Створення текстових документів. Введення та редагування текстів. (9 клас)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема

Створення текстових документів. Введення та редагування текстів.

Мета

ознайомитися з поняттями текстовий процесор, текстовий редактор, фрагмент тексту; розглянути методи виділення фрагментів тексту та робота з ними, використання спеціальних клавіш та їх комбінації; сформувати вміння вводити текст, виділяти суцільні і несу цільні текстові фрагменти, копіювати і переміщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обміну, в межах одного або між різними документами.

Тип уроку

комбінований

Обладнання

конспект, дидактичні матеріали, ПК з встановленими програмами Microsoft Office Word та NetOp School

Хід уроку

1. Організація класу

2. Вивчення нового матеріалу

Довгий час знання, яких набувала людина протягом життя, передавались усно від покоління до покоління, що не забезпечувало безперервного поповнення бази знань людства в цілому. Вирішення цієї проблеми забезпечила поява писемності, яка дозволяла накопичувати інформацію.

Спочатку люди викарбовували написи на камінні, потім видавлювали гострими паличками на глиняних дощечках. Писали паличками на папірусі, пензликами на шовку і перами на папері. Гусяче перо змінили ручки з металевим пером, а їх – графітові олівці, авторучки, а згодом друкарські машини.

Проте в роботі залишалось незмінним головне: щоб внести зміни в текст, його потрібно було щоразу переписувати або передруковувати. І лише застосування комп’ютерів і спеціальних програм принципово змінило технологію роботи з текстом.

Для роботи з текстом на ПК використовують: текстові редактори, текстові процесори і видавничі системи.

Текстовий редактор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати, форматувати та зберігати текст. (Блокнот, WordPad)

Текстовий процесор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати й форматувати текст, вставляти малюнки і таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій. (Microsoft Word, OpenOffice)

Настільна видавнича система – це програма, за допомогою якої можна створювати високоякісні оригінал-макети, що містять текст і графічні зображення для тиражування в друкарні. (Adobe PageMaker, Publisher, Corel Ventura).

Найпростіші текстові документи складаються тільки з текстових об’єктів: символів, слів, речень, рядків, абзаців, сторінок. Складніші системи опрацювання текстової інформації дозволяють включати у текстовий документ і нетекстові об’єкти: графічні зображення, таблиці, формули, діаграми, схеми, карти тощо. Кожен з цих об’єктів має свої властивості.

Об’єкт Властивості об’єкта
Символ Шрифт, розмір, колір, накреслення, зсув, інтервал між символами
Абзац Відступи від країв лівого і правого поля, відступ першого рядка, вирівнювання, міжрядковий інтервал, інтервали перед абзацом і після
Сторінка Розмір аркуша сторінки, її орієнтація, розмір полів, нумерація, колонтитули
Таблиця Кількість рядків і стовпців, їх висота і ширина, вирівнювання по ширині і висоті
Графічні зображення Тип, розмір, кольори, розміщення, спосіб обтікання текстом

Існує багато форматів файлів, в яких системи опрацювання текстів зберігають текстові документи. Найпоширенішими серед них є:

Формат Характеристики
TXT У файлі зберігається тільки текст з розбиттям на абзаци і без форматування
DOC У файлі зберігається текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей
RTF У файлі зберігається текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей. Крім того, містяться додаткові відомості про форматування об’єктів, що дозволяє опрацьовувати ці документи в різних системах опрацювання текстів різних операційних систем

Запустити програму Word можна такими способами:

 1. Пуск → Програми → Microsoft Office → Microsoft Office Word
 2. Ярлик Microsoft Office Word на робочому столі
 3. Відкрити файл існуючого текстового документа


Запустивши програму Microsoft Word, яку ми будемо детально вивчати, на екрані монітора ми побачимо вікно програми. Це вікно складається з наступних елементів:

 • Рядок заголовка (містить символ програми, ім’я документа, назву програми та кнопки керування вікном)
 • Рядок меню (Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервіс, Таблиця, Вікно, Довідка)
 • Панелі інструментів (стандартна, форматування; малювання, таблиці і границі, настройка зображення і т.д.)
 • Лінійки (горизонтальна і вертикальна)
 • Смуги прокрутки (горизонтальна і вертикальна)


Для створення нового документу можна скористатись кількома способами:

 1. меню Файл → Создать;
 2. кнопка Создать на панелі інструментів Стандартна;
 3. комбінація клавіш Ctrl+N.


Відкривання документа:

 1. Файл → Открыть;
 2. кнопка Открыть на панелі інструментів Стандартна;
 3. комбінація клавіш Ctrl+O.


Зберігання документа:

 1. Файл → Сохранить;
 2. Файл → Сохранить как…;
 3. кнопка Сохранить на панелі інструментів Стандартна;
 4. комбінація клавіш Ctrl+S.


Друк документа:

 1. Файл → Печать;
 2. кнопка Печать на панелі інструментів Стандартна;
 3. комбінація клавіш Ctrl+P.


Окрім введення тексту, над усіма об’єктами можна здійснювати різноманітні операції редагування:

 • Копіювати
 • Вставляти
 • Переміщати
 • Видаляти
 • Замінювати об’єкти.

та форматування:

 • Змінити тип шрифту
 • Змінити розмір шрифту (кегль)
 • Встановити параметри накреслення (жирний, курсив), підкреслення та закреслення
 • Встановити параметри вирівнювання абзаців на сторінці
 • Встановити потрібний міжрядковий інтервал
 • Створити нумерований та маркований список

3. Практична робота

У середовищі текстового процесора MS Word створіть новий текстовий документ. Використовуючи операції копіювання та вставляння текстових фрагментів, наберіть та відредагуєте текст пісні «Там, де нас нема» групи «Океан Ельзи». Збережіть набраний текст у файлі пісня.doc у власній папці.


Океан Ельзи

"Там,де нас нема"

Вступ.


Там, там, там, тiльки там, де нас нема - там не падає зима

Тiльки там, тiльки там де нас нема з неба

Там, там, там, тiльки там, де нас нема - там не падає вона

Тiльки там, тiльки там де нас нема й не треба


Там, там, там, тiльки там, де нас нема - ходять всi на головах

Тiльки там, тiльки там де нас нема ходять

Там, там, там, тiльки там, де нас нема - ходять всi на головах


I питаються у нас.

Де ви є?

Де ви є?


Приспів:

Скажi менi, чому не можу

Забути те, чого нема

Скажi менi, чому не можу

Забути те, що,

Те, що навколо зима.


Програш:


Там, там, там, тiльки там, де нас нема - там не падає зима

Тiльки там, тiльки там де нас нема люди

Там, там, там, тiльки там, де нас нема - там тече жива вода

Тiльки там, тiльки там де нас нема всюди.


Там, там, там, тiльки там, де нас нема - менше льоду, нiж тепла

Тiльки там, тiльки там де нас нема льоду

Там, там, там, тiльки там, де нас нема - ходять всi на головах

I тече жива вода не для нас.


Приспів:

Скажi менi, чому не можу

Забути те, чого нема

Скажi менi, чому не можу

Забути те, що,

Те, що навколо зима.4. Засвоєння вивченого матеріалу

Фронтальне опитування

 • Яке призначення програми текстового редактора?
 • Як запустити програму Word?
 • Які ви знаєте елементи вікна Word?
 • Як створити новий документ?
 • Як відкрити існуючий текстовий документ?
 • Як зберегти документ під попереднім ім’ям (під новим ім’ям)?
 • Як надрукувати документ?

5. Домашнє завдання

Опрацювати конспект

6. Підбиття підсумків уроку

Оголошення оцінок