Поняття про комп'ютерні презентації. Знайомство з програмою Microsoft PowerPoint

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Поняття про комп'ютерні презентації. Знайомство з програмою Microsoft PowerPoint.

Мета: Ввести поняття „презентація”, „комп’ютерна презентація”. Формувати уявлення про призначення презентацій та вміння працювати з ними.

Базові поняття й Терміни: Презентація, комп’ютерна презентація, слайд, мультимедіа.


Хід уроку

Організаційний етап. Мотивація навчальної діяльності.

Експрес-повторення опорних знань:

 • Можливості яких редакторів ми вивчали на уроках? (графічного, текстового)
 • Отже, які існують традиційні форми подання інформації? (графічна, текстова)
 • Які ще види інформації ви знаєте? (звукова, відео, комбінована)
 • Чи можна поєднати різні види інформації? Як ви вважаєте, яким чином це можна зробити? (думки учнів)

Отже, в документах можуть поєднуватись різні форми подання інформації (текстової, графічної, звукової, відео, ефектів анімації, елементів керування тощо). Такі документи називають мультимедійними.

На наступних уроках ми будемо працювати з програмою, яка дозволяє працювати з такими документами. Це програма підготовки презентацій з інтегрованого пакету Microsoft Office – PowerPoint.

Ознайомлення з планом-програмою теми.

Орієнтовний обсяг знань і вмінь (ознайомлення з стендом "Вивчаємо тему").

Під час вивчення даної теми потрібно буде виконати практичні завдання. В кінці теми – тематичне оцінювання – захист власних робіт. (Оцінювання вашої готової презентації).

Оголошення теми, мети уроку

Сприйняття і осмислення нового матеріалу

а) Пояснення нового матеріалу.

Термін "презентація" має два значення. В широкому значенні презентація — це виступ, доклад, захист проекту, тощо. Кажучи узагальнено, представлення ідей, людей, виробів, матеріалів і послуг — це завжди презентація.

Один з напрямків підвищення ефективності презентацій — це використання технічних засобів. Найочевиднішими технічними засобами супроводу презентацій є наочні засоби (плакати з графіками, діаграмами, фотоматеріалами), також можуть використовуватися кіно-, відео- і діапроектори, комп'ютерна техніка, тощо.

У вузькому значенні термін "презентації" це електронний документ особливого роду. Презентація відрізняється від інших додатків пакету Microsoft Office комплексним мультимедійним змістом і особливими можливостями управління відтворенням. Відтворення може бути автоматичним або інтерактивним, у тому числі і дистанційним. Документи даного типу готують за допомогою спеціальних програмних засобів, але при цьому широко використовують і традиційні універсальні засоби, такі як текстові і табличні процесори, графічні редактори, засоби обробки звукової, відеоінформації та інші програми.

Презентація (від англ. presentation - подання, вистава) - це набір картинок-слайдів на певну тему, які зберігаються у файлі спеціального формату. На кожному слайді можна вміщувати довільну текстову, графічну, відеоінформацію, анімації, стереозвук (як синтезований, так і записаний із мікрофона).

Сфера використання презентацій.

В навчальному процесі для:

 • унаочнення навчального матеріалу,
 • управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів (учні мають змогу опрацьовувати з матеріал з урахуванням індивідуальних здібностей),
 • контролю знань,
 • узагальнення та систематизація знань.

В інших сферах діяльності для:

 • рекламування товарів, послуг,
 • створення фотоальбомів,
 • супроводу виступів,
 • представлення ідей, тощо.

Робота з презентацією складається з таких етапів (пропонується опорна схема): Схема.PNG

За структурою презентації поділяють на лінійні та розгалужені.

Презентації лінійної структури - послідовне відтворення слайдів.

Презентації розгалуженої структури дозволяють змінити порядок відображення слайдів шляхом використання гіпертекстові посилання.

Завантаження програми Microsoft PowerPoint:

Пуск - Все программы - Microsoft Office - Microsoft Office PowerPoint.

б)Встановлення зв'язків з вивченим матеріалом.

Учням слід нагадати, що у всіх програмах Windows операції зі створення, відкриття і зберігання документів виконуються практично однаково.

в)Самостійна робота.

