Ознаки паралелограма

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук
 Великий клас чотирикутників становлять паралелограми.
 Чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні, називається паралелограмом.
 Висотою паралелограма називається відрізок, що є перпендикуляром до прямої, яка містить протилежну сторону. 
 У паралелограма з кожної його вершини можна провести по дві висоти. Висоти, проведені з вершин тупих кутів паралелограма, лежать у паралелограмі; висоти, проведені з гострих тупих кутів паралелограма, лежать зовні паралелограма.
    Ознаки паралелограма:
  1)Протилежні сторони паралелограма рівні, тобто AB=DC та AD=BC.
  2)Протилежні кути паралелограма дорівнюють один одному: ∠A=∠C та ∠B=∠D.
  3)Діагоналі паралелограма перетинаються та в точці перетину діляться навпіл.
  4)Сума кутів, які торкаються однієї сторони, дорівнює 180°. Загальна сума кутів паралелограма дорівнює 360°.
  5)Сума квадратів діагоналей дорівнює подвоєній сумі квадратів його сторін.
  6)Протилежні сторони паралелограма паралельні.