Сортування і фільтрація даних у таблицях

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Урок підготувала:Николюк Уляна,студентка групи МІ-53

Тема уроку: Сортування і фільтрація даних у таблицях.

Мета: Сформувати поняття сортування, фільтрація, автофільтр; пояснити правила впорядкування і пошуку даних; сформувати вміння створювати і застосовувати фільтри різних типів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку


I.Організаційний етап.

Вчитель. Тема, яку ми починаємо вивчати, має назву «Аналіз даних у середовищі табличного процесора». Це продовження матеріалу про табличний процесор.

II.Оголошення теми,мети уроку

Учитель оголошує нову тему. Учні записують її в зошити.

III.Мотивація навчання.

При створенні чи роботі з таблицями , що містять велику кількість записів, часто виникає потреба знайти інформацію тільки для певного об’єкта. З метою спрощення пошуку та впорядкування певних записів у Excel реалізовані команди сортування та фільтрування інформації.

IV.Вивчення нового матеріалу.

Учитель пояснює нову тему для учнів. Учні записують в зошити визначення і важливі моменти теми. Пояснення теми проходить у вигляді демонстрування презентації.

Часто виникає потреба впорядкувати дані: відобразити прізвища в алфавітному порядку, поставити числа в порядку зростання. Як правильно це зробити, ми вивчатимемо на сьогоднішньому уроці.

1)Сортування даних

Сортування – це зміна положення даних у списку відповідно до значення або типу даних.Якщо виникає потреба розташувати в алфавітному порядку дані, поставити в порядку зростання, то для цього на панелі інструментів є кнопки Zn.png або Zn2.png. Також можна використати команду меню Дані → Сортування. Діалогове вікно Сортування діапазону призначене для вибору поля, на якому відбувається сортування (виділяємо комірки).

Правила сортування:

1)порожні комірки завжди вміщуються у кінець відсортованого списку;

2)числові типи даних сортуються від найменшого від'ємного до найбільшого додатного;

3)текстові типи даних сортуються познаково зліва направо;

4)текстові дані сортуються за таким порядком: спочатку цифри, потім пробіл та символи цифрових клавіш верхнього регістра, і тільки після цього літери у алфавітному порядку;

5)під час сортування логічних значень значення ЛОЖЬ ставиться перед значенням ИСТИНА.

Sort.png

Якщо задано заголовки полів, то як позначення використовуються саме вони, якщо заголовки відсутні, то як заголовки використовуються позначення стовпців. Сортування може відбуватися за трьома режимами: первинне, вторинне, третинне. На кожному з полів сортування може виконуватися порядку зростання. Перше з вибраних полів визначає режим первинного сортування. Якщо за збігу значень у цьому полі існують додаткові критерії, то можна також задати поля для вторинного і третинного сортування.

Фільтрація даних

В Excel ми можемо поміщати величезне число записів (максимальне число рядків робочого аркуша –65536). Однак не завжди треба відображати всі ці записи. Фільтрацією називається виділення підмножини набору записів.

В Excel виділяють такі способи фільтрації: автофільтр і розширений фільтр. Включення режиму фільтрації здійснюється командою Дані → Фільтр → Автофільтр.

Ziltr.png

При цьому для кожного поля даних автоматично створюється набір стандартних фільтрів у списках, що розкриваються.

За замовчуванням використовується варіант Усі, який вказує, що записи бази даних відображаються без фільтрації.

Ziltr2.png

Варіант Перші 10 дозволяє відібрати визначене число записів за певним критерієм. Варіант Умова дозволяє задати спеціальну умову фільтрації. Крім того, можна вибрати запис, що має конкретне значення.

Розширений фільтр вибираємо командою Дані → Фільтр → Розширений фільтр.

За допомогою розширеного фільтра можна виконувати пошук даних за складних умов, при цьому в окремому діапазоні відображаються на екрані умови, відповідно до яких слід виконати пошук та відображення даних.

Умови можуть бути такими:

1) кілька умов для одного стовпчика даних;

2) одна умова для кількох стовпчиків даних;

3) одна умова для одного стовпчика та інша для іншого;

4) набір умов для кількох стовпчиків;

5) пошук за умовою у вигляді формули.

За допомогою розширеного фільтра можна виконати фільтрацію на місці чи витягти відфільтровані записи і помістити їх на окремий аркуш.

Rozsh.png

IV.Закріплення вивченого.

Експрес-опитування учнів:

1. Як виконати команду сортування?

2. Які ми вивчили режими сортування?

3. Для чого використовують фільтр?

4. Які є види фільтрів у ЕТ Excel?

V.Домашнє завдання.

Опрацювати конспект уроку.