Завдання. Порівняти інтерфейс Word з інтерфейсом PowerPoint, виявити спільні та відмінні елементи, заповнити таблицю

::::; Word PowerPoint
Рядок заголовку + +
Головне меню + + нові команди
Робоче поле Аркуш слайд
Панелі інструментів + + нові команди

г) Демонстрація учнівських презентацій. (Учні знайомляться з презентаціями, створеними учнями школи, здійснюють аналіз презентацій за критеріями (максимум – 4 бали).

: Зміст Оформлення Використання спецефектів

(малюнки, анімація)

Кількість балів
Презентація 1
Презентація 2
Презентація 3

д) Колективне обговорення, визначення за підсумками найкращої з представлених презентацій.

є) Ознайомлення з критеріями оцінювання майбутніх учнівських презентацій.

На цьому уроці учні отримують картку для оцінювання, завдяки якій вони можуть орієнтуватися, на що треба звернути увагу при створенні презентації.

Макс. к-сть балів Самооцін-ка Оцінка вчителя Оцінка учнів Середній бал
1 бал Теоретичний матеріал
1 бал Актуальність теми, при-значення презентації
1 бал Використання малюнків
1 бал Використання таблиць, схем, діаграм
2 бал Підбір та структура матеріалу, зміст
2 бали Наявність анімаційних ефектів та їх доцільність
1 бал Представлення проекту
1 бал Відповіді на запитання
2 бали Загальне оформлення
Підсумок

Усвідомлення набутих знань

а)Бесіда

В ході бесіди з'ясовується, наскільки учні засвоїли поняття „презентація”, „комп'ютерна презентація”.

б)Самостійна робота учнів з комп'ютерами.

Інструктаж з техніки безпеки.

Учням пропонується самостійно опрацювати матеріал (додаток 1), щоб дізнатись, якими способами можна створювати презентації і спробувати використати їх на практиці.

Способи створення презентацій.

Додаток 1. Створення презентації.

 • Мастер автосодержания, який дозволяє вибрати вигляд презентации, задати шаблон оформлення і стилі.
 • Шаблон презентации — що містить заздалегідь задані параметри розмітки й оформлення презентацій, в які можна вставити свій матеріал.
 • Команда Файл - Создать - Новая презентация - створення презентації з чистої сторінки.
 • Команда Формат - Разметка слайда - вибрати розмітку.
 • Для першого слайда доцільно вибрати макет Титульный слайд.

в) Обговорення результатів (в групах, потім, колективно):

 • Який спосіб найбільше сподобався? Чому?
 • Який спосіб дозволяє найкраще проявити творчі здібності?

Домашнє завдання

Опрацювати додаток 1, 2, конспект уроку.

Підведення підсумків уроку

Кожен учень, пригадавши тему та мету уроку, виявляє свої досягнення за перший урок.

Додаток 2. Вимоги до структури та змісту навчального матеріалу в презентації.

 • Стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту.
 • Використання знайомих слів і скорочень.
 • Ретельно структурована інформація.
 • Наявність коротких та лаконічних заголовків, маркованих та нумерованих списків.
 • Важливу інформацію (висновки, визначення, правила тощо) треба подавати великим та виділеним шрифтом і розміщувати в лівому верхньому кутку слайда.
 • Другорядну інформацію бажано розміщувати внизу слайда.
 • Кожному положенню (ідеї) відвести окремий абзац.
 • Головну ідею потрібно викласти в першому рядку абзацу.
 • Використовувати табличні форми подання інформації (діаграми, схеми) для ілюстрації найважливіших фактів. Це дасть змогу подати матеріал компактно й наочно.
 • Пояснення треба розміщувати якнайближче до ілюстрацій, із якими вони мають з'являтися на екрані одночасно.
 • Інструкції до виконання завдань необхідно ретельно продумати щодо їх чіткості, лаконічності, однозначності.
 • Використовувати емоційний фон.
 • Усю текстову інформацію перевірити на відсутність орфографічних, граматичних і стилістичних помилок.
 • Продуктивність навчання збільшується, якщо одночасно задіяні зоровий і слуховий канали сприйняття інформації. Там де доцільно, можна використати звуковий супровід для тексту й графічних зображень.

--Skyba dv