацію Power Point, де висвітлюють результати свого дослідження. З результатами своєї роботи вони виступають на батьківських зборах.

Публікація

Учнівська презентація 1

Учнівська презентація 2

Учнівська презентація 3

Учнівська презентація 4

Учнівський блог: "То з кого ж бере початок справжня екологічна свідомість?"

Опитування

Онлайн анкета по темі Екологічна поведінка

Результати опитування

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться зі стартовою презентацією вчителя, відео-роликом, обговорюють ключові, змістові і тематичні питання проекту, за допомогою мозкового штурму виявляють основні ідеї в реалізації проекту.Учні захищають свою роботу, відповідають на питання вчителя та учнів, оцінюють свою роботу та роботу однокласників за нище поданою схемою самоаналізу та аналізу роботи.

Оцінювання знань також проводять згідно критеріїв розроблених у формах оцінювання презентації, публікації

Таблиця ЗХМД

Оцінювання учнівської презентації

Оцінювання учнівської публікації

Самоаналіз та аналіз роботи

Оцінювання учнівського блогу

Форма оцінювання проектної діяльності учня

Щоденник рефлексії

Опис методів оцінювання

Корисні ресурси

Сучасна екологічна ситуація у світі

Екологічне законодавство

Eкологія душі

Екологія свідомості!

Інші документи

Посилання на використані ресурси Інтернету

Вісімнадцять способів домогтися впевненості при публічному виступі

Пам'ятка для учнів

Правила ведення дискусії