Опрацювання табличних даних за допомогою логічних функцій

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Мета навчальна:  Навчити учнів використовувати ЕТ для розв’язування складних задач, що вимагають використання логічних функцій;  Формувати в учнів нові навики роботи з ЕТ;  Перевірити рівень знань учнів по роботі з ЕТ. • виховна:  Виховувати прагнення до самоствердження учнів через засвоєння комп’ютера і творчу діяльність з його допомогою;  Формування різноманітних загальнолюдських рис характеру, розвиток пізнавальної самостійності, здатності адаптуватися до умов, що змінюються. розвиваюча: Розвиток логічного мислення, інтуїції, просторової уяви, умінь перенесення знань у нову ситуацію, розвиток таких прийомів мислення, як аналіз, узагальнення.

Тип уроку: практична робота. Обладнання і засоби навчання: Роздатковий матеріал «Завдання на практичну роботу №16» та «Логічні функції», комп’ютер, відповідне програмне забезпечення.

Список використаних інформаційних джерел: 1. Василенко Я., Шмигер Г. Інформатика 11 клас: відповіді на завдання державної підсумкової атестації. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007, – 128с. 2. Дибкова Л. М. Інформатика та комп’ютерна техніка: навчальний посібник – К.: Академвидав, 2005 – 416 с. 3. Гаєвський О.Ю. Інформатика 7-11 класи. – К.: «Видавництво А.С.К.», 2004. 4. Інформатика в школі. http://www.infoschool.narod.ru/lesson/

Узагальнений план уроку 1. Вступне слово. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (4хв.) 2. Повторення вивченого, актуалізація опорних знань (4 хв.) 3. Виконання практичної роботи (32 хв.) 4. Підведення підсумків уроку, повідомлення домашнього завдання (5хв.)

Сценарій уроку Вступне слово. Повідомлення теми Вчитель: Доброго дня. Сідайте, будь ласка. Чергові, назвіть відсутніх. (Черговий називає відсутніх, вчитель відмічає.) Сьогодні ми продовжуємо вивчення теми «Електронні таблиці». На минулому занятті ви розглядали використання логічних функцій для опрацювання табличних даних і на сьогоднішній урок мали підготуватися до практичної роботи по даній темі. Запишіть, будь ласка, тему нашого заняття: Практична робота № 16 «Опрацювання табличних даних за допомогою логічних функцій». Сьогодні ви маєте навчитися розв’язувати різні задачі за допомогою електронних таблиць, використовуючи логічні функції. Ви побачите, які великі можливості дають ці функції, доповните свої знання про опрацювання табличних величин. Сьогодні я перевірю, як добре ви засвоїли минулий матеріал і як підготовилися до заняття.

Повторення На попередньому занятті я давала вам роздатковий матеріал на допомогу для кращого розуміння використання логічних функцій. Всі взяли листки з собою? Чудово! Я дозволю сьогодні користуватися ними під час виконання завдань. Але все ж спершу давайте повторимо. Попрошу вас бути активними, вашу підготовку я буду враховувати при оцінюванні виконання практичної роботи: Ви знаєте, що в Excel є логічний тип даних. Які дані ми можемо зберігати в такому типі? Учні: Логічний тип даних використовується для збереження логічних величин, які можуть приймати лише два значення: істинно або хибно. Вчитель: Зважаючи на це, скажіть, як ви гадаєте, для чого призначені логічні функції? Учні: Логічні функції використовуються для виконання певних дій над табличними даними залежно від отриманого значення після перевірки поставленої умови. Вчитель: Які ви знаєте способи вставки логічних функцій? Учні: Вставка→Функция→Категория Логические, або за допомогою піктограми Вставка функции біля рядка редагування. Вчитель: Перерахуйте, які ви знаєте логічні функції? Учні: И, ИЛИ, НЕ, ИСТИНА, ЛОЖЬ, ЕСЛИ. Вчитель: Для чого призначена функція И? Учні: Функція И використовується для об’єднання двох і більше умов. Приймає значення ИСТИНА, якщо всі умови істині. Вчитель: Яке значення одержимо, якщо в функції ИЛИ одне значення істинне, а інше хибне? Учні: Істинне. Вчитель: Добре. Сьогодні ми будемо вчитися використовувати ці функції для опрацювання даних в таблицях. Хочу зауважити, що цей матеріал є одним з найскладніших при вивченні теми «Електронні таблиці», але разом з тим і найважливішим. Використання цих функцій значно спрощує роботу з даними. Я спробую навчити вас розв’язувати різні логічні задачі. Наприклад, ви зможете перевіряти, чи потрапляє деяке значення до необхідного діапазону, знаходити значення функції з кількома умовами тощо. Виконання практичної роботи З початку вивчення електронних таблиць ми з вами працюємо з таблицею «Товари в супермаркеті». Вона є у кожного з вас у власній папці. Завантажте її, будь ласка. (Учні завантажують Microsoft Excel і відкривають раніше створену ними таблицю «Товари в супермаркеті». З даними цієї таблиці учні працюють з початку вивчення теми «Електронні таблиці». Вона містить поля: Тип товару, Назва товару, Ціна, Дата виготовлення, Термін вживання/Гарантія, Дата продажу, Кількість, Сума) Зараз я роздам вам картки із завданням на даний урок. Перше завдання в них спільне для всіх. Прочитайте його, будь ласка, і подумайте, як можна його виконати. Той, хто скаже, як його виконати, отримає додатковий бал до практичної роботи. Отже, як визначити, істинно чи хибно, що ціна телевізора і монітора більші за 2000 грн.? Я чекаю піднятих рук! Учень: Потрібно за допомогою функції И перевірити, чи ціна монітора більша 2000 і ціна телевізора більша 2000, тобто записати за допомогою майстра формул =И(C5>2000;C10>2000). Вчитель: Добре. Додатковий бал ти вже отримав. Отже, виконуйте дане завдання, даю дві хвилини. Так як ви вже знаєте, як його зробити, то його виконання оцінюється лише в один бал. (Учні виконують завдання. Я спостерігаю, контролюю. Відповідаю на виникаючі запитання) Біля кожного завдання на ваших картках вказана кількість балів, які ви отримаєте за його виконання. Якщо виконаєте все – отримаєте 12. Також біля ваших завдань містяться деякі вказівки, що допоможуть вам при виконанні роботи. Будьте дуже уважні, деякі підказки є і в самих завданнях, але потрібно бути здогадливим, щоб їх побачити. (Наприклад, виділення жирним шрифтом, курсивом ключових слів у завданні)

