Реальна ймовірність

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Чавалда Марина Олександрівна

Назва проекту

Реальна ймовірність
Карта пам"яті

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Алгебра і початки математичного аналізу (Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики).Це між предметний проект, який об’єднує алгебру, інформатику, основи соціології.

Вік учнів, клас

11 клас, 16-18 років

Стислий опис проекту

У 11 класі учні вивчають тему “ Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики”. Час вивчення цієї теми – це час, коли учні переповнені власними проблемами: ЗНО, випускні та вступні екзамени, підготовчі курси у вузи і т.д. І тому часто одинадцятикласники несвідомо сприймають вивчення цієї теми. Для уникнення цієї проблеми, я розробила проект : “Реальна ймовірність”. З допомогою цього проекту учні узагальнять, систематизують, зрозуміють знання з теорії ймовірності у ході дослідження звичайних життєвих ситуацій. Учні діляться на 3 групи (за жеребкуванням):«Моніторинги», « «Гральні кубики», «Експерти». Кожна з груп займається дослідженням конкретної проблеми. У ході практичної діяльності учні вчаться розв’язувати задачі на знаходження ймовірності випадкової події, доводять собі, що шанси дуже малі, а виграш є швидше випадковістю, ніж точним розрахунком.
Результати роботи учнів були представленні на відкритій виховній годині про проблему азартних ігор, які об’єктивно оцінюються.

Питання проекту

Ключове питання

Скільки коштує щастя?

Тематичні питання

Чому подія може бути неможливою,достовірною,випадковою?

Чи приносить випадковість фортуну?

Чи буває випадковість виграшною?

Чи часто в житті ми зустрічаємо випадкові події?


Змістові питання

Які події називають випадковими? Неможливими? Достовірними?

Наведіть приклади цих подій.

Опишіть поняття «випадкова подія», «ймовірність випадкової події».

Для чого нам вміти розв’язувати задачі на знаходження ймовірності випадкової події?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми
План впровадження

Навчальні цілі

Вивчити теоретичний матеріал з даної теми, та поглибити знання учнів.Навчитися розв’язувати типові задачі з теорії ймовірності. Перевірити готовність до екзамену з географії («Моніторинги» зробиши опитування в класі про вивчену учнями на даний момент часу кількість білетів, знаходять ймовірність здаття екзамену на певну оцінку).Із закінченням проекту учні навчаться розв’язувати задачі на знаходження ймовірності випадкової події, доводитимуть собі, що шанси дуже малі, а виграш є швидше випадковістю, ніж точним розрахунком. А також скласти антирекламу гральному бізнесу (лотереї,картам).

Діяльність вчителя

Вчитель формує тему проекту, навчальні та змістові питання. Представляє презентацію ідеї проекту чи публікацію, яка покаже переваги методу проектів. Розробляє критерії оцінювання діяльності учнів. Робить підбір необхідних матеріалів та інтернет ресурсів. Перевіряє наявність необхідного апаратного забезпечення для реалізації проекту.Також вчитель готує бланки перевірки роботи учнів. Готові бланки перевірки знань учитель дає учням разом з темою проекту, показує їм стартову презентацію та обговорює з учнями тематичні та змістові питання. За допомогою жеребкування вчитель ділить учнів на групи. У разі необхідності вчитель протягом проекту консультує учнів і спрямовує їх діяльність в потрібне русло. Вчитель збирає роботи учнів та їх бланки самооцінки, проводить захист проекту, оцінює роботи і повідомляє результати оцінювання. Результати роботи учні повинні представити у вигляді однієї спільної презентації.
Вчительська презентаціяї
Фасилітація
блог

Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту ,обговорюють з учителем ключові і тематичні питання ,отримують критерії оцінювання їхньої кінцевої роботи та бланки оцінювання. Обєднуються в групи та виконують спільно завдання.У процесі розробки проекту учні знаходять та опрацьовують інформацію в мережі Інтернет, додаткових джерелах.На підставі отриманих результатів роблять відповідні висновки і оформляють роботу у вигляді презентації та публікації. Працюють в групі над розв’язанням спільної проблеми, опрацьовують задачі на знаходження ймовірності випадкової події. Вчаться планувати свою діяльність, виступати перед аудиторією, критично мислити, систематизувати та узагальнювати отримані знання, робити висновки, спілкуватися і співпрацювати.На підставі отриманих результатів роблять відповідні висновки і оформляють роботу у вигляді презентації та публікації. При захисті проекту всі групи представляють свої резельтати роботи.
Учнівська презентація
Публікація
рейтингова таблиця результат роботи моніторингів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться з стартовою презентацією вчителя, обговорюють тематичні та змістові питання.Під час роботи над проектом учитель і обдаровані учні консультують тих, хто цього потребує, проводять поточну перевірку знань. Учні відображають свої враження від роботи над проектом у щоденнику рефлексії. Також на початку проекту учні одержують форми оцінки презентації, публікації та оцінювання роботи учня групою для того, щоб учні мали критерії,яких потрібно дотримуватися під час роботи над проектом. Ці критерії допоможуть учням для досягнення хороших результатів роботи. В кінці проекту учитель за даними формами виставить учням оцінки за їхню участь у проекті. По закінченні проекту організовується обговорення, під час якого учні мають змогу оцінити проектну діяльність у цілому та особистий внесок кожного в спільну справу,учні відповідають на запитання: які знання вони отримали; чого і як вони навчились; яких умінь і навичок вони набули; які переваги дає групова співпраця.
Щоденник рефлексії
Таблиця ЗХМД
Форма самооцінки проекту
Форма оцінки учнівської публікації
Форма оцінювання роботи учня групою
Форма оцінки учнівської презентації
Загальне оцінювання роботи учнів

Корисні ресурси

Теорія ймовірності у повсякденному житті
Історія виникнення гральних карт
Що говорить Біблія про азартні ігри?

Інші документи

Завдання підготовлені "Гральними кубиками" для вправи"Паралель"
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПОШУКУ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