Портфоліо з теми "Інтерактивне спілкування"(інформатика 10 клас)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Назва навчальної теми

Інтерактивне спілкування

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

українська мова, основи інтернет

Вік учнів, клас

14-15 років, 10 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Сьогодні глобальна мережа обернулася загрозою для реального життя дітей та підлітків. Чому віртуальний світ такий привабливий для дітей? В чому переваги та недоліки віртуального спілкування? Вирішенню цих питань присвячений проект «Віртуальне життя». Учасники проекту - учні 10 класу. Під час виконання завдань навчального проекту школярі набувають практичного досвіду аналізу, узагальнення, систематизації, порівнюють різні способи та програми для віртуального спілкування. Проект має на меті показати користь та шкоду віртуального спілкування, виробити психологічну стійкість до негативу, попередити віртуальну залежність серед молоді. По закінченні роботи над проектом учні зможуть:

- Представляти результати своїх досліджень у вигляді буклету, блогу, презентації; - Оцінювати, критикувати чи схвалювати ідеї однолітків у блогах; - Аналізувати знайдену в Інтернеті інформацію та раціонально використовувати ресурси всесвітньої мережі; - Проводити соціальне дослідження з подальшою обробкою, аналізом та інтерпретацією даних, отриманням обґрунтованих узагальнень, висновків і рекомендацій; - Визначати позитивне та негативне у інтерактивному спілкуванні; - Порівнювати та співставляти роботу у різноманітних програмах для обміну миттєвими повідомленнями; - Розуміти необхідність культури віртуального спілкування.

План вивчення теми (вставити файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання учнів проводиться упродовж всієї навчальної теми.

До початку проекту:

Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань про віртуальне спілкування застосовується опитувальння з теми «Інтерактивне спілкування» . Окрім цього учні заповнюють в таблицях «ЗХД» 2 стовпчики: Знаємо та Хочемо дізнатися».

В ході реалізації проекту: Учні оцінюватимуть рівень проведеної дослідницької роботи, вклад у групову діяльність учні кожної групи оцінюють себе.

Після закінчення проекту:

Учні презентують створені інтелектуальні продукти. Для оцінювання залучаються і самі учні, об’єднані у групи, які записують на листочку оцінки від 1-12. Учні закінчують заповнення таблиць «ЗХД». Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

За тиждень до початку роботи над проектом учитель готує публікацію для учнів та їх батьків про проектну діяльність. Перший день. Для зацікавлення учнів проектом вчитель розповідає про проблему проекту, сформульовані ключове та тематичні питання. Для перевірки попередніх знань учнів з теми проекту вчитель проводить опитування за допомогою Опитувальння з теми «Віртуальне спілкування».

Для визначення навчальних потреб учні заповнюють Таблиці «ЗХД».

Учні об’єднуються у три групи (за інтересом). Кожній групі надаються ролі: Дослідники, Віртуали, Журналісти.

Дослідники: Використовуючи ресурси Інтернету та довідкову літературу, досліджують виникнення та розвиток різних способів спілкування. Результат оформлюють у вигляді блогу.

Віртуали: Проводять опитування серед однолітків щодо причин спілкування в режимі он-лайн, на основі отриманих даних будують діаграму та аналізують причини занурення людини у віртуальний світ. Матеріали дослідження узагальнити у формі мультимедійної презентації «Віртуальне спілкування…».

Журналісти: Порівнюють «живе» та віртуальне спілкування, розглядають переваги та недоліки віртуального спілкування. Особливу увагу слід акцентувати на шкоді, якої може завдати зловживання новітніми засобами спілкування.

Другий день. Вчитель роздає інструкції та правила роботи за комп'ютером. Учні здійснюють пошук необхідної інформації. Проводять соцопитування та пошук необхідної інформації в мережі Інтернет, учитель роздає Критерії оцінювання продукту діяльності учнів. Оцінюють отриману і знайдену в Інтернеті інформацію згідно до критеріїв, що роздаються вчителем. При використанні матеріалів в проектній діяльності учні вказують посилання на джерело інформації.

Третій день. Працюючи в групах учні створюють продукт своєї діяльності. Вчитель організовує он-лайн консультації по групах. Групі віртуалів вчитель надає Шаблон презентації. Використовуючи Контрольний список: вклад у групову діяльність учні кожної групи оцінюють себе.

Четвертий день. Учні завершують свої роботи. Презентують її. Відбувається рефлексія, оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до Форми оцінювання.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Климко Катерина

Фах, навчальний предмет

Інформатика

Навчальний заклад

ТНПУ ім. В. Гнатюка

Місто\село, район, область

м. Тернопіль, вул. Винниченка 10

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери

Шмигер Галина Петрівна, Барна Ольга Василівна