Мета навчальна:  Навчити учнів використовувати ЕТ для розв’язування складних задач, що вимагають використання логічних функцій;  Формувати в учнів нові навики роботи з ЕТ;  Перевірити рівень знань учнів по роботі з ЕТ. • виховна:  Виховувати прагнення до самоствердження учнів через засвоєння комп’ютера і творчу діяльність з його допомогою;  Формування різноманітних загальнолюдських рис характеру, розвиток пізнавальної самостійності, здатності адаптуватися до умов, що змінюються. розвиваюча: Розвиток логічного мислення, інтуїції, просторової уяви, умінь перенесення знань у нову ситуацію, розвиток таких прийомів мислення, як аналіз, узагальнення.

Тип уроку: практична робота. Обладнання і засоби навчання: Роздатковий матеріал «Завдання на практичну роботу №16» та «Логічні функції», комп’ютер, відповідне програмне забезпечення.

Список використаних інформаційних джерел: 1. Василенко Я., Шмигер Г. Інформатика 11 клас: відповіді на завдання державної підсумкової атестації. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007, – 128с. 2. Дибкова Л. М. Інформатика та комп’ютерна техніка: навчальний посібник – К.: Академвидав, 2005 – 416 с. 3. Гаєвський О.Ю. Інформатика 7-11 класи. – К.: «Видавництво А.С.К.», 2004. 4. Інформатика в школі. http://www.infoschool.narod.ru/lesson/

Узагальнений план уроку 1. Вступне слово. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (4хв.) 2. Повторення вивченого, актуалізація опорних знань (4 хв.) 3. Виконання практичної роботи (32 хв.) 4. Підведення підсумків уроку, повідомлення домашнього завдання (5хв.)

Сценарій уроку Вступне слово. Повідомлення теми Вчитель: Доброго дня. Сідайте, будь ласка. Чергові, назвіть відсутніх. (Черговий називає відсутніх, вчитель відмічає.) Сьогодні ми продовжуємо вивчення теми «Електронні таблиці». На минулому занятті ви розглядали використання логічних функцій для опрацювання табличних даних і на сьогоднішній урок мали підготуватися до практичної роботи по даній темі. Запишіть, будь ласка, тему нашого заняття: Практична робота № 16 «Опрацювання табличних даних за допомогою логічних функцій». Сьогодні ви маєте навчитися розв’язувати різні задачі за допомогою електронних таблиць, використовуючи логічні функції. Ви побачите, які великі можливості дають ці функції, доповните свої знання про опрацювання табличних величин. Сьогодні я перевірю, як добре ви засвоїли минулий матеріал і як підготовилися до заняття.

