Типова архітектура персонального компютера (3.3)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета

навчальна:

Ознайомити учнів з основними компонентами комп’ютера та їх призначенням; розглянути типову архітектуру ПК; вивчити основні правила ТБ при роботі у комп’ютерному класі; розвивати логічне мислення;.

пізнавальна:

Ознайомитися з безпечними прийомами роботи з комп’ютером.

виховна:

Виховувати інформаційну культуру спілкування.

Обладнання та допоміжні матеріали:

Комп’ютер, програма віддаленого доступу NetOp School. Інструктаж з техніки безпеки. таблиця “Структура комп’ютера”.

Тип уроку

Урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Організаційний момент

Перевірка присутності учнів.

Актуалізація опорних знань

 • Що таке інформація?
 • Які ви знаєте способи подання інформації?
 • Які існують види інформації?
 • Що належить до інформаційних процесів? Поясніть декілька з них.
 • Що можна використати для обробки інформації?

Вивчення нового матеріалу

Зміст

1. Типова архітектура ПК (Схема фон Неймана)

2. Поняття апаратної частини комп’ютера.

3. Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Типова архітектура ПК (Схема фон Неймана)

Комп'ютер — це пристрій, призначений для виконання заданої, чітко визначеної послідовності дій щодо обробки інформації.

Загальну схему будови сучасного комп'ютера запропонував видатний американський математик угорського походження Джон фон Нейман у червні 1945 р. Згідно з цією схемою, комп'ютер складається з таких основних частин:

центрального процесора (ЦП) та пам'яті.

Центральний процесор - це основний робочий елемент комп'ютера, призначений для безпосереднього виконання дій з інформацією.

Пам'ять — це пристрій, призначений для зберігання інформації.

Щоб здійснювати обмін інформацією між людиною та комп'ютером, загальну схему комп'ютера було доповнено так званими периферійними пристроями. Частина цих пристроїв використовується для введення інформації в комп'ютер. Це — пристрої введення інформації.

Друга частина служить для виведення обробленої комп'ютером інформації. Ці пристрої називаються пристроями виведення інформації.

Периферійні пристрої — це пристрої, призначені для обміну інформацією між людиною та комп'ютером з метою розв'язання конкретної задачі.

Пристрої введення — це пристрої, призначені для введення інформації в комп'ютер з метою її подальшої обробки.

Пристрої виведення — це пристрої, призначені для виведення обробленої комп'ютером інформації з метою її подальшого використання.

Поняття апаратної частини комп’ютера.

Апаратна частина комп’ютера – це набір пристроїв, з яких він складається.

Технічні засоби, які входять до складу комп’ютера, називаються його апаратним забезпеченням (hardware). Складові частини Персонального комп’ютера (показ скріпшотів малюнок Складові частини Персонального комп’ютера )

Розглянемо докладніше апаратну частину комп'ютера. Вона складена за вдосконаленою схемою Дж. фон Неймана. Нагадаємо, що відповідно до цієї схеми комп'ютер повинен складатися з:

 • Внутрішньої пам’яті
 • Центрального процесора
 • Пристроїв введення
 • Пристроїв виведення

Окрім того, в сучасних комп'ютерах використовуються так звані накопичувані — пристрої, призначені для постійного зберігання даних та програм.

Накопичувачі бувають на жорстких магнітних дисках (вінчестерах) (англ. hard disk — жорсткий диск) і гнучких магнітних дисках — дискетах, або флопі-дисках (англ. floppy disk — гнучкий диск). Такі накопичувачі називаються дисковими накопичувачами. Є й інші види накопичувачів.

Накопичувачі — пристрої, призначені для постійного зберігання інформації.

Дискові накопичувачі — це накопичувачі на жорстких і гнучких магнітних дисках.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

 • При роботі з комп’ютером:
 • забороняється самостійно усувати будь-які неполадки в роботі комп’ютера, незалежно від причини їх появлення;
 • забороняється самостійно виконувати під єднання та від’єднання пристроїв комп’ютера;
 • забороняється торкатися будь-яких деталей на задній панелі системного блоку.
 • Слід запобігати попаданню на екран прямих сонячних променів, що значно ускладнює читання інформації з екрану дисплея, тому дисплей повинен знаходитися під кутом 90° до вікон.
 • Пилюка на екрані погіршує зорове сприймання інформації, тому необхідно, щоб монітор був чистим. Працювати можна тільки з чистими насухо витертими руками.
 • Клавіатуру, на той час коли вона не використовується, треба тримати накритою спеціальною прозорою кришкою, що зменшує ушкодження клавіатури.
 • При роботі з мишкою треба використовувати спеціальний килимок. Це допоможе уникнути зайвого її забруднення.
 • Для отримання відповіді на запитання стосовно функціонування комп’ютера треба звернутися до вчителя або фахівця.
 • Під час роботи з комп’ютером через невеликі проміжки часу слід робити перерви. Перед перервою бажано зберегти результати роботи.
 • Дисплей комп’ютера та системний блок повинні бути розташовані на відстані не меншій, ніж 50 см. від очей, навіть і тоді, коли зображення, подані на екрані, не переглядаються. Задні та бокові стінки сусідніх комп’ютерів повинні знаходитися на відстані не меншій, ніж 1,5 м. Такої ж відстані слід дотримуватися і втому випадку, якщо не відбувається безпосередня робота з комп’ютером. Дисплей має бути зі спеціальним антистатичним покриттям.


Практична робота №1 Тема: Робота з клавiатурним тренажером

Практичні завдання

 • увiмкнiть комп'ютер i почекайте поки вiн завантажиться.
 • запустіть програму “Тренажер клавіатури”.
 • пiсля завантаження тренажера клавiатури виберiть у запропонованому меню пункт початку роботи i працюйте.
 • по вказівці учителя виберiть у запропонованому меню пункт перемикання режиму з латинського на росiйський (український) та ввiмкнiть росiйський режим роботи тренажера. Працюйте.
 • пiсля вказiвки учителя припинити роботу вийдiть з програми та вимкнiть комп'ютер.

Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал з даної теми.

Підсумки уроку

Перегляд презентації 'Структура ПК'