Портфоліо з теми "Функції, їх властивостивості і графік" (10 кл)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Назва навчальної теми

Функція, її властивості та графік

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика, українська мова, географія

Вік учнів, клас

15-16 років, 10 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект присвячений важливому поняттю сучасної математики функціональній залежності. Вивчення функцій, їх поведінки та побудова їх графіків є важливим розділом шкільного курсу математики, оскільки знання побудови графіків часто допомагає вирішувати складні завдання, а інколи є єдиним засобом їх вирішення. Вміння будувати графіки функцій викликає великий інтерес в учнів а особливо використання отриманих знань у житті. В проекті учнів буде об'єднано в чотири групи: журналісти, шукачі, дослідники, експерти. Всі отримають свої завдання: журналісти - готують короткі доповіді на задані теми або на інші, не менш цікаві теми, які вибрали самостійно. шукачі - знаходять дані в мережі інтернет, або проводять власне опитування для отримання інформації щодо конкретного продукту за останні декілька років. дослідники - отримані дані заносять в таблиці EXCEL, будують графіки. експерти - аналізують отримані графіки (точки екстремуму, нулі функції, проміжки монотонності), роблять висновок про продовження графіку. Тобто прогнозують майбутнє. В кінці проекту учні обговорюють разом результати своєї роботи та створюють презентацію "А що буде далі?"

План вивчення теми (вставити файл)

[1]

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Вчитель проводить оцінювання впродовж усього проекту. За вибраними стратегіями та пропонованими інструментами. На початку вчитель проводить обговорення та опитування учнів щодо визначення рівня попередніх знань за допомогою зхд-таблиці для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектами. Вчитель забезпечує учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок. Вони опрацьовують літературу, шукають відповідну інформацію в мережі Інтернет, використовуючи список запропонованих сайтів, а також ведуть записи у блозі, щодо результатів виконаних робіт. Під час роботи над проектом вчитель пропонує опитувальник для зясування проблем, що виникають в учнів при роботі. Впродовж роботи над проектом, щоб виявити спрямування у навчанні вчитель використовує дослідницькі завдання у Word та excel. Наприкінці роботи над проектом оцінювання здійснюється за допомогою форми для оцінювання учнівської презентації.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

1 етап Вчитель оголошує тему проекту учням, формулює проблеми, питання які будуть вирішені для цій темі. Розповідає про метод проектів, за яким вони будуть навчатися, ознайомлює дітей з ключовими та тематичними питаннями, пропонує учням публікацію. Своє повідомлення супроводжує презентацією. [2] 2 етап Визначає навчальні потреби учнів. 3 етап У разі необхідності вчитель проводить консультацію з тими учнями, які невірно дали відповіді на запитання і допомагає їм засвоїти матеріал або об’єднує у групи для взаємонавчання. 4 етап Пропонує учням дослідницьке завдання у WORD та EXCEL 5 етап Об’єднює учнів у групи: дослідники, шукачі, експерти і журналісти за допомогою кольорових карток з відповідними «посадами» 6 етап Дає завдання кожній групі 7 етап Запрошує вчителя з правознавства для ознайомлення учнів з питанням дотримання авторського права при роботі в інтернеті 8 етап Дає список рекомендованих джерел 9 етап Вчитель навчає дітей планувати свою самостійну діяльність у проекті, для цього він використовує контрольний список самоспрямування у проекті 10 етап Учні обговорюють тему проекту та поставлені питання 11 етап Учні опрацьовують запропоновані матеріали 12 етап Учні спілкуються з вчителем з використанням Skypе для з'ясуванням всіх питань 13 етап Учні досліджують поставлені перед ними проблеми. 14 етап Вчитель виявляє проблеми учнів з виконанням завдань з допомогою опитувальника 15 етап Вчитель демонструє приклад учнівського блогу 16 етап Вчитель пропонує інструкцію для роботи в Excel 17 етап Вчитель пропонує учням оцінити свій блог 18 етап Учні використовують мережу інтернет для пошуку інформації (журналісти та шукачі)

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ващишин Соломія Ігорівна

Фах, навчальний предмет

Математика

Навчальний заклад

ТНПУ ім. В. Гнатюка

Місто\село, район, область

м. Тернопіль

Контактні дані

vashchyshyn_si@fizmat.tnpu.edu.ua

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

жовтень 2016

Місце проведення тренінгу

ТНПУ ім. В. Гнатюка, корпус фіз-мату, 403 ауд.

Тренери