Повторення На попередньому занятті я давала вам роздатковий матеріал на допомогу для кращого розуміння використання логічних функцій. Всі взяли листки з собою? Чудово! Я дозволю сьогодні користуватися ними під час виконання завдань. Але все ж спершу давайте повторимо. Попрошу вас бути активними, вашу підготовку я буду враховувати при оцінюванні виконання практичної роботи: Ви знаєте, що в Excel є логічний тип даних. Які дані ми можемо зберігати в такому типі? Учні: Логічний тип даних використовується для збереження логічних величин, які можуть приймати лише два значення: істинно або хибно. Вчитель: Зважаючи на це, скажіть, як ви гадаєте, для чого призначені логічні функції? Учні: Логічні функції використовуються для виконання певних дій над табличними даними залежно від отриманого значення після перевірки поставленої умови. Вчитель: Які ви знаєте способи вставки логічних функцій? Учні: Вставка→Функция→Категория Логические, або за допомогою піктограми Вставка функции біля рядка редагування. Вчитель: Перерахуйте, які ви знаєте логічні функції? Учні: И, ИЛИ, НЕ, ИСТИНА, ЛОЖЬ, ЕСЛИ. Вчитель: Для чого призначена функція И? Учні: Функція И використовується для об’єднання двох і більше умов. Приймає значення ИСТИНА, якщо всі умови істині. Вчитель: Яке значення одержимо, якщо в функції ИЛИ одне значення істинне, а інше хибне? Учні: Істинне. Вчитель: Добре. Сьогодні ми будемо вчитися використовувати ці функції для опрацювання даних в таблицях. Хочу зауважити, що цей матеріал є одним з найскладніших при вивченні теми «Електронні таблиці», але разом з тим і найважливішим. Використання цих функцій значно спрощує роботу з даними. Я спробую навчити вас розв’язувати різні логічні задачі. Наприклад, ви зможете перевіряти, чи потрапляє деяке значення до необхідного діапазону, знаходити значення функції з кількома умовами тощо. Виконання практичної роботи З початку вивчення електронних таблиць ми з вами працюємо з таблицею «Товари в супермаркеті». Вона є у кожного з вас у власній папці. Завантажте її, будь ласка. (Учні завантажують Microsoft Excel і відкривають раніше створену ними таблицю «Товари в супермаркеті». З даними цієї таблиці учні працюють з початку вивчення теми «Електронні таблиці». Вона містить поля: Тип товару, Назва товару, Ціна, Дата виготовлення, Термін вживання/Гарантія, Дата продажу, Кількість, Сума) Зараз я роздам вам картки із завданням на даний урок. Перше завдання в них спільне для всіх. Прочитайте його, будь ласка, і подумайте, як можна його виконати. Той, хто скаже, як його виконати, отримає додатковий бал до практичної роботи. Отже, як визначити, істинно чи хибно, що ціна телевізора і монітора більші за 2000 грн.? Я чекаю піднятих рук! Учень: Потрібно за допомогою функції И перевірити, чи ціна монітора більша 2000 і ціна телевізора більша 2000, тобто записати за допомогою майстра формул =И(C5>2000;C10>2000). Вчитель: Добре. Додатковий бал ти вже отримав. Отже, виконуйте дане завдання, даю дві хвилини. Так як ви вже знаєте, як його зробити, то його виконання оцінюється лише в один бал. (Учні виконують завдання. Я спостерігаю, контролюю. Відповідаю на виникаючі запитання) Біля кожного завдання на ваших картках вказана кількість балів, які ви отримаєте за його виконання. Якщо виконаєте все – отримаєте 12. Також біля ваших завдань містяться деякі вказівки, що допоможуть вам при виконанні роботи. Будьте дуже уважні, деякі підказки є і в самих завданнях, але потрібно бути здогадливим, щоб їх побачити. (Наприклад, виділення жирним шрифтом, курсивом ключових слів у завданні)

''''''Завдання №2''''''

схоже на попереднє, але перш, ніж його виконувати, скажіть мені, будь ласка, скільки параметрів (аргументів) мають функції И, ИЛИ?

Учні: Два і більше. Вчитель: Вірно. Вони можуть мати і більше двох умов, взагалі до 30. Пам’ятайте це. На виконання другого завдання, я думаю, вам вистачить 3-4 хв. (Учні виконують завдання. Я спостерігаю, контролюю. Відповідаю на виникаючі запитання)

== '''Третє завдання''' ==

у вас вже трішки складніше. Це завдання полягає в тому, щоб визначити товари, параметри яких відповідають вказаним критеріям (наприклад визначити товари, кількість продажу яких менша 5 або сума продажу більша ціни спідниці). Ви повинні помістити відповіді в додатковий стовпець, який слід назвати 

== «Завдання 3». ==

Значеннями будуть Истина або Ложь. Для виконання цього завдання варто не писати окрему формулу для кожного товару, а використати копіювання формул. Хто пригадає, як здійснити копіювання?

