Текстовий редактор. Введення тексту, редагування тексту. Перевірка орфографічних та граматичних помилок.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

== Тема уроку: Текстовий редактор. Введення тексту, редагування тексту. Перевірка

            орфографічних та граматичних помилок. ==


== Мета уроку: ==

ознайомити учнів із призначенням текстових процесорів, способами
            запуску процесора MS Word, елементами віконного інтерфейсу 
            MS Word, з поняттям редагування тексту та комбінацією клавіш для 
            редагування тексту; мати уявлення про функціональні можливості
            тексового процесора MS Word; сформувати практичні навички 
            використання можливостей редактора MS Word для редагування та
            перевірки орфографічних та граматичних помилок; розвивати в учнів 
            грамотність, естетичні здібності, увагу, пам’ять, вміння правильно 
            оформлювати тексти; виховувати в учнів любов до предмета; 
            дотримання правил охорони праці й техніки безпеки, пожежної 
            безпеки.
                             

== Хід уроку ==

1. Організаційний момент Перевірка готовності учнів до уроку. Запис відсутніх до класного журналу.

2. Мотивація навчальної діяльності учнів Можливо, ви вже ознайомлені з текстовим процесором MS Word і вмієте створювати тексти за допомогою цієї програми. За допомогою Word ви можете не просто набрати текст, але й оформити його на свій смак: додати до нього таблиці, графіки, картинки й навіть звуки і відео зображення. Word допоможе вам скласти простого листа і складний, об’ємний документ, яскраву вітальну листівку чи рекламний блок. За своїми функціями Word наближається до видавничих систем і програм верстки. Це значить, що в цьому редакторі можна повністю підготувати до друку журнал, газету чи навіть книгу, створити веб-сторінку.

3. Актуалізація опорних знань учнів

Запитання до учнів: 1. Які ви знаєте текстові редактори?

2. Яке призначення текстових редакторів?

3. Дайте означення текстового редактора.

4. Вивчення нового матеріалу

Крім текстових редакторів, для обробки текстів нині використовують програми, що мають назву текстові процесори. Як правило, текстові редактори мають менше можливостей і використовуються для підготовки текстів нескладної форми. Текстові процесори є розширенням текстових редакторів у тому розумінні, що вони мають додаткові широкі можливості, які можна використати під час підготовки складних за формою текстів.

Завдання до учнів: Дайте означення текстового процесора. Прогнозована відповідь (учні записують означення в зошит). Текстовий процесор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати і формувати текст, вставляти в нього малюнки і таблиці, перевіряти правопис, створювати перенос слів та багато інших складних операцій. Найбільш популярним текстовим процесором є MS Word.

Microsoft Word – це фактично одна з найбільш використовуваних програм із пакета Microsoft Office. На прикладі Word дуже зручно вивчати інтерфейс усіх інших програм сім’ї Microsoft Office.

Основні можливості Microsoft Word: • можливість створення нового документа за допомогою спеціальних шаблонів; • можливість одночасного відкриття і роботи з великою кількістю документів; • автоматична перевірка орфографії, граматики і навіть стилістики під час введення документа; • автоматична корекція найбільш часто повторюваних помилок; • розширені можливості форматування документа. • використання стилів; • можливість автоматизації вводу повторюваних і стандартних елементів тексту; • зручні механізми роботи з посиланнями, зносками, колонтитулами; • включення в текст елементів, створених в інших програмах Microsoft Office, – графічні зображення, електронні таблиці і графіки, звуки, відео зображення тощо; • можливість підготовки простих електронних таблиць і гіпертекстових документів; • можливість роботи з математичними формулами; • можливість автоматичного створення вказівок і заголовків документа; • вбудований Майстер підказок та об’ємна система допомоги.

Запитання до учнів:

1. Як запустити Microsoft Word?

2. Що таке інтерфейс програми?

Учитель. Пропоную ознайомитися з інтерфейсом програми MS Word. Діти запускають програму MS Word. Учитель керує діями учнів і пояснює новий матеріал. За замовчуванням, у вікні Microsoft Word знаходяться дві панелі інструментів: стандартна і панель форматування. Перша призначена для виконання основних дій з документами – створювання, відкриття, зберігання, перегляду, друк тощо. Друга – для форматування, тобто оформлення тексту документа: вибору шрифтів, їх розмірів і накреслення для різних частин тексту, вирівнювання абзаців, створювання маркованих списків тощо. Кожну з панелей можна розмістити в зручному місці вікна, перетягуючи мишею.

Запитання до учнів: Які дії потрібно виконати, якщо одна з панелей зникла?

Можливі варіанти відповідей:

1. Сервіс Настройка Панель інструментів.

2. Вигляд Панель інструментів.

3. З контекстного меню у правій верхній частині вікна.

