Побудова і форматування таблиць в текстовому редакторі. Робота з таблицями в текстовому редакторі.43.15

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета: Ознайомити учнів з алгоритмом побудови таблиць в MS Word і особливостями різних способів побудови; навчити учнів форматувати таблиці, сортувати дані, оперувати з рядками, стовпчиками та комірками. Виробити навички та вміння створення та опрацювання таблиць у документі. Оволодіння практичними навичками формування і вставки таблиць у текст різними способами, редагування даних у таблиці. Виховувати в учнів уважність та відповідальність при виконанні завдань, пов'язаних з таблицями у Word. Розвивати творчі здібності та логічне мислення учнів при виконанні завдань. Ключові слова

таблиця, комірка, стовбець, рядок.

Хід уроку

І. Організаційні моменти та мотивація вивчення даної теми.

Часто текстові дані можуть подаватися у вигляді таблиць. Текстовий процесор Word має інструменти для створення й обробки таблиць. Комірки таблиць можуть містити текст, графічні зображення, посилання на дані з інших документів. Таблиці звичайно використовують для упорядкування та подання даних. За їх допомогою можна оформляти результати дослідів, списки тощо. Користуючись таблицями, легко виконати сортування даних та різноманітні обчислення.

ІІ. План пояснення нового матеріалу:

1. Поняття таблиці, стовпсика, рядочка, комірки;

2. Способи вставлення таблиці в текст.

3. Введення даних та їх форматування, копіювання даних, з інших таблиць, тощо.

4. Операції над вмістом таблициці.

5. Форматування таблиць

ІІІ. Основні теоретичні відомості.

Означення: Таблиця — це сукупність клітинок, розташова¬них у рядках і стовпцях, що містять текст числа або іншу інформацію.

У процесорі Word передбачено два варіанти додавання таблиць у документ: створення порожньої таблиці, яка надалі заповнюється даними, і перетворення на таблицю вже існуючого тексту.

1. Для вставки в документ таблиці необхідно установити курсор у місці, де повинна починатися таблиця та в меню Таблица вибрати пункт Добавить, потім Таблица. У діалоговому вікні, що з’явилося, слід увести число

стовпців і рядків, і натиснути ОK.

Щоб намалювати таблицю установіть курсор у місце вставки таблиці і виконайте команду меню Таблица - Нарисовать таблицу. Покажчик миші набуде форми олівця. Наведіть олівець на один з кутів таблиці і, не відпускаючи

кнопки миші, розтягніть прямокутник таблиці, й лише тоді відпустіть кнопку. Намалюйте олівцем горизонтальні та вертикальні лінії таблиці. Закінчивши малювання, клацніть мишею поза таблицею.

2. Введіть потрібний текст, а потім виділіть його. У пункті меню Таблица виберіть Преобразовать - Текст в таблицу. В діалоговому вікні, що відкрилося, вкажіть кількість стовпців, рядків і вид роздільника.

Натисніть кнопку ОК.

Введення тексту в таблицю здійснюють по коміркам, причому в будь-якому порядку. У кожній окремій комірці таблиці можна встановити певний шрифт (розмір, напис тощо) та відформатувати текст комірки як текст окремого

абзацу. Якщо параметри для кількох комірок однакові, то можна виокремити ці комірки та встановити потрібні параметри одразу для всіх комірок.

Щоб виправити помилку в комірці, треба пересувати курсор по її тексту стрілочними клавішами і виправляти помилки. Щоб замінити вміст комірки, треба його стерти і набрати новий. Щоб стерти вміст комірки, треба її

виділити і натиснути клавішу Delete або викликати контексне меню натиснути кнопку "Вырезать".

Щоб копіювати (або перенести) у комірку вміст іншої комірки, треба виконати такі дії:

• Виділити комірку, із якої копіюється текст (переноситься) вміст.

• Викликати контексне меню.

• Виконати Копировать (Вырезать).

• Перенести курсор на потрібну комірку і клацнути.

• Викликати контексне меню.

• Виконати команду Вставить.

Означення Комірка — елемент таблиці, утворений на пе¬рехрещенні стовпця і рядка.

Пересування по таблиці. Пересування по окремих рядках і комірках таблиці здійснюється так:

Qaq.jpg

Переміщення по таблиці також можна здійснюється за допомогою покажчика миші або стрілочними клавішами.

Кожна комірка таблиці розглядається як абзац, і дані у ній форматуються як абзаци тексту. Для роботи з таблицями зручно користуватися панеллю інструментів Таблицы и границы, яку можна вивести на екран за допомогою кнопки.

При наведенні покажчика миші на верхню лінію таблиці, він перетворюється в чорну стрілку. Якщо в цей момент натиснути мишею, то виділиться один стовпець. Пересуваючи мишею чорну стрілку, можна виділити відразу

декілька стовпців. Рядки таблиці виділяються як рядки звичайного тексту. Для виділення декількох суміжних вічок необхідно натиснути мишею в одну комірку фрагменту й розтягнути виділення на інші.

Коли курсор уведення знаходиться у таблиці, на координатних лінійках з’являються позначки меж стовпців і рядків . При пересуванні цих позначок змінюються розміри відповідних стовпців і рядків. За допомогою

прихованого переліку можна вибрати тип вирівнювання тексту у комірках. Кнопка слугує для зміни напрямку розташування тексту у виділених вічках.

