Символ країни - душа народу

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Ратушняк Наталія Олегівна

Назва проекту

«Символ країни - душа народу»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: Я і Україна (громадянська освіта)

Другорядні: українська мова, читання.

Вік учнів, клас

4 клас, 9 - 10 років

Стислий опис проекту

Проект призначений для учнів 4 класу.

Це міжпредметний проект, який об’єднує такі області знань: Українська мова, українське читання та Я і Україна (громадянська освіта). Даний проект допоможе учням краще зрозуміти символи України, поглибити свої знання в різних областях української культури. В ході проекту учні дізнаються про символи українського народу, про які вони ще не знали і глибше вивчають ті, про які вже знали раніше. В ході проекту учні ознайомлюються із символами Укаїни, особливостями кожного символу та його значенням для українців в давнину та сьогодн, вдосконалюють навички роботи в бібліотеці,виробляють навички роботи в інтернеті. Ефективно шукати малюнки. Учні навчатимуться відбирати відповідні до теми малюнки для ілюстрацій. При створенні презентації, публікації, стінгазети в учнів формуються вміння виступати перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби, вміння відбирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок. При створенні публікації в учнів формується вміння аргументовано доводити свою думку, використовуючи повні речення, вміння ілюструвати ідеї, комбінуючи текст і зображення. При створенні Веб-сторінки в дітей формуються дизайнерські уміння, діти вчаться комп’ютерній термінології.

В даному проекті учнів буде поділено на групи. Кожна група досліджуватиме свою тему в межах курсу "Я і Україна". По закінченні проекту учні матимуть знання про символи України. Відповідно до цих знань, у них формуватиметься певний світогляд, ставлення до навколишнього середовища, до історії України, до традицій та символів свого народу.

Очікуваними результатами буде досягнення мети проекту. А саме в процесі обговорення сформуються у малого українця потреби до пізнання світу та людини в ньому як соціальної та біологічної істоти; відбудеться засвоєння духовних цінностей у різноманітних сферах. Результати роботи учні представляють у вигляді публікації, презентації та учнівського web-сайту.

Питання проекту

Ключове питання

Для чого людям символи?

Тематичні питання

Що ми можемо зробити для поширення знань про символи України?


Змістові питання

1. Які ви знаєте символи України?

2. Що вони символізують?

3. Чи з’являються символи у людей сьогодні?


План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення проекту

План реалізації проекту

Навчальні цілі

На початку проекту для перевірки готовності учнів до роботи в проекті, вони працюють з тестовими завданнями, переглядають демонстраційні діаграми. Учні разом з батьками шукають інформацію в Інтернеті, вони досліджують які є символи, де шукають цікаву інформацію, навчаються працювати в Power Point. Учні створюють мультимедійну презентацію. Вони демонструють її учням класу. Учні шукають інформацію в Інтернеті, в енциклопедіях. Підбирають ілюстрації, вчаться складати повні речення, вчаться комбінувати текст і зображення., навчаються працювати в Publisher. Учні створюють публікацію. Учні шукають інформацію, малюють малюнки, сканують матеріал, фотографують, відбирають малюнки в Інтернеті.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту, навчальні та змістові питання. Представляє презентацію та відео ідеї проекту чи публікацію, яка покаже переваги методу проектів. Розробляє критерії оцінювання діяльності учнів. Робить підбір необхідних матеріалів з підручників та Інтернет ресурсів. Перевіряє наявність необхідного апаратного забезпечення для реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу на вивчення питання проекту учнями в мережі Інтернет, книгах (підручниках, посібниках). Також вчитель контролює роботи учнів, коригує їх презентації, публікації протягом проекту при необхідності. Вчитель розподіляє учнів на групи, за інтересами до пропонованої тематики дослідження. Вчитель ставить перед кожною групою завдання, вимоги до оформлення своїх досліджень, вимоги до виступів. У разі необхідності вчитель протягом проекту консультує учнів і спрямовує їх діяльність в потрібне русло. Вчитель збирає роботи учнів, проводить захист проекту, вказує шляхи подальшого поглиблення знань з даної теми, оцінює роботи і повідомляє результати оцінювання.

Презентація вчителя

[ https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B3zHRdqBtutIbnNiYUI4VmFoZDg публікація вчителя]

Блог вчителя

Фасилітація

Діаграми


Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту , обговорюють з учителем ключове, тематичні та змістові питання. Об’єднуються в групи та виконують спільно завдання. Для цього вони вивчають необхідний теоретичний матеріал, читають цікаві статті, проводять дослідницьку роботу. Заповнюють таблицю ЗХМД на початковому та заключному етапах проекту. Отримують критерії оцінювання від вчителя їхньої кінцевої роботи. На підставі отриманих результатів роблять відповідні висновки і оформляють роботу у вигляді презентації, публікації та web-сайту. На захисті проекту представляють результати роботи всіх груп.

Презентація учнів

Публікація учнів

Web-сайт учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться із стартовою презентацією та відео презентацією вчителя, обговорюють ключове, тематичні та змістові питання. На початку роботи над проектом, вчитель визначає початкові знання учнів щодо теми: «Керований термоядерний синтез», «Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництва», «Глобальні проблеми людства». Під час роботи над проектом учитель контролює виконання учнями їх домашніх робіт, консультує та коригує зроблену роботу. Учні досліджують вплив науки в різних областях дослідження науки. Протягом етапу дослідження учні заповнюють таблицю ЗХМД. Також на початку проекту учні одержують форми оформлення та оцінки презентації, публікації, стін-газет, а також критерії виступу (представлення, захисту) досліджень своєї групи Ці критерії допоможуть учням досягнути хороших результатів роботи. В кінці проекту учитель за даними формами виставить учням оцінки за їхню участь у проекті. Учні здійснюють рефлексію, заповнюють форму самооцінки проекту. Вчитель враховуватиме креативність, цікавість дослідженої інформації учнями, активність на всіх етапах роботи над проектом.

Форма оцінки учнівської презентації

Форма оцінки учнівської публікації

Форма оцінки учнівського web-сайту


Корисні ресурси

список використаних джерел

Інші документи

Категория:Интел Intel. Навчання для майбутнього. Версія 10.1