Сортування і фільтрування даних в ЕТ. Практична робота

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета: Дати дітям поняття сортування та фільтрування даних. Формувати в учнів навики та вміння сортувати та фільтрувати дані.

Обладнання: Аудиторія персональних ЕОМ, операційна система Windows XP, текстовий процессор Excel.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Організаційний етап.

Вивчення нового матеріалу.

Спочатку слід дати дітям означення поняття „сортування”. Сортування – впорядковування даних за одним або кількома заданими критеріями.

Сортування за зростанням

Використовувати для даних числових та текстових типів. Особливості роботи програми (правила сортування):

1)порожні комірки завжди вміщуються у кінець відсортованого списку

2)числові типи даних сортуються від найменшого від'ємного до найбільшого додатного

3)текстові типи даних сортуються познаково зліва направо

4)текстові дані сортуються за таким порядком: спочатку цифри, потім пробіл та символи цифрових клавіш верхнього регістра, і тільки після цього літери у алфавітному порядку;

5)під час сортування логічних значень значення ЛОЖЬ ставиться перед значенням ИСТИНА.

(ПРИМІТКА: існують деякі нюанси щодо даного типу сортування, та деякі – щодо різниці між сортуванням по зростанню та спаданню).

Слід на прикладі таблиці з домашнього завдання виконати з дітьми вправи сортування за кількома критеріями відбору (робота учнів під диктовку вчителя) :

1)виділити діапазон комірок, де слід виконати сортування;

2) виконати команду меню Данные / Сортировка;

3)у діалоговому вікні Сортировка данных у полях Сортировать по та Затем по вказати стовпчики у тому порядку, який потрібен. Натиснути ОК;

4)звернути увагу учнів на новий вигляд таблиці .

Для сортування даних у стовпчиках за днями тижня, місяцям слід скористатися ключем (який викликається кнопкою Параметры) у діалоговому вікні Сортировка данных.

Фільтрування даних

Спочатку даємо дітям означення поняття фільтрування та відмінності сортування від фільтрування. Фільтр — це швидкий та легкий спосіб пошуку та відображення даних, які задовільняють певним критеріям. Після застосування фільтра у таблиці відображаються тільки ті дані, які задовольняють критерії відбору. Сортування та фільтрація відрізняється тим, що після фільтрування дані у списку не впорядковуються, з них лише тимчасово приховуються записи, які не задовольняють критеріям відбору. Але приховані записи у будь-який момент можна відобразити на екрані.

Інструмент Автофильтр

-Сортировка по возрастанию (сортировка по убиванню) — відображає всі записи впорядковані за зростанням (за спаданням);

-Условие ... — інструмент для відображення на екрані записів, які задовольняють певні критерії, що можна задати у діалоговому вікні Пользовательский автофильтр.

-Первые 10 — для відображення 10 перших записів даних;

В таблиці з домашнього завдання слід(робота учнів під диктовку вчителя) :

1)виділити стовпчики з даними;

2)виконати команду меню Данные/Фильтр/Автофильтр;

3) вибираємо стовпчик з потрібною назвою обираємо Условие/ Пользовательский автофильтр/ і обираємо умову... 4)звернути увагу учнів на новий вигляд таблиці .

Розширений фільтр.

За допомогою розширеного фільтра можна виконувати пошук даних за складних умов:

1) кілька умов для одного стовпчика даних;

2) одна умова для кількох стовпчиків даних;

3) одна умова для одного стовпчика та інша для іншого;

4) набір умов для кількох стовпчиків;

5) пошук за умовою у вигляді формули.

Практична робота.

1. Відкрийте свою останню таблицю LR_3.xls.. Використайте Файл→Сохранить как для перейменування в lr4. Встановіть режим „не отображать” примітки.

2. Зробіть стрічки Максимум, мінімум, всього скритими.

3. Встановіть Авто фільтр.

4. Виконайте автопошук даних:

1) По місту Київ. Отриману таблицю скопіюйте на лист2. На листку 1 відновіть всі записи.

2) Яка філія у січні мала обсяг продаж 6985? Отриману таблицю копіюйте на лист 3. Записи на листку 1 відновіть.

3) Яка філія в лютому мала обсяг продаж більший за 1500? Результат збережіть на листку 4, дані відновіть.

4) Яка філія в березні мала обсяг продаж не більший за 1500? Результат збережіть на листку 5, дані відновіть.

5) Знайти дві філії, у яких обсяг продаж у Квітні був найбільшим, результат — на листку 6.

6) Знайти три філії, у яких обсяг продаж у Травні був найменшим, результат — на листку 7.

7) У яких філій обсяг продаж за Червень менший 856 або більший від 2456? (На листку 8).

8) У яких філій обсяг продаж за Липень більший від 589 і менший за 1025? (Лист 9).

5. Зніміть Авто фільтр.

6. Виконайте сортування:

1) Розташуйте дані в алфавітному порядку по назві міста — результат на листку 10.

2) Розташуйте дані в порядку зростання обсягу товарів протягом серпня (лист 11).

3) Розташуйте дані в порядку спадання обсягу товарів протягом вересня (лист 12).

4) Розташуйте філії в порядку зростання середньої щомісячної продажі товарів (лист13).

7. Відновіть сховані стрічки на 1 листку.

8. На 1 листку відновіть відображення приміток.

9. Добавте на листку1 стовпці жовтень, листопад, грудень. Введіть на свій розсуд обсяги продаж у філіях, яких повинна досягнути фірма. Який обсяг продажі повинна досягнути фірма протягом року?

10. Створіть копію листка1, яку назвіть «Розширений фільтр». На цьому листку видаліть рядок, що містить назву таблиці — «Обсяги продажі». Скопіюйте рядок, що містить назви місяців, і вставте його нижче таблиці, відступивши від неї декілька порожніх стрічок. Введіть дві умови для відбору даних. Встановіть розширений фільтр.

Підсумок уроку.

Запитання:

1. Що таке сортування ?

2. Що таке фільтрування ?

3. Для чого використовують сортування ?

4. Для чого використовують фільтрування ?

4. Чим відрізняється сортування від фільтрування ?

5. У яких випадках доцільно застосовувати розширений фільтр ?

Домашнє завдання.

Навчитися застосовувати розширений фільтр.

--goncharuk_nm 21:17, 5 березня 2011 (UTC)