Створення таблиць в текстовому процесорі Word

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема уроку: „Створення таблиць в текстовому процесорі Word”

Мета уроку: узагальнити знання учнів з попередніх тем; навчити учнів створювати таблиці та працювати з ними; сформувати основні вміння роботи з таблицями.

Тип уроку: комбінований.


Хід уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Вчитель. Сьогодні на уроці ми з вами узагальнимо знання, які ви здобули на попередніх уроках і розглянемо нову тему.

Програма Microsoft Word являє собою могутній текстовий процесор, який використовується для створення і редагування документів, вставки і видалення тексту, а також створення графічних зображень. З його допомогою можуть бути створені друковані документи широкого спектру призначення: звіти, методичні матеріали, бланки, серійні листи і т.д. Програма є складовою частиною пакету сервісних програм Microsoft Office, створеного для задоволення різних професійних і інших запитів.

Основна мета даного заняття полягає в тому, щоб дати вам змогу перевірити свої знання по Microsoft Word, встановити, наскільки ви готові самостійно оформляти свої документи.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Вчитель: А зараз ви відповісте на деякі питання, щоб пригадати матеріал з попередніх уроків.

1. Як можна увійти в текстовий процесор Word?

Учень: Вхід у текстовий процесор Microsoft Word можна здійснити різними способами:

• Натиснути кнопку Пуск, яка розташована у лівому нижньому куті у системі Windows (за допомогою лівої кнопки миші або клавіатури), вибрати пункт Програми, а потім — Microsoft Word.

• Двічі натиснути мишею на ярлику Microsoft Word, який у більшості конфігурацій Windows розташовано на робочому столі.

2. Перед вами лежить додаток 1. Візьміть його і скажіть з яких елементів складається вікно програми – редактора?

Вікно програми Word.jpg

Вікно Microsoft Word

Учні:

1. Рядок, котрий містить назву програми й документа та кнопки керування вікном програми;

2. Рядок меню;

3. Панель інструментів Стандартна;

4. Панель інструментів Форматування;

5. Лінійка;

6. Робоче поле документа;

7. Смуги прокручування і кнопки задання вигляду документа (лівий нижній кут);

8. Панель інструментів Малювання;

9. Рядок статусу, що містить деякі відомості про поточну сторінку документа.

3. Що називають форматуванням тексту?

Учень: Форматувати текст означає надати йому такого вигляду, який потрібен користувачу або який має деякий зразок.

Форматування виконують за допомогою кнопок панелі форматування або команд з пункту головного меню Формат. Вони дають змогу задати наступне:

1) стиль документа (звичайний чи інший);

2) назва шрифту;

3) розмір символів у пунктах (28 пунктів = 1 см);

4) вигляд шрифту(товстий (Ж), курсив (К), підкреслений (Ч);

5) вирівнювання рядків абзацу (до лівого краю, до центру, до правого краю, двобічне);

6) нумерований список;

7) маркований (позначений) список;

8) фрагмент у рамці повністю або частково;

9) заливку кольором вибраного фрагмента;

10) колір букв у вибраному фрагменті тексту.

ІV. Пояснення нового матеріалу.

Вчитель: Зараз ми розглянемо побудову таблиць (демонстрація за комп’ютером). Такі дані як, наприклад, списки працівників фірм з анкетними даними, інформація про друзів чи дані виробничого характеру варто наводити у вигляді таблиць.

Таблиці призначені для наочного подання інформації.

Елементами таблиці є клітинки (комірки), рядки, стовпці, рамки і дані, які є в клітинках.

Таблиці створюють засобами пункту Таблиця основного меню. Є три способи створення таблиць за допомогою таких команд:

  • вставити таблицю;
  • намалювати таблицю;
  • перетворити текст в таблицю.

Розглянемо перший спосіб. Внаслідок виконання команди Таблиця/Вставити/Таблицю... отримаємо Діалогове вікно, де треба задати кількість стовпців і рядків майбутньої таблиці. Після натискання на кнопку ОК порожня таблиця розташується в документі там, де стояв текстовий курсор. Вводять у таблицю дані і відображають рамки.

Вставка таблиці.jpg

Другий спосіб. Після виконання команди Таблиця/Намалювати таблицю, з'явиться панель інструментів Таблиці та межі (рис. 2).

Таблиці та межі.jpg

Рис. 2 Панель інструментів Таблиці та межі

Курсор миші набуде вигляду олівця. На цій панелі вибирають тип лінії, її товщину, колір. Розмістивши курсор-олівець у потрібному місці документа, рисують структуру таблиці: спочатку зовнішній прямокутник, а пізніше — усі потрібні лінії. Клацнувши двічі в клітинці, можна вводити дані. Щоб продовжити рисування, треба клацнути на кнопці з зображенням олівця, а щоб витерти намальоване — вибрати гумку.

Третій спосіб є дуже зручним: спочатку треба ввести дані, не задумуючись над виглядом таблиці. Між даними обов'язково треба набирати розділювач — символ, якого немає в даних, наприклад, кому, крапку чи інше. Введений текст виділяють і застосовують команду Таблиця/Перетворити/Текст у таблицю... .

Розглянемо основні дії, застосовувані над таблицями та їхніми елементами.

  • Щоб ввести дані в клітинку, потрібно спочатку клацнути на ній мишею (встановити курсор в клітинці).
  • Щоб переміщатися по таблиці, натискають на клавіші Таb (вперед), Shift + Таb (назад) чи на клавіші зі стрілками (клавіші управління курсором).
  • Щоб змінити розташування обмежувальних ліній, їх перетягують за допомогою миші. Можна вставляти чи вилучати рядки і стовпці. Клітинки можна об'єднати, виокремивши їх, застосувавши команду Об'єднати клітинки чи натиснувши на відповідну кнопку на панелі інструментів.

Дані в клітинках (чи у всій таблиці) вирівнюють вертикально відносно верхньої чи нижньої межі або по середині; а також, як звичайно, горизонтально по відношенню до лівого краю, правого, центру (контекстне меню – Вирівнювання в клітинці...).

Розміщення тексту в таблиці

На аркуші створюють таблицю потрібної конфігурації. Межі таблиці доцільно зробити прозорими. Певні комірки можна заповнювати об'єктами, графікою та текстом, напрям якого може бути змінений. Для зміни напрямку тексту використовують команду Формат /Напрямок тексту.

Напрямок тексту.jpg

Рис 3. Вибір напрямку тексту

Однак, такий спосіб має недоліки, зокрема не можна вкраплювати об'єкти в текст, що є в комірці. Висота комірок не є фіксованою, тобто, якщо текст комірки змінюється, то й її висота змінюється і таблиця може зайняти наступну сторінку, що змінить вигляд макету документа.

V. Підсумки уроку і повідомлення д/з.