Створення, збереження, друкування текстового документа

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема уроку: Створення власного текстового документу. Вставка тексту з іншого файлу, з іншого робочого вікна. Вставка об’єктів. Шаблони. Збереження тексту на зовнішніх носіях. Друкування тексту.

Навчальна мета. Виробити навички створення нового документу, використовуючи шаблони. Сформувати вміння вставляти до документа інші об'єкти; зберігати та друкувати потрібний макет. Виховна мета. Виховувати в учнів уважність та відповідальність при виконанні завдань при створенні документа. Розвивальна мета. Розвивати творчі здібності та логічне мислення учнів при виконанні завдань. Тип уроку:комбінований

Хід уроку:

 • Організаційний момент.
 • Повторення пройденого матеріалу тестування.
 • Пояснення нового матеріалу.

Способи створення нового документа:

 1. Контекстне меню об’єкта "Рабочий стол". Вказівка Создать / Документ Microsoft Word
 2. Вікно Мой Компьютер або програма Проводник. Вказівка Файл/Создать/документ Microsoft Word
 3. Основне меню редактора Word. Вказівка Файл/Создать. Включити опцію Документ та вибрати Шаблон:Общие, Письма и факсы, Записки, Другие документы, Web-страницы, Шаблоны Office
 4. Кнопка стандартної панелі інструментів (документ створюється на базі шаблону Normal). Файли - документи, що створюються за допомогою редактора Word, мають стандартне розширення .DOC. Перед введенням тексту слід вибрати шрифт, його розмір, формат.

В редакторі Word є можливість переносити слова командою меню: Сервис /Язык/Расстановка переносов.


Вставка об’єктів в документ.

При роботі з документом під об’єктом розуміють результати роботи інших програм чи зображення з бібліотеки малюнків. Якщо створенний об’єкт зберігається у деякому файлі, то вставити його до документу можна за допомогою вказівки Вставка/Объект/Вставка из файла
У комплект постачання Word входить колекція малюнків в складі Clip Gallery. Відповідно до документу можна вставити вибраний малюнок з цієї колекції, скориставшись вказівкою Вставка/Рисунок/Картинки. Можлива вставка в документ спецсимволів або символів іншого шрифта:
Вставка/Символ.
В результаті з’являється діалогове вікно, в якому вибираємо потрібний символ та вставляємо його до документу. Редактор дозволяє використовувати фігурний текст, використовуючи об’єкт WordArt. Вибираємо вказівку Вставка/Рисунок/Об’єкт WordArt або за допомогою кнопки панелі інструментів Рисование.

Шаблони.

  Шаблон - це особливий тип документа, який містить основні засоби для створення остаточного зовнішнього вигляду документа та 
  використовується як зразок для створення нових документів. Він являє собою макет тексту графічних об'єктів та форматування для документа.
Шаблон - це звичайний документ з розширенням .DOT. Word дозволяє відкривати та редагувати шаблони. Можна перетворювати документ в шаблони. Основна відмінність між документами і шаблонами заключається в їх використанні.

Шаблон визначає такі характеристики нового документа:

 • Текст, надписи і малюнки, які повинні з'явитися у кожному новому документі (колонтитули, інформація про автора, поля для дати, часу, емблема та інше).
 • Стилі для форматування азаців і символів.
 • Спеціально налагоджені панелі інструментів, меню, комбінаціі клавіш.
 • Макроси Word Basic.
 • Елементи автотексту.

Програма Word включає кілька шаблонів і майстрів для створення різних видів документів, які використовуються найчастіше.

  Майстер - це програма, за допомогою якої користувачеві задаються питання та на основі одержаних 
  відповідей автоматично створюється розмітка та формат потрібного документа. 

За допомогою Word можна створити такі документи:Деловые письма, Отчеты, Брошюры, Справочники, Резюме та інше.
Створення нового документа на основі шаблона, який відрізняєтьcя від Normal.dоt, здійснюється за допомогою вказівки: Файл\Создать\Вибрати в діалоговому вікні:Создание документа потрібний шаблон. При роботі з документом використовується поняття стиля.

  Стилем називається група форматів, яка позначається унікальним іменем. 

Користувач може вибрати формати, які необхідно застосувати та присвоїти цій групі форматів унікальне ім’я. Далі за один крок можна застосувати всю вибрану групу форматів до виділеного фрагменту: Форматирование\Стиль. Вибране ім'я.
Розрізняють стилі двох видів: стиль символу та стиль формату.

Word пропонує стандартні стилі:

 • Обычный
 • Заглавие 1…9
 • Список нумерованный
 • Список маркированный
 • № страницы
 • Текст примечаний

(Всі стандартні стилі зберігаються у шаблоні Normal.dot)

Збереження документу на диску.

 • Файл/Сохранить
 • Файл/Сохранить как.

Word дозволяє особливо важливі файли захищати від сторонніх осіб за допомогою паролів:

 • Пароль для открытия файла
 • Пароль разрешения записи (Сервис/Параметры/Сохранение)

Друкування документів.

Вказівка: Файл/Печать. В діалоговому вікні можна встановити:

 • Тип принтера.
 • Кількість друкованих копій.
 • Діапазон друкованих сторінок.

Дозволяється режим Печать в файл (в подальшому цей файл можна вивести на друк, не використовуючи Word)
Можна встановити параметри при друкуванні:

 • Черновой.
 • Фоновая печать.
 • Графический объект.

Закріплення нового матеріалу.

 • Назвіть один з можливих способів створення власного текстового документу.
 • Дайте визначення шаблону, стилю.
 • Яким чином здійснюється вставка в документ малюнка, фігурного тексту, спецсимволу.
 • Чи можна захистити документ від стороннього втручання?Якщо да, то яким чином?
 • Як здійснюється друк документу, які параметри можна встановити?

Підсумок уроку.

Сьогодні на уроці ми розібрали основні способи вставки об’єктів. З’ясували, яким чином здійснюється збереження власного документу, його друкування, визначили для себепоняття шаблону, стиля.
На наступному уроці зробимо свою візитку, використовуючи набутті знання.

--Vikchernij 20:26, 19 квітня 2010 (UTC)