Основи роботи з текстом

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета: Ознайомити учнів з програмними засобами готування текстових документів, дати поняття про їх призначення та класифікацію, ознайомити з довідковою системою текстового редактора.

Тип уроку: Урок подачі нових знань. (Вступний урок)

Хід уроку

І. Організаційні моменти. Готовність учнів до уроку. Перевірка присутності.

ІІ. Вступ. Ознайомлення учнів з правилами техніки безпеки при роботі з ПК. Правила поведінки учнів у кабінеті інформатики. Дати підписатися в журналі по техніці безпеки.

ІІІ. Подача нового матеріалу.

Довгий час знання, яких набувала людина протягом життя, передавались усно від покоління до покоління, що не забезпечувало безперервного поповнення бази знань людства в цілому. Безперервний процес збереження інформації забезпечила писемність, яка дозволяла накопичувати інформацію. Спочатку люди викарбовували написи на камінні, потім видавлювали гострими паличками на глиняних дощечках. Писали паличками на папірусі, пензликами на шовку і перами на папері. Гусяче перо змінили ручки з металевим пером, а їх – графітові олівці, авторучки, а згодом друкарські машини. Проте в роботі з текстами залишалося незмінним головне: щоб внести зміни в текст, його потрібно було щоразу переписувати або передруковувати. І лише застосування комп'ютерів і спеціальних програм принципово змінило технологію роботи з текстом. У чому ж полягають переваги у використанні ПК для обробки текстів? Для роботи з текстом на ПК використовують: текстові редактори, текстові процесори та видавничі системи. У загальному їх називають системами обробки текстів – програми, які призначені для створення, редагування й друку текстових документів. Текстовий редактор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати, форматувати та зберігати текст. Текстовий процесор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати й форматувати текст, вставляти малюнки й таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій. Це результат форматування. Форматування тексту — надання текстовим фрагментам властивостей, від яких залежить їхній зовнішній вигляд. Наприклад:

  • текстові редактори (Multi-Edit, Блокнот, WordPad, Твір, Лексикон);
  • текстові процесори (Microsoft Word, Word Prefect, OpenOffice, Word-Star);
  • настільні видавничі системи (Adobe PageMaker, Corel Ventura, Publisher, QuarkXPress).

Класифікація текстових процесорів:

  • За способом використання: автономні, мережні.
  • За призначенням: загального призначення, спеціального призначення.
  • За формою тексту: лінійні, нелінійні.

Огляд середовища текстового процесора Місrosoft Word 2003
Текстовий процесор Місrosoft Word — програма, призначена для роботи в системі Windows, а тому її інтерфейс подібний до інтерфейсів інших Windows-програм. Після запуску програми на екрані відобразиться її вікно. Воно містить рядок заголовка, де зазначено ім'я активного документа (того, з яким у цей час працюють) і назву програми. Під рядком заголовка розташовані головне меню програми та панелі інструментів. Більшу частину вікна займає робоча область, у якій користувач вводить і реда¬гує текст. Зліва та зверху робочої області розміщено лінійки, за допомогою яких можна визначати і встановлювати розміри об'єктів документа, а справа та знизу — смуги прокручування, що дають змогу відображати частини документа, яких не видно на екрані. Нижче робочої області розташовано рядок ста¬ну, у якому подається корисна інформація та містяться кнопки для пере¬ключення режимів роботи з програмою.

Головне меню
Доступ до всіх функцій програми MsWord 2003 можна отримати через її го¬ловне меню. Після клацання будь-якого з його пунктів відображується група команд, призначених для виконання певних операцій.

Панелі інструментів
Дуже зручним засобом програми є панелі інструментів. Вони містять кнопки та інші елементи, за допомогою яких можна швид¬ко виконати певну дію (зберегти файл, змінити розмір шрифту тощо). За умовчанням відображуються дві панелі — Стандартна та Форматування. Подивіться на зображення кнопок на панелях інструментів — у більшості випадків ви відразу здогадаєтеся, для чого їх призначено. Щоб дізнатися назву якоїсь кнопки чи списку на панелі інструментів, достатньо навести на них вказівник миші й трохи зачекати: поруч з'явиться підказка.

Області завдань
Праворуч від робочої області розташована область завдань. Це спеціальне вікно, що містить команди для виконання поширених операцій. Деякі області завдань відображуються автоматично. Інші області завдань відображуються після виконання певних команд.

Інші засоби взаємодії з програмою
Якщо клацнути правою кнопкою миші на об'єкті, то відкриється контекстне меню, що містить команди, які застосовують до цього об'єкта найчастіше.

Формати файлів документів
Програма Word надає можливість відкривати і зберігати документи в кіль¬кох форматах. У діалогових вікнах, призначених для збереження і від¬кривання документів, є розкривний список Тип файлу, де можна вибрати відповідний формат. Розглянемо найпоширеніші з них. Документ Word (*.dос) — власний формат текстового процесора Апогеї. У цьому форматі документи зберігаються за умовчанням. Шаблон документа (*.dot) — формат шаблона, на якому можуть базува¬тись інші документи. Текст у форматі RTF (*.rtf) — формат КТР (розширений текстовий формат), що є також універсальним форматом тексто¬вих файлів, у якому зберігається форматування тексту. Звичайний текст (*.txt) — простий текстовий формат, у якому збері¬гаються символи, проте не зберігається форматування. Веб-сторінка (*.html; *.htm) — формат веб-сторінки; його використову¬ють у разі розміщення документа в Інтернеті. Використання довідкової системи Під час роботи з програмою Word у користувача, передусім у початківця, може виникнути багато запитань. Як бути у такому разі? Звісно, мож¬на звернутися по допомогу до вчителя або досвідченіших користувачів, однак спочатку варто спробувати знайти відповідь у довідковій системі програми. Це можна зробити двома способами:

  • Ввести запит у поле Введіть запитання, розташоване у верхньому пра¬вому куті вікна програми у рядку меню (найточніші результати дає запит із 2-7 слів);
  • Скористатися областю завдань Довідка Word, яка відкривається ко¬мандою Довідка > Довідка: Microsoft Office Word. Поле Пошук тут має те саме призначення, що й поле Введіть запитання в рядку меню.

Робота довідкової системи особливо ефективна, коли є підключення до Інтернету.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.
Виконання вправи 22.2 з підручника.

V. Підсумок уроку.

VІ. Домашнє завдання.
Вивчити §22.
--Matskovskiymisha 10:38, 10 березня 2010 (UTC)