Прикметі вір,але перевір

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Бородайко Уляни Миколаївни

Назва проекту

«Прикметі вір, але й перевір.»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: природознавство

Другорядні:народознавство,краєзнавство

Вік учнів, клас

3 клас 8-9 років.

Стислий опис проекту

Виконуючи цей проект впродовж місяця, учні продемонструють знання з природознавства. Будуть проводити різні види робіт: створювати і обговорювати мультимедійні презентації, інформаційні листки та інтерактивні веб-сайти. Учні проводитимуть опитування серед жителів міста (школи ,дому) щоб дізнатися, чи вірять люди в прикмети та забобони. Результати спостережень продемонструють у презентації.

Питання проекту

Ключове питання

Забобони - це правда чи вигадка?

Тематичні питання

В які прикмети варто вірити, а в які ні? Як виникли марновірні прикмети? Навіщо люди спостерігали за вітром, сонцем, небом?

Змістові питання

Які прикмети підтверджуються науковими спостереженнями? Що таке забобони? Які «барометри» існують в природі?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення проекту

План реалізації проекту

Навчальні цілі

В учнів починає формуватися система знань з основ природничих наук, необхідна для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, вони опановують науковий стиль мислення, усвідомлюють способи діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, безпечно жити у сучасному високотехнологічному суспільстві і цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем. Вони відшукують інформацію в мережі Internet, підбирають різні форми для своєї діяльності.

В учнів формуються уміння і навички добирати ілюстрації до наукового тексту, планувати свою 

діяльність, співпрацювати в групі. Формулювати гіпотези і планувати дослідження на перевірку цих гіпотез, порівнювати результати досліджень

Під час презентування результатів досліджень учні будуть вчитися стисло і точно формулювати свою 

думку, подавати результати досліджень у привабливій і цікавій формі, посилатися на використані джерела.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему проекту, навчальні та змістові питання. Представляє презентацію та відео ідеї проекту чи публікацію, яка покаже переваги методу проектів. Розробляє критерії оцінювання діяльності учнів. Робить підбір необхідних матеріалів з підручників та Інтернет ресурсів. Перевіряє наявність необхідного апаратного забезпечення для реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу на вивчення питання проекту учнями в мережі Інтернет, книгах (підручниках, посібниках). Також вчитель контролює роботи учнів, коригує їх презентації, публікації протягом проекту при необхідності. Вчитель розподіляє учнів на групи, за інтересами до пропонованої тематики дослідження. Вчитель ставить перед кожною групою завдання, вимоги до оформлення своїх досліджень, вимоги до виступів. У разі необхідності вчитель протягом проекту консультує учнів і спрямовує їх діяльність в потрібне русло. Вчитель збирає роботи учнів, проводить захист проекту, вказує шляхи подальшого поглиблення знань з даної теми, оцінює роботи і повідомляє результати оцінювання.

Презентація вчителя

Брошура вчителя

Блог вчителя

Фасилітація

Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту , обговорюють з учителем ключове, тематичні та змістові питання. Об’єднуються в групи та виконують спільно завдання. Для цього вони вивчають необхідний теоретичний матеріал, читають цікаві статті, проводять дослідницьку роботу. Заповнюють таблицю ЗХМД на початковому та заключному етапах проекту. Отримують критерії оцінювання від вчителя їхньої кінцевої роботи. На підставі отриманих результатів роблять відповідні висновки і оформляють роботу у вигляді презентації, публікації та спільного для всіх груп web-сайту. На захисті проекту представляють результати роботи всіх груп.

Презентація учнів

Публікація учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні знайомляться із стартовою презентацією та відео презентацією вчителя, обговорюють ключове, тематичні та змістові питання. На початку роботи над проектом, вчитель визначає початкові знання учнів щодо теми: «Керований термоядерний синтез», «Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництва», «Глобальні проблеми людства». Під час роботи над проектом учитель контролює виконання учнями їх домашніх робіт, консультує та коригує зроблену роботу. Учні досліджують вплив науки в різних областях дослідження науки. Протягом етапу дослідження учні заповнюють таблицю ЗХМД. Також на початку проекту учні одержують форми оформлення та оцінки презентації, публікації, стін-газет, а також критерії виступу (представлення, захисту) досліджень своєї групи Ці критерії допоможуть учням досягнути хороших результатів роботи. В кінці проекту учитель за даними формами виставить учням оцінки за їхню участь у проекті. Учні здійснюють рефлексію, заповнюють форму самооцінки проекту. Вчитель враховуватиме креативність, цікавість дослідженої інформації учнями, активність на всіх етапах роботи над проектом.

Форма оцінки учнівської презентації

оцінювання навчальних потреб учнів

оцінювання прикладу учнівських робіт

оцінювання Таблиця

Рефлексія проекту

Корисні ресурси

Прикмети та повіря

Приказки та народні прикмети

Казка

Народні прикмети

Народні прикмети


Інші документи

Дозволи батьків на використання ресурсів Інтернету

Посилання на використані ресурси Інтернету

Форма для опитування

Результати опитування
Категория:Интел Intel. Навчання для майбутнього. Версія 10.1