Щоб об'єднати декілька комірок в одне, слід виділити їх і викликати команду Объединить ячейки меню Таблица або натиснути кнопку на панелі Таблицы и границы. Для розділення вічка на декілька вічок слід вибрати

пункт Разбить ячейки меню Таблица або натиснути кнопку

Додавання елементів таблиці. Для додавання елементів таблиці (рядків, стовпців, вічок) необхідно виділити елементи, на місці яких необхідно вставити нові та в меню Таблица вибрати команду Добавить, потім -

потрібний пункт (Столбцы слева, Столбцы справа, Строки выше, Строки ниже, Ячейки). Для видалення елементів таблиці слід виділити їх та у меню Таблица вибрати пункт Удалить, потім - потрібний пункт (Таблица,

Столбцы, Строки, Ячейки).

Видалення елементів таблиці. Щоб видалити елементи таблиці клацніть мишею всередині рядка чи стовпця, що видаляється, й оберіть ко¬манду меню Таблица - Удалить - (Столбцы або Строки). Для видалення таблиці

виділіть усю таблицю і натисніть клавішу Delete. Для видалення таблиці можете також клацнути мишею всередині будь-якої комірки і виконати команду меню Таблица - Удалить - Таблица.

1.Зміна ліній таблиці. За замовчанням лінії сітки таблиці мають товщину 0,5 пт. Змінити товщини та вигляду ліній сітки можна декількома способами.

І спосіб:

• виділити вічка, обрамлення яких потрібно змінити;

• у прихованому переліку Тип линии на панелі Таблицы и границы вибрати тип лінії;

• у прихованому переліку Толщина линии - товщину лінії;

• якщо натиснути кнопку, з'явиться палітра кольорів, в якій можна вибрати колір обрамлення;

• відкрити прихований перелік і вибрати вигляд обрамлення.

ІІ спосіб:

• у прихованих переліках панелі Таблицы и границы вибрати тип, товщину і колір лінії;

• натиснути кнопку  ;

• покажчиком миші, який матиме вигляд олівця, вказати початок лінії та розтягнути до її кінця

• після натискання кнопки покажчиком миші можна стирати лінії обрамлення.

2.Розташування таблиці. Ви можете певним чином розташувати створену таблицю відносно тексту, клацнувши по ній мишею та обравши команду Таблица - Свойства таблицы. У діалозі властивостей відкрийте вкладку Таблица,

задайте потрібне розташування таблиці за допомогою піктограм у групах Выравнивание і Обтекание і клацніть по кнопці ОК.

3.Вирівнювання тексту в таблиці. У таблицях Word за умовчанням текст вирівнюється водночас по лівому і верхньому краях комірки. Змінити це можна так: виділіть елементи таблиці, в яких потрібне вирівнювання, і

клацніть правою кнопкою миші по зоні виділення. З контекстного меню оберіть команду Выравнивание в ячейке й у палітрі оберіть спосіб вирівнювання.Команду вирівнювання тексту можна також викликати з панелі

інструментів Таблицы и границы.

4.Заливання таблиці. Якщо ви хочете задати таблиці або певним її елементам певного кольору, то виділіть елементи таблиці, що зали¬ватимуться (якщо не виконати виділення, то заливання буде застосовано до всієї

таблиці). Далі оберіть команду Формат - Границы и заливка і перейдіть на вкладку Заливка. Задайте параметри заливання й візерунка і закрийте діалог Границы и заливка клацанням по кнопці ОК.Або виділіть потрібні

елементи і натисніть копкуІV. Лабораторно-практична робота.

Завдання і вказівки для виконання.

1. Запустіть текстовий редактор.

2. Введіть заголовок таблиці. Таблиця 1. заголовок вирівняйте до правого краю і перейдіть на новий рядок.

3. Вставте таблицю. (Таблиця → Вставити таблицю → Задайте кількість стовпців (2) та рядків(10) → Ок. )

4. Введіть дані у таблицю(наприклад, назва товару і його ціна) і відцентруйте їх. Увівши дані, виокремте усю таблицю і натисніть відповідну кнопку на панелі форматування.

5. Замініть тип лінії – подвійно, товщина 1 см., колір – синій тощо.

6. Введіть заголовок для другої таблиці. Мої друзі. Перейдіть на новий рядок.

7. Введіть текст для другої таблиці. Текст треба вводити, наприклад, так: Прізвище, Ім’я, Місто, Адреса, телефон.

8. У другій таблиці заголовок стовпців затініть, а клітинки з даними зробіть жовтими. (Виокремити перший рядок → Формат → Межі і заливка → Перейдіть на закладку Заливка → Виберіть тип узору (тінь)20% → Ок.)

9. Перейдіть на закладку Межі і замініть тип лінії на подвійні, потрійні чи товсті і задайте їх товщину.

10. Упорядкуйте дані в таблиці (всі окрім першого рядка) і натисніть на кнопку Впорядкувати. У діалоговому вікні виберіть назву стовпця Прізвища і режим За зростанням.

11. Упорядкуйте дані в цій таблиці за віком осіб.

12. Збережіть документ.

13. Закінчіть роботу. Продемонструйте таблиці. Здайте звіти.

Контрольні запитання.

1. Що таке таблиця?

2. З яких елементів складається таблиця?

3. Які є способи створення таблиць?

4. Як створити таблицю командою Вставити таблицю?

5. Як ввести дані у комірку?

6. Як об’єднати комірки в одну?

7. Як вирівняти дані в комірках?

8. Як змінити ширину у колір рамок таблиці?

9. Як перемістити курсор в наступну клітинку таблиці?

10. Як замінити клітинки?

11. Як намалювати таблицю?

12. Як перемістити курсор в попередню комірку?

13. Як змінити шрифт тексту в окремій комірці?

14. як навести рамки в таблиці?

15. Як вставити рядок в таблицю?

16. Як вилучити стовбець з таблиці?

17. Як задати кількість рядків і стовпців у таблиці?

18. Як замалювати клітинки кольором?