Опис циклічних алгоритмів навчально-алгоритмічною мовою

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета:

Ввести учнів в організацію циклів на НАМ, навчити описувати їх на алгоритмічній мові, а також навчити практично застосовувати набуті знання.Тип уроку:

урок засвоєння нових знань.Обладнання:

кодоскоп.


План уроку:

1. Цикл ПОКИ.

2. Цикл ДО.

3. Алгоритми з покроковою зміною аргументу.

4. Приклади.Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Пояснення нового матеріалу.

Діти на сьогоднішньому уроці у нас дуже цікава тема: “Організація циклів”. З циклами ми зустрічаємось кожний день, тільки самі не розуміємо, що це цикли, хоча дуже часто говоримо “поки не то, то не будемо робити”, “повторюй цю дію до...”, “на протязі неділі” і т. д.. Ці слова, які присутні в нашій мові трішки полегшують наше життя, аналогічно в навчально-алгоритмічній мові.

Цикл— це команда виконавцеві багато разів повторити вказану послідовність команд.

Однак слово «багато разів» не означає «до нескінченності». Організація циклів, що ніколи не призводить до зупинки у виконанні алгоритму, є порушенням вимоги його результативності — отримання результату за скінченну кількість кроків.

Алгоритмічною мовою цикл поки записується:

поки <твердження P>

пц

серія S

кц

У структурі цикл-поки для виконання серії S спочатку треба визначити, істинне чи хибне твердження P. Якщо P істинне, то виконують серію S. I знову повертаються до визначення істинності твердження P. Отже, поки твердження P істинне, треба повторювати виконання серії S і повертатися до визначення істинності твердження P.

Якщо твердження P хибне, то відбувається вихід з циклу на команду, яку записано після службового слова кц.

П p и к л а д .

поки на полиці є книги

пц

взяти книгу з полиці

кц

Можливий інший випадок, коли серія S виконується принаймні один раз і буде повторюватися доти, доки не стане істинним твердження P. Така організація циклу, коли серія S розташована перед перевіркою істинності твердження P, носить назву циклу з післяумовою, або циклу-до. Істинність твердження P у цьому випадку — умова закінчення циклу. Навчальною алгоритмічною мовою цикл-до записується так:

виконувати серія S

до <твердження P>

У структурі цикл-до спочатку виконується серія S, а потім визначається істинність твердження P. Якщо твердження P хибне, то знову виконується серія S і визначається істинність твердження P. Якщо твердження P істинне, то виконання вказівки повторення вважається закінченим.

Зазначимо основну властивість циклічних алгоритмів: кількість дій, що виконуються в процесі роботи такого алгоритму, може істотно перевищувати кількість команд, які складають тіло циклу.

Сучасні мови програмування мають достатній набір операторів, що реалізують як цикли-поки, так і цикли-до. Циклічні алгоритми з покроковою зміною аргументу.

Під час складання алгоритмів розв'язування досить великого кола задач нерідко виникає потреба в неодноразовому повторенні одних і тих самих команд. Алгоритм, складений з використанням багаторазових повторень одних і тих самих дій (циклів), називають циклічним.

Розрізняють три типи циклів: цикл-до, цикл-поки та цикл з покроковою зміною аргументів.

Як правило, цикл-до та цикл-поки доцільно використовувати в тих випадках, коли заздалегідь не відомо, скільки разів слід повторювати вказівки циклу.

Якщо під час розв'язування задачі заздалегідь відома кількість повторень одних і тих самих операцій, то зручно використовувати цикл з покроковою зміною аргументів — так званий арифметичний цикл.

Алгоритмічною мовою він описується наступним чином:

для X від A до B крок H

пц

Серія

кц

Ця команда виконується так:

1) обчислюються та запам'ятовуються значення виразів А, В, Н(позначимо їх через а, b, h відповідно);

2) за початкове значення параметра X вибирається значення а;

3) перевіряється виконання умови (b-x)*h>0,

4) якщо умова істинна, то виконуються команди серії та здійснюється перехід до виконання п. 5. У протилежному випадку виконання команди повторення з параметром вважається закінченим;

5) значення параметра X збільшується на значення h та повторюються дії, вказані в п. 3, 4, 5.


ІІІ. Закріплення нового матеріалу.

Давайте дещо повторимо. Хто мені дасть відповідь на питання?

1. Які є види циклів?

2. Що таке цикл?

3. Як записується цикл-до?

4. Як записується цикл-поки?

5. Як записується цикл з параметром?


IV. Висновки, домашнє завдання.

Запишіть домашнє завдання в щоденники: ст. 132-133.