Системи обробки тексту (К,О.В.)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема уроку: Системи обробки тексту

Зміст навчального матеріалу

Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів. Створення, відкриття й збереження текстового документа. Використання довідкової системи текстового процесора.

Мета уроку

Ознайомитись із системами обробки тексту та середовищем текстового процесора Microsoft Word 2003

Завдання уроку

Сформувати поняття про призначення та основні можливості систем обробки текстів; розглянути класифікацію програм для роботи з текстом; з’ясувати формати файлів, що обробляються текстовим процесором; ознайомитись з середовищем текстового процесора; вивчити основні меню, панелі інструментів, лінійки та смуги прокрутки у вікні текстового процесора; навчитись створювати, відкривати й зберігати документи в середовищі текстового процесора та використовувати його довідкову систему. Виховувати інформаційну культуру учнів, розвивати навички свідомого й раціонального використання програмних засобів.

Тип уроку

Урок засвоєння нових знань, формування умінь та навичок

Обладнання

Комп’ютери, підключені до локальної мережі, мультимедійний проектор, програма Microsoft PowerPoint, текстовий процесор Microsoft Word.

Хід уроку

Організаційна частина


Привітання, перевірка підготованості учнів до уроку, перевірка присутності. Повідомлення теми та плану роботи на уроці, мети та завдань уроку

Актуалізація опорних знань Вчитель запитує учнів про те, як на їхню думку відбувалась робота з текстом до появи комп'ютерів і пропонує визначити переваги сучасних програм для роботи з текстом: на відміну від рукопису, на якість якого впливає почерк, акуратність письма, грамотність, необхідність переходити на новий рядок, розставляти переноси, абзаци, одразу виділяти написане (наприклад, кольором), у комп'ютерних програмах є можливість здійснення форматування, легке виправлення помилок, створення достатньої кількості копій, можливість здійснення пошуку в документі, заміна символів, перевірка правопису тощо.

Пояснення нового матеріалу

Класифікація систем обробки тексту

Вчитель розповідає про розвиток комп'ютерних програм обробки тексту та їх еволюцію від простих текстових редакторів до сучасних видавничих систем, що підтримують принцип WYSIWYG. Демонструючи вигляд різнотипних середовищ обробки текстів, вчитель підкреслює їхні особливості, називає сфери застосування. Якщо на комп’ютері вчителя не встановлено певні з цих програм, можна продемонструвати слайди з зображенням відповідних середовищ.

Огляд середовища текстового процесора Microsoft Word 2003

Запустивши програму Microsoft Word 2003 (або показуючи презентацію), вчитель пропонує учням знайти елементи інтерфейсу і вказати їхнє розташування у вікні програми: рядок заголовка, рядок меню, рядок стану, кнопки керування вікном, панелі інструментів, робоча область, смуги прокручування, область завдань, лінійки.


Окремо варто показати роботу із: • головним меню, скорочений та повний вигляд розкривних меню; • панелями інструментів, продемонструвавши, як можна налаштувати їх відображення; • областю завдань, що надає доступ до найпоширеніших операцій; • контекстним меню, яке містить команди, що найчастіше застосовують до виділеного об’єкта. Створення, збереження і відкривання документа

За допомогою меню Файл панелі інструментів Стандартна можна керувати створенням, збереженням та відкриванням документів у вікні програми Microsoft Word.

Після запуску програми відразу створюється порожній текстовий документ. Крім того, завжди можна створити необхідну кількість нових документів. Вчитель демонструє створення документа за допомогою команди Створити меню Файл, кнопки Створити та комбінації клавіш Ctrl+N. При цьому новоствореним документам надаються імена Документ1, Документ2 тощо, які відображаються в заголовку вікна.

Оскільки такі стандартні назви незручні для роботи, варто надати документу інше ім’я за допомогою команди Зберегти меню Файл, кнопки Зберегти або комбінації клавіш Ctrl+S. При цьому є можливість вказати місце збереження файлу (диск, існуюча або нова папка), надати бажане ім’я (наприклад, Реферат з історії або Автобіографія), а також вибрати формат файлу. За потреби зберегти документ в іншому файлі використовують команду Файл-Зберегти як . Відкрити текстовий документ можна за допомогою меню Файл-Відкрити, кнопки Відкрити панелі інструментів Стандартна або комбінації клавіш Ctrl+O. Якщо з документом нещодавно працювали, він може бути в переліку останніх відкритих файлів меню Файл. Крім того, текстовий файл можна відкрити подвійним клацанням його значка в провіднику Windows.

Формати файлів документів

Вчитель демонструє збереження одного і того ж документа в різних форматах: doc, dot, rtf, txt, html, вказуючи їх особливості та сфери застосування. Варто порівняти обсяги файлів документів, а також відкрити файл кожного формату у Блокноті, щоб продемонструвати, яку він має структуру на рівні байтів.

Використання довідкової системи

Програма Microsoft Word має потужну довідкову систему, яка дозволяє вводити запити та користуватись покажчиком термінів. Якщо комп'ютер підключено до мережі Інтернет, робота довідкової системи стає ефективнішою: користувач може отримати доступ до більшої кількості розділів довідки, навчальних курсів, шаблонів, колекцій картинок та інших ресурсів. У цьому разі варто продемонструвати два способи отримання довідкової інформації за одним тим самим запитом: з автономної довідкової системи та з Інтернету. Текстом запиту може бути, наприклад, «Формати файлів». --Кашицька Оля 06:53, 9 квітня 2010 (UTC)