Опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих формул та функцій у середовищі табличного процесора.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих формул та функцій у середовищі табличного процесора.

Мета: Ознайомити учнів із вбудованими формулами та функціями, скласти алгоритм роботи з формулами і функціями у середовищі табличного процесора. Набуття практичних навичок під час виконання обчислень в електронній таблиці за допомогою вбудованих функцій та формул. Формувати навички самоорганізації, співпраці, формувати соціальну компетентність.

Тип уроку: Комбінований.

Для проведення уроку використовуємо інтерактивну технологію робота в групах. В силу недостатнього матеріального забезпечення робота організована по іншому буде менш ефективною.

Етапи уроку: Організація класу.

Урок розділений на два основні етапи, безпосереднє виконання лабораторної роботи і опитування теоретичного матеріалу(захисту лабораторних робіт) Клас вже заздалегідь поділений на дві підгрупи, перша підгрупа переходить до виконання лабораторної роботи, інша працює з вчителем.

І. Актуалізація основних понять теми.

Основні питання для захисту попередніх лабораторних робіт.

• Призначення та основні функції табличного процесора?

• З яких елементів складається вікно програми Microsoft Excel?

• Який вигляд має робоче поле програми?

• Як позначаються рядки?

• Як позначаються стовпці?

• Як називають документ створений в Microsoft Excel?

• Які дані можна вводити у комірки ЕТ?

• Як ввести дані у комірку?

• Що таке аркуш в ЕТ?

• Як називаються аркуші в ЕТ?

• Скільки аркушів за замовчуванням знаходиться у робочій книзі ЕТ?

• Які дані можуть міститися у комірках?

• Що таке формула?

• Для чого використовуються формули?

• Де можна вводити формули?

• Що може містити формула?

• Якою мовою вводяться адреси комірок у формулах?

  Які бувають посилання на комірку, і в чому їхня відмінність?      

II. Пояснення виконання практичних завдань.

1. Знайти значення функціЇ: . Для х=6*х^4+2*x-2=y

Х= У=
0
1
2
3
4
5


2.

      Алгоритм виконання:

• Ввести значення змінної х в А1. • В комірку В1 записуємо формулу для обчислення нашої функції: =A1^4+2*A1-2

Зразок виконання:

Безымянный.jpg Безымянный1.jpg

3. Побудувати таблицю значень для функції y=4*x^2+3.

       Алгоритм виконання:

• В комірку А1 вводимо текст: Значення х. • В комірку А2 вводимо текст: Значення у. • В наступні комірки першого рядка вводимо наступні значення: -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. • У відповідних комірках другого рядка записуємо формули для обчислення значення у, наприклад, у комірці В2 записуємо: =4*В1^2+3. • У комірці С2 вводимо: =4*С1^2+3. • Оформити зовнішній вигляд введених даних у таблицю. Зразок виконання

Безымянный2.jpg Безымянный3.jpg


V. Виконання практичних завдань учнями. 1. Розв’язати квадратне рівняння: . 2. Побудувати таблицю значень для функції . 3. Ввести дані до таблиці за поданим зразком:

Номер Середовище Швидкість звуку (м/с)
1 повітря 331
2 водень 1248
3 гелій 965
4 Вуглекислий газ 259
5 вода 1500
6 спирт 1123
7 алюміній 5080
8 мідь 3710
9 залізо 5170
10 каучук 50

Виконати наступні обчислення на основі цієї таблиці: • З’ясувати, на скільки швидкість звуку менша у повітрі, ніж у воді. • На скільки більша різниця між швидкостями звуку у водні та гелії від різниці між швидкостями звуку у залізі та алюмінії. • Визначити середнє значення швидкості звуку у даних середовищах. • У скільки разів середнє значення швидкості звуку в металах більше від середнього значення швидкості звуку у решті середовищ. VI. Домашнє завдання. Прочитати § 6.Вивчити конспект.

---Кулешко Віталій