Тема: Призначення й структура мережі Інтернет.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Тема: Призначення й структура мережі Інтернет.

Мета: Формувати: інформаційну культуру учнів; вміння роботи з програмами-браузерами;

Пояснити: поняття всесвітньої павутини; функції інтернет-провайдера; призначення основних протоколів Інтернету;
призначення мережі Інтернет; поняття URL-адреси, IP-адреси, та доменного імені; правила адресації ресурсів в Інтернеті;
Розглянути: способи підключення до Інтернету за допомогою віддаленого доступу та через комп’ютер-шлюз локальної мережі;


Базові поняття й терміни: Інтернет, TCP/IP, IP-адреса, провайдер

Хід уроку


Організаційний етап

Ми починаємо вивчати тему «Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті».

Актуалізація опорних знань з теми «Комп’ютерні мережі»

- Бесіда з елементами опитування.


 • Що називають комп’ютерною мережею?
 • Назвіть типи комп'ютерних мереж.
 • Що може бути каналом зв'язку в комп'ютерній мережі?
 • Які типи каналів зв'язку ви знаєте?
 • Що називають протоколом передачі даних?
 • Як можна змінити адресу комп’ютера в мережі?
 • Як перевірити наявність фізичного з’єднання між ПК?


- Практичне завдання:


Початковий, середній рівень:

Створити документ WORD, та зберегти його з іменем ВашеПрізвище.doc в свою папку.

 1. Вияснити ІР-адресу вашого комп’ютера та записати її в документ.(Пуск – Панель керування – Мережні підключення – Підлючення по локальній мережі(права клавіша «мишки») – Властивості – Протокол Интернета ТСР/ІР – Властивості – ІР-адреса)
 2. Перевірити наявність фізичного з’єднання з ПК вчителя (ІР –192.168.1.52) (Пуск – Виконати – ping 192.168.1.52). Результатперевірки записати в документ.
 3. Вияснити, яке мереживне обладнання встановлено на вашому ПК. (записати в документ модель мереживної карти). (Пуск – Панель керування – Система – Устаткування – Диспетчер пристроїв – Мережні плати).


Достатній, високий рівень: Створити документ WORD, та зберегти його з іменем ВашеПрізвище.doc в свою папку.

 1. Вияснити ІР-адресу вашого комп’ютера та записати її в документ.
 2. Перевірити наявність фізичного з’єднання з ПК вчителя (ІР –192.168.1.52). Результат перевірки записати в документ.
 3. Вияснити, яке мереживне обладнання встановлено на вашомуПК. (записати в документ модель мереживної карти).

Мотивація

Працюючи з локальною мережею ми маємо доступ до інформації, яка розміщена на комп’ютерах нашої школи. А як бути, якщо необхідна інформація знаходиться на сервері що знаходиться в Росії або Великобританії? (Учні висловлюють власні думки - Інтернет). Спробуйте одним реченням охарактеризувати термін – мережа Інтернет.

Оголошення теми уроку.

Вивчення нового матеріалу. Створення опорного конспекту.

Короткий огляд правил роботи з програмою «Оpera»


Самостійна робота учнів:

Інструктивна картка

 1. Запуск програми «Оpera» - ярлик на робочому столі.
 2. В адресній стрічці ввести адрес: http://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет
 3. Опрацювання теоретичного матеріалу (При натискуванні на синіх словах здійснюється перехід на іншу сторінку).
 4. Знайти відповіді на питання та тлумачення понять. Відповіді оформити у вигляді документа WORD або PowerPoint:
 • АRРАNЕТ:
 • Інтернет;
 • IP- адрес;
 • TCP/IP;
 • DNS (Domain Name Server - доменне ім'я серверу).


Творча лабораторія:

"Що потрібно для підключення комп’ютера домережі Інтернет?" Три групи учнів готують власний варіант відповіді. По закінченні часу підготовки на основі підготовлених варіантівформується блок-схема варіантів підключення до мережі Інтернет.

Узагальнення (бесіда)

План:

 • Створення мережі АRРАNЕТ (60-ті роки), розробка ІР-протоколу.
 • Поява локальних мереж (70-ті роки), використання ІР-технології.
 • Освітній проект NSFNЕТ (80-ті роки).
 • Поява терміну "Інтернет", прокладання "базової Інтернет".
 • ІР-адреса.
 • Протоколи передачі даних.
 • Доменні імена - DNS

Повторення основних понять. Письмово. Закінчіть речення:
 1. Мережа американського військового відомства, що стала попередницею мережі Інтернет — АRРАNEТ
 2. Всесвітня комп'ютерна мережа, що є сукупністю різнорідних комп'ютерних мереж та окремих комп'ютерів, яка використовує стек протоколів ТСР/ІР для передачі інформації між користувачами називається — Інтернет.
 3. Запис, який точно визначає місцезнаходження комп'ютера в Інтернеті — IP- aдpec.
 4. Основний транспортний протокол передачі даних в мережі Інтернет — TCP/IP.
 5. DNS ім’я — доменне ім’я яке є послідовністю слів, розділених крапками.

Практичне завдання

Інструктаж з техніки безпеки.


Створення підключення до мережі Інтернет за допомогою «Майстра нових підключень» (Dial-Up).

(Для вчителя - Драйвер модему повинен бути встановлений на кожному ПК)

Завдання 1

 1. Запустити програму створення з’єднання віддаленого доступу: Пуск, Настройка, Сетевые подключения, Мастер новых подключений, Далее.
 2. У діалоговому вікні Мастер новых подлючений вибрати Подключение вручную, Далее.
 3. Вибрати тип підключення, та його назву, ввести номер телефону дозвону(905), ввести логін(guest) та пароль(guest) для доступу на сервер провайдера.


"Налаштування з’єднання віддаленого доступу".

Завдання 2.

 1. Відкрити папку Сетевые подключения. У цій папці знаходяться значки створених з’єднань. Їх може бути декілька.
 2. Виберіть з’эднання. Клацніть на його значку правою кнопкою миші. У контекстному меню, що відкрилося, виберіть пункт Свойства відкриється діалогове вікно властивостей нового з’єднання
 3. На вкладці Общие перевірте правильність введення телефонного номера постачальника послуг Інтернету і правильність вибору і налаштування модему. У разі потреби внесіть необхідні зміни.
 4. На вкладці Тип сервера відключити всі мережні протоколи крім протоколу TCP/IP.
 5. Клацніть на кнопці ОК і закрийте діалогове вікно налаштування властивостей протоколу TCP/IP.
 6. Клацніть на кнопці ОК і закрийте діалогове вікно налаштування властивостей з’єднання.


" Мобільний Інтернет".

Завдання 3.

 1. Зв’язатися з оператором для отримання налаштувань для підклю-

чення до мережі Інтернет(Сайт – kyivstar.net).

 1. Підключити телефон та встановити драйвер модему
 2. Налаштувати з’єднання.
 3. Відключити з’єднання за технологією ADSL.
 4. Запустити програму "Опера".
 5. Зайти на сайт – kyivstar.net.

Домашнє завдання

Опрацювати конспект.

Підсумок уроку

Оголошення оцінок.


Сергій Шевченко