Аналогічно можна додати різні команди на будь-яку з панелей інструментів або видалити. Під час відкриття або зберігання документа його тип розуміється системою за замовчуванням відповідно до розширення в імені файла. Але за необхідності можна перетворити тип документа, що відкривається або зберігається, на той, який потрібен. У редакторі MS Word реалізований SDI-інтерфейс, тобто в його вікні можна створювати і редагувати лише один документ. Але ніщо не заважає відкрити на робочому столі два або більше вікон MS Word розмістити їх у зручному вигляді, користуючись контекстним меню панелі задач, завантажити кожне з них свій документ і обмінюватися інформацією між вікнами у стандартний спосіб. Відкриття документа. Створення нового Після запуску MS Word його вікно готове до створення нового документа. Текст у цьому редакторі набирається так само, як і в будь-якому іншому текстовому редакторі. Миготливий курсор указує куточок робочої області. Для його переміщення використовуються, як звичайно, клавіші керування курсором і їх комбінації. Найзручніше переміщувати курсор мишею: слід просто клацнути в потрібному місці документа. Зверніть увагу на те, що курсор миші в робочій області має форму І, що дозволяє позиціонування його точно в потрібне місце. Текстовий редактор MS Word автоматично переносить текст на наступний рядок, коли поточний досяг правого поля. Користувач не повинен стежити за перенесенням слів: за замовчуванням, якщо частина слова не вмістилася в поточному рядку, все слово буде перенесене на наступний. За допомогою підпункта Параметри меню Вигляд цей режим можна змінити: скасувати перенесення тексту взагалі або зажадати перенесення тексту на наступний рядок, якщо досягнуто межі вікна, а не правого поля. Ці параметри впливають на вигляд надрукованого документа.


Запитання до учнів: 1. Для того щоб набрати слово з великої літери, які потрібно виконати дії? (Shift+ потрібна буква)

2. Що треба зробити, щоб набрати кілька слів підряд з великої літери? (Увімкнути Caps Lock)

3. Що робити в ситуації, якщо ви, не вимкнувши Caps Lock, набрали цілий абзац великими літерами, а потрібно маленькими? (Виділити текст і натиснути комбінацію клавіш Shift +F3 або Виставити команду Усі великі на стандартну панель інструментів ) Після обговорення вчитель пропонує учням набрати текст: «МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ ІНФОРМАТИКА», а потім змінити його регістр. 4. Як перейти на новий абзац? (Клавіша Enter ) Учитель. Поділ тексту на абзаци зручний, оскільки основні елементи форматування – вирівнювання, встановлення міжрядкових інтервалів, шрифти тощо – застосовуються саме до абзаців як до окремих структурних одиниць тексту. Що означає відредагувати текст? Редагування тексту – це зміна або доповнення вже готового документа.

Запитання до учнів: 1. Яку дію потрібно виконати над текстом чи частиною тексту, перш ніж почати його редагувати? (Виділити) 2. Які ви знаєте способи виділення тексту? 1) Натиснути ліву клавішу миші, провести по тексту. 2) Shift + стрілки переміщення курсору. 3) Подвійний клік лівою кнопкою миші на слові – виділити слово. 4) Потрійний клік лівою кнопкою миші зліва від рядка – виділити рядок. 5) Ctrl+ клік лівою кнопкою миші зліва від рядка – виділити речення. 6) потрійний клік лівою кнопкою миші зліва від абзацу – виділити абзац. У формі подібного діалогу під керівництвом учителя учні вивчають призначення керувальних клавіш клавіатури.

Учитель. Під час набору тексту можуть виникнути орфографічні та граматичні помилки. Яка між ними різниця з точки зору української мови? Граматичними помилками у MS Word вважається неправильне написання слів, неправильне використання великих літер, некоректне перенесення слів, написання слів разом та ін. Орфографічними помилками у MS Word є неправильне сполучення слів у реченні, некоректне застосування розділових знаків тощо. Ймовірні орфографічні помилки підкреслюються зеленими хвилястими лініями, граматичні – червоними. Щоб виконати перевірку правопису в автоматичному режимі, потрібно встановити курсор на слові з помилкою, натиснути праву кнопку миші і вибрати зі списку правильний варіант. Існують ще деякі правила набору тексту. Наприклад, перед розділовим знаком (крапкою, комою, двокрапкою, знаком оклику, знаком питання тощо) пропуск не ставиться, але після знака – обов’язково! Ще треба слідкувати, щоб у реченні між словами не було подвійного чи потрійного пропуску. Для того щоб побачити приховані символи, потрібно на панелі інструментів Стандартна ввімкнути кнопку Недруковані знаки.

5. Закріплення вивченого матеріалу

Повторити дії з об’єктами у Windows.

6. Підбиття підсумків уроку

Учні відповідають на запитання учителя.

7. Домашнє завдання

Вивчити конспект.


Підготувала і провела Лазар Віра (МІ-53)