Створення баз даних

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Створення баз даних. Таблиці.

Мета: Закріпити знання про структуру баз даних у MS-Access. Сформувати навички проектування та створення баз даних, введення та редагування даних в таблиці. Навчити учнів задавати полям різні типи даних.

Хід уроку

Мотивація навчальної діяльності учнів.

Сьогодні ми будемо самостійно створювати таблиці - основний атрибут сучасної СУБД.

Оголошення теми уроку.

Відтворення і корекція опорних знань учнів.

-дати означення понять:база даних, система управління базами даних;

-перелічити основні об'єкти СУБД Access;

-сформулювати означення головного об'єкта - таблиці;

-скласти логічну схему створення БД.

Під час опитування потрібно охопити якомога більшу кількість учнів, при необхідності учні коректують та доповнюють відповіді товаришів.

Вивчення нового матеріалу.

Матеріал уроку доцільно вивчати в такій послідовності:

1.) запуск MS-Access;

2.) ознайомлення з інтерфейсом та структурою MS-Access;

3.) створення таблиць;

4.) заповнення таблиць.


Запуск MS-Access відбувається аналогічно до всіх уже відомих учням програм - з допомогою іконки на робочому столі або через кнопку "Пуск".

При запуску Access відкривається вікно, в якому можна вибрати дію: створити нову базу чи відкрити ту, що є на диску.

Зовнішній вигляд програми подібний до інших програм пакету Microsoft Office, які вивчались раніше. Але є важлива відмінність - панель інструментів змінюється в залежності від того, з яким об'єктом працювати.


Таблиці - це об'єкти, в яких безпосередньо зберігаються дані.

Створити таблицю можна, вибравши у вікні БД вкладку "Таблица" і використавши Конструктор або Майстер, але є й інші способи:

Таб.1.JPG

Для заповнення таблиці необхідно перейти в режим заповнення таблиці, відкривши її.

Таблиці складаються з полів та записів. Полями називаються стовпчики, а рядки - записами. Внести запис до таблиці означає заповнити даними рядок. Щоб створити таблицю необхідно визначити її поля, типи даних цих полів, а іноді деякі додаткові властивості цих полів. Не всі дані займають в комп'ютері однаковий об'єм. Для їх компактного зберігання необхідно чітко визначити їх тип.

В Access передбачені наступні типи даних:

Текстовий - для введення тексту довжиною до 255 символів. Цей тип даних встановлюється за замовчуванням.

Поле МЕМО - для введення заміток або довгих описів.

Числовий - для введення числових даних.

Дата/час - для введення часу і дати.

Грошовий - використовується для роботи з грошовими величинами.

Лічильник - для введення числа, яке автоматично збільшується на одиницю при додаванні в таблицю нового запису.

Логічний - для збереження логічного значення Так або Ні.

Об'єкти OLE - використовуються для збереження в таблиці OLE-об'єктів (наприклад, малюнків, звуків, документів Word та ін.).

Гіперпосилання - для запису в таблицю гіперпосилань.


Поради щодо грамотного та раціонального створення таблиць:

-інформація в таблицях не повинна дублюватися.

-бажано, щоб кожна таблиця містила інформацію лише на одну тему.

-не рекомендується включати до таблиці дані, що утворюються внаслідок обчислень.

-інформацію про об'єкт бажано розбивати на мінімальні одиниці.


Практична робота учнів.

Учням пропонується виконати завдання згідно поданого плану:

1. Завантажити БД Access.

2. В діалоговому вікні Microsoft Access створити нову базу даних. Ввести назву бази даних - "Школа - прізвище". (Прізвище пише кожен своє).

3. Зберегти БД "Школа ..." в вказаному місці.

4. В режимі Конструктора створити таблицю Учень.

Таб.2.JPG

Для полів: Прізвище, Ім'я, По-батькові, Домашня адреса, вибрати тип поля - текстовий, для поля № справи - лічильник, Дата народження - дата/час.

5. Перейти в режим заповнення таблиці. Ввести в таблицю дані про 5 учнів (для зручності - з цього ж класу).

6. Закрити таблицю (зберігаючи всі зміни) і вийти із Access.


Підведення підсумків роботи.

Учні звітують про успішність виконання практичного завдання, колективно обговорюються проблеми та помилки, що виникли під час роботи.

Закріплення вивченого теоретичного матеріалу.

Учням пропонується дати відповіді на запитання:


Чим відрізняється режим Конструктора від Мастера таблиц?

Чим відрізняється автоматичний спосіб створення таблиць від ручного?


Домашнє завдання.

Опрацювати конспект уроку.