Поняття програми. Мови програмування.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Конспект уроку підготувала студентка групи МІ-53 Гуменна Марія

МЕТА УРОКУ:

Навчальна.

Дати загальне поняття про тему. Повторити правила техніки безпеки. Вивчити, що таке мова програмування та їх класифікації. Ввести поняття транслятора та системи програмування.

Розвиваюча.

Розвивати кругозір учнів, практичні навички роботи з ЕОМ. Логічне мислення, пам’ять.

Виховна.

Виховувати пізнавальні здібності та інтелект, бажання навчатися.

ОБЛАДНАННЯ: Комп’ютери, Презентація “Мови програмування”

ХІД УРОКУ.

І. Організаційний момент

Взаєме привітання вчителя та учнів, перевірка відсутніх.

II. Підготовка до вивчення нового матеріалу за допомогою повторень і актуалізації повторних знань

Досвід практичної діяльності дозволив людині виробити спосіб розв'язування складних задач, який називається алгоритмічним. Цей спосіб полягає в тому, що складний процес розв'язування задачі поділяється на декілька етапів, кожному з яких відповідає дія, виконання якої не становить труднощів. Якщо виконавець процесу розв'язування певної задачі (людина, комп'ютер, робот тощо) відомий, то всі дії, що відповідають етапам — складовим цього процесу, можна подати як конкретні команди. Виконавець обов'язково повинен їх правильно розуміти (у прямому чи переносному смислі) та вміти виконувати. У такому разі кажуть, що розв'язування задачі зводиться до виконання певного алгоритму. Досконалим виконавцем алгоритмів обробки інформації є комп'ютер, робота якого здійснюється під управлінням програми. Програма — це алгоритм, команди якого «зрозумілі» комп'ютеру і можуть бути ним виконані. Кожний тип комп'ютера має свій власний набір операцій, із яких можна складати програми. Це так званий набір машинних команд комп'ютера, що визначає обмеження на розробку програм. Тому створення програм являє собою творчий процес, коли потрібно «навчити» комп'ютер розв'язувати різноманітні, як правило складні задачі, використовуючи обмежений набір простих операцій (команд). Разом з тим набір операцій кожного із сучасних комп'ютерів є алгоритмічно повним. Тобто, з цих простих комп'ютерних операцій, як із цеглинок, можна складати алгоритми для розв'язування задач будь-якої складності.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Поняття програми.

• Програма.(2 слайд презентації)

• Команда. (2 слайд презентації)

Слайд2.JPG

• Мова програмування. (3 слайд презентації)

Слайд3.JPG

• Класифікація мов програмування. (4 слайд презентації)

Слайд4.JPG

2. Переклад програм iз НАМ на мову програмування.

• 3. Поняття про транслятори. (5 слайд презентації)


• Компілятори;

• Інтерпритатори;

Слайд5.JPG

ІV. Закріплення вивченого.

Повторення з учнями основних відомостей нового матеріалу.

Питання:

1. Що таке програма?

2. Що таке мова програмування?

3. Наведіть приклади мов програмування кожного типу.

V. Аналіз та підсумки уроку.

Підводяться підсумки уроку та вивченого матеріалу.

VІ. Домашнє завдання вивчити конспект.