Учні: Для копіювання формул слід виділити клітинку з формулою, підвести курсор до нижнього правого кутка клітинки, де міститься маркер заповнення (маленький чорний квадратик), почекати, доки курсор змінить зображення на тонкий чорний хрестик, та протягнути курсор на відповідну кількість клітинок, у яких має бути введена формула. Вчитель: Чудово. Я гадаю, ви пам’ятаєте, що адреси комірок в таких формулах будуть змінюватися залежно від розташування самої формули. А як потрібно писати адресу у формулі, щоб вона не змінювалася при копіюванні? Учні: Потрібно писати абсолютну адресу. Вона записується за допомогою знаку $ (долара) перед адресою стовпця чи рядка. Вчитель: Добре. Ці відомості допоможуть виконати наступне завдання. Прочитайте його уважно, подумайте, якщо будуть виникати труднощі, звертайтеся до мене. На це завдання вам даю 4-5 хв. Ви також можете виконувати завдання не по-порядку, якщо вам так буде легше, адже в самих завданнях є короткі вказівки до їх виконання. (Учні виконують завдання. Я спостерігаю, контролюю. Відповідаю на виникаючі запитання. Коли учні виконали, переходжу до коментування наступного завдання)


== '''Завдання №4''' ==

ви повинні виконати в зошиті. У вас є малюнок частини листа Excel, на якій показано використання функції ЕСЛИ. Ви маєте визначити, яке значення отримаємо після обрахунку даної функції і записати його в зошит. Для виконання завдання варто записувати проміжні значення, які будуть отримуватися під час обчислення функції (значення функції И, наприклад).

(Учні роблять завдання)

== '''В п’ятому завданні''' ==

ви маєте обчислити значення деякої функції на заданому проміжку із заданим кроком із використанням логічних функцій. Ви в математиці зустрічалися з такими функціями, тому маєте розуміти запис. Хто не розуміє?

(Якщо хтось не розуміє запису функції, то пояснюю, що функція набуває свого значення в залежності від умови, тобто проміжку, на якому лежить х) Дані виведіть, будь ласка, на новому листі, який перейменуйте на «Завдання 3» в таблиці з полями: «X», «Y». Давайте я одразу поясню вам шосте завдання.


'''Завдання 6)'''

– це завдання з *. Воно є також спільним для всіх. Завдання робиться досить легко, тому оцінюється в 2 бали, але для виконання цього завдання ви повинні не просто мати хороші знання з даної теми, а ще й проявити здогадливість та винахідливість.

Завдання полягає в тому, щоб додати поле «Продаж простроченого товару», в якому міститиметься значення «Істинно», якщо продаж товар відбувся після закінчення терміну його придатності і значення «Хибно» у протилежному випадку. Примітка: Потрібно використовувати вкладені функції. Слід перевіряти, чи є термін придатності взагалі і порівнювати його з датою продажу. Завдання слід здавати за 5-4 хвилини до кінця уроку. Файл з виконаними завданнями потрібно скопіювати в мережеву 512 аудиторії, папку:

Практична робота №16».

Хто все зробить раніше – має повідомити мене про це. Тоді я перевірю його завдання одразу.

(Учні виконують два останні завдання. Я спостерігаю, контролюю. Відповідаю на виникаючі запитання. В залежності від того, як учні справлялися із завданням, тобто скільки часу залишається до закінчення уроку, я буду перевіряти їх завдання одразу ж, або по закінченні уроку. Завдання в зошитах постараюсь перевірити на уроці, якщо не вийде – попрошу учнів їх здати). Підведення підсумків уроку, повідомлення домашнього завдання Наш урок підходить до завершення, тому попрошу здавати мені ваші завдання. На мою думку, ви добре попрацювали (якщо це так) і заслуговуєте на непогані оцінки. Отже, я бачила, що з завданням справилися такі учні: (називаю тих, хто виконав усе завдання). Їм я ставлю по 12 балів. Оцінки інших учнів теж повідомляю (якщо встигаю перевірити до кінця уроку), ставлю в журнал. Сьогодні були й такі, хто погано справився із завданням. Однією причиною цього є, мабуть, погана підготовка до практичної роботи. Але я також розумію, що ця тема є складною, тому попрошу вас (тих, хто погано виконав завдання) звернутися зі своїми завданнями до тих, хто розібрався. Нехай вони вам допоможуть, пояснять, або подумайте дома самі над тим, що зробити не вдалося і запишіть у зошит хоча б приблизний алгоритм виконання завдань. На наступному уроці я їх перевірю. Отже, сьогодні на уроці ми познайомилися з опрацюванням табличних даних за допомогою логічних функцій, навчилися розв’язувати різні логічні задачі та й повторили багато чого з раніше вивченого. Ви побачили, що за допомогою логічних функцій можна вирішувати багато завдань, вони значно спрощують роботу з табличними величинами. Я гадаю, ви часто будете тепер використовувати їх надалі. Домашнього завдання вам не задаю (тим, хто не зрозумів даної теми, я вже задала). До мене запитання є? Якщо ні, то до побачення.


--Користувач:Galina